ศูนย์ทันตกรรม


ศูนย์ทันตกรรม

มาตรฐานการรักษา ความสะอาด และปลอดเชื้อขั้นสูงสุด


ด้วยมาตรฐานในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่รับรองโดย HA เรามั่นใจที่ท่านจะมอบความไว้วางใจในการรักษากับเรา โดยทีมทันตแพทย์ผู้ชำนาญการทุกสาขา (Dental Specialist) และทันตกรรมทั่วไป (GP) โดยเฉพาะทันตกรรมรากเทียม (Dental Im-plants) ทันตกรรมฟื้นฟูระบบบดเคี้ยว (Fullmouth Rehabilitation) ทันตกรรมจัดฟันพร้อมศัลยกรรมผ่าตัดขากรรไกร (Orthognatic)
 

นอกจากนั้นยังมีบริการการรักษาทันตกรรมในห้องผ่าตัด (OR) ในคนไข้ที่มีความจำเป็นหรือต้องการ เช่น คนไข้ที่กลัวการทำฟัน การผ่าตัดขากรรไกร หรือมะเร็งในช่องปาก และในกรณีคนไข้ Down's Syndrome, Orthistic ที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้ตามปกติ
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 3

วันเวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน เวลา 09:00-18:00

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319833

อีเมล์ : [email protected]

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์นอกเวลา

ทพ. อิทธิพล จังสิริมงคล
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล