โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

 

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
หนึ่งในเครือข่าย โรงพยาบาลกรุงเทพ

เปิดให้บริการเมื่อ 9 กรกฏาคม 2532 ในนาม "โรงพยาบาลตากสินจันทบุรี" และในปี 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี" ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน พร้อมทีมบุคลากรทางการแพทย์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อดูแลทุกความต้องการเรื่องสุขภาพของผู้รับบริการด้วยบริการมาตรฐานระดับสากล โดยมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ 175 เตียง และยังมีแผนที่จะขยายศักยภาพการบริการทางการแพทย์ไปอย่างต่อเนื่อง


โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีมีความปรารถนาที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้รับบริการทุกท่าน คณะแพทย์ พยาบาลและทีมทำงานได้รับการฝึกฝนและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีมีการลงทุนในด้านเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาให้บริการกับผู้รับบริการอยู่เสมอ

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี มีความมุ่งมั่นที่จะมอบการรักษาพยาบาลและดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ด้วยประสบการณ์การให้บริการและการรักษาพยาบาลที่ชำนาญการ