ศัลยกรรมอื่นๆบนใบหน้า (Other surgeries on the face)


 ศัลยกรรมอื่นๆบนใบหน้า

ศัลยกรรมลักยิ้ม ราคา 7,000 บาท

ศัลยกรรมตกแต่งริมฝีปาก (Lip Surgery) ด้านละ 16,500 บาท

ศัลยกรรมเสริมริมฝีปาก (Lip Augment with fat graft) ราคา 21,000 บาท

ศัลยกรรมเสริมคาง ราคา 15,000 บาท