ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

 

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

คนไทยป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 432,943 คนต่อปี และมีอัตราการเสียชีวิตถึง 20,855 คน เฉลี่ย 2 คนต่อชั่วโมง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูลจากสถิติล่าสุดของกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย ณ วันที่ 16 กันยายน 2561)

โรคหัวใจ เป็นคำที่มีความหมายกว้าง เนื่องจากโรคหัวใจแบ่งย่อยออกเป็นอีกหลายชนิด ตามตำแหน่งที่เกิดความผิดปกติ ลักษณะการแสดงอาการ และการติดเชื้อ เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจชนิดใดก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจทั้งสิ้น ในที่นี้จะขอกล่าวถึงโรคหัวใจที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆ ดังนี้  

 

รคหลอดเลือดหัวใจตีบ-อุดตันตัน จากหลอดเลือดที่เคยมีพื้นผิวที่เรียบ เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างสะดวก แต่เมื่อเรามีระดับไขมันในเลือดสูง ไขมันเหล่านี้จะไปสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดตีบแคบลง หรือบางกรณีอาจเกิดจากการมีลิ่มเลือดมาอุดตันหลอดเลือด ซึ่งทั้ง 2 กรณี ส่งผลให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก มีโอกาสเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้นได้  

 

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดหัวใจที่ตีบหรืออุดตัน ทำให้ส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดกล้ามเนื้อตายจากการขาดเลือด ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาหารเจ็บแน่นหน้าอก ร้าวไปกราม ไปไหล่ และแขน หายใจเหนื่อย วิงเวียน เหงื่อออก ตัวเย็น โดยผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการแตกต่างกันออกไป อาจจะมีอาการในช่วงที่ออกแรง รู้สึกเครียด หรือหลังจากการรับประทานอาหารมื้อหนัก เมื่อมีอาการควรรีบมาพบแพทย์ทันที เพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที ผู้ป่วยอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้  

 

โรคหัวใจวาย ภาวะหัวใจวาย เป็นภาวะประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจลดลง ทำให้ไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอ ส่งผลต่ออวัยวะทุกส่วนของร่างกาย นอกจากนี้ภาวะหัวใจวายยังทำให้เกิดน้ำท่วมปอด และไตวายได้อีกด้วย อาการของภาวะหัวใจวาย คือ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ โดยเฉพาะขณะนอนราบ ไอแห้ง นอนหลับยาก มือเท้าบวม  

 

โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นผิดจังหวะ เกิดจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าหัวใจ ส่งผลต่อความสม่ำเสมอและอัตราการเต้นของหัวใจ  

 

ปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ

 • อายุ มากกว่า 55 ปี
 • เพศ พบว่าผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิง
 • พันธุกรรม มีพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นโรคหัวใจ
 • เป็นเบาหวาน
 • เป็นความดันโลหิตสูง
 • เป็นไขมันในหลอดเลือดสูง
 • อ้วน
 • พฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ทานอาหารที่มีคลอเรสเตอรอลสูง เครียด และขาดการออกกำลังกาย

***โรคหัวใจอาจไม่แสดงอาการใดๆให้ท่านทราบเลยในช่วงแรก การตรวจสุขภาพหัวใจเป็นประจำจึงมีความสำคัญที่สุด  

 

การตรวจสุขภาพหัวใจ 

 1. การซักประวัติและตรวจรางกายโดยแพทย์ เป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
 2. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG & ECG) เป็นเครื่องมือตรวจพิเศษช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น ที่ไม่เสียเวลาและไม่ต้องเจ็บตัว
 3. การวัดสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)เพื่อทดสอบความทนของหัวใจขณะออกกำลังกาย ทำให้สามารถประเมินโอกาสเสี่ยงในการเกิดคววามผิดปกติที่อาจจะมีต่อหัวใจขณะออกแรง
 4. การตรวจเลือด เพื่อประเมินระดับของเอนไซม์หัวใจ ว่าอยู่ในยเกณฑ์ของผู้ป่วยหัวใจวายหรือไม่
 5. การอัลตราซาวด์หัวใจ(Echocardiogram) เพื่อดูการทำงาน โครงสร้าง และความผิดปกติของหัวใจ
 6. การตรวจ MRI เป็นการตรวจดูความผิดปกติของหัวใจ โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุ
  ซึ่งสามารถให้ภาพที่ชัดเจนทั้งแนวขวางและ 3 มิติ
 7. การตรวจMRAเป็นการตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดโดยการใช้เครื่อง MRI
 8. การวินิจฉัยด้วยการสวนหัวใจ เป็นการตรวจเอ็กซเรย์ร่วมกับการฉีดสารทึบแสงทางหลอดเลือดเพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของหลอดเลือดหัวใจ โดยหากพบความผิดปกติที่สามารถรักษาด้วยการทำบอลลูน ใส่ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือด ผู้ป่วยจะสามารถทำได้ในคราวเดียวกัน ไม่ต้องเจ็บตัวซ้ำ ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องดมยาสลบ และไม่ต้องพักฟื้นในโรงพยาบาลนาน

การรักษา

 1. รับประทานยา
 2. รักษาด้วยการสวนหัวใจ
 3. ผ่าตัด

  การป้องกัน

 • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ อย่างเหมาะสม ลดอาหารที่มีคลอเรสเตอรอลสูง
 • ควบคุมน้ำหนัก
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่ดื่มสุรา และ ไม่สูบบุหรี่
 • หากมีโรคประจำตัว ต้องดูแลตนเองตามแพทย์แนะนำและรับประทานยาตามแพทย์สั่ง
  อย่างเคร่งครัด

  โรคหัวใจเป็นโรคที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากสงสัยหรือมีความเสี่ยงควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 2

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319850

อีเมล์ : [email protected]

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

นพ. นันทชัย ปิยะรุจิรเวช
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. เสมอ แซ่ตั๊ง
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
พญ. ประภากร สิงห์ปรีชา
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

แพทย์นอกเวลา

นพ. ธันวา พิทักษ์สุธีพงศ์
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. วิวัฒน์ กาญจนรุจวิวัฒน์
ผู้ชำนาญการ : หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Interventional Cardiology)
นพ. โพธิ์ จรรยาวนิชย์
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. ศรัณย์พงศ์ ภิบาลญาติ
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
พญ. พลอย เพ็งชะตา
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ