ศูนย์สมองและระบบประสาท

รักษาอย่างแม่นยำและทันท่วงที


ให้บริการตรวจรักษาครอบคลุมระบบประสาทอาทิ ปวดศีรษะเรื้อรัง ปวดศีรษะไมเกรน เวียนศีรษะบ่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ โรคอัมพฤกษ์จากเส้นเลือดสมองตีบ แตกหรือตัน โรคลมชักหรืออาการวูบ โรคเคลื่อนไหวผิดปกติและพาร์กินสัน ปวดแสบ ปวดร้อนจากเส้นประสาทอักเสบ โรคสมองเสื่อม โรคของเส้นประสาท เช่น มือชา เท้าชา ดูแลโดยทีมแพทย์อายุรกรรมระบบประสาท


หากคุณเคยมีอาการคิดช้า หลงลืม นึกไม่ออกว่าตัวเองจะทำอะไร ลืมชื่อคนเป็นประจำ ลืมของตามที่ต่างๆ อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนเริ่มต้นว่าอาจเป็นโรคความจำสั้น ซึ่งอาการหลงลืมจะส่งผลต่อความจำระยะสั้น ดังนั้น ควรเสริมสร้างความจำบริหารสมองเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคความจำสั้น


การบริหารสมอง คือ การบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ Corpus Callosum ซึ่งเชื่อมสมองสองซีกเข้าด้วยกันให้ประสานกันแข็งแรงและทำงานคล่องแคล่ว อันจะทำให้การถ่ายโยงข้อมูลและการเรียนรู้ของสมองสองซีกเป็นไปอย่างสมดุลเกิดประสิทธิภาพช่วยให้เกิดการผ่อนคลาย ทำให้สภาพจิตใจเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ เกิดความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีอารมณ์ขัน


#5ท่าบริหารสมอง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319888

อีเมล์ : bchwebmaster@bch.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

พญ. ดวงเดือน แพทย์ศาสตร์
ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา

แพทย์นอกเวลา

นพ. ราม กิจจารักษ์
ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา
นพ. จุมพล อานามนารถ
ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา
พญ. รัชนิบูลย์ ปาริชาติกานนท์
ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา
นพ. ปรีดี กาญจนพงศ์กุล
ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา