ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

 

รักษาและฟื้นฟู ให้กระดูกและข้อกลับมาแข็งแรง


     รักษาโรคทางกระดูกอย่างครบวงจร อาทิ กระดูกหัก ข้อเคลื่อนจากอุบัติเหตุ บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือ อุบัติเหตุเอ็นฉีกขาด โรคกระดูกสันหลัง เช่น หมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังผิดรูป คด โก่งงอ กระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังพรุนและทรุดตัว

     เปลี่ยนข้อเทียม สะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม ในผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการข้อเสื่อม เชื่อมต่อส่วนของมือ เท้า นิ้ว จากอุบัติเหตุ

การตรวจวินิจฉัยและรักษา ภาวะข้อไหล่ และเข่า บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ หรือ การเล่นกีฬา โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬารวมทั้งมีการผ่าตัดรักษาด้วยการส่องกล้อง Arthroscope

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319888

อีเมล์ : [email protected]

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

นพ. ไทยทรง เรืองไพศาลบำรุง
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ฉัตรปิยะ ชวศิริกุลฑล
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. คงชัย หล่อรุ่งโรจน์
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แพทย์นอกเวลา

นพ. ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. พลชัย วงษ์ทองสาลี
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. วิทวัส หอมเจริญ
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. วิชัย ชูชีพชื่นกมล
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. สิทธิพร แก้วตระการวงศ์
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์