คลินิกศัลยกรรมเด็ก

คลินิกศัลยกรรมเด็ก

ดูแลอย่างปลอดภัย ด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการ


เด็กเป็นช่วงวัยที่ละเอียดอ่อน เวลาที่พวกเขาเจ็บป่วยหรือถึงขั้นต้องได้รับการผ่าตัด ทางโรงพยาบาลมีบริการตรวจรักษาโรคทางด้านศัลยกรรมเด็ก โดยศัลยแพทย์เด็กผู้ชำนาญการ ได้แก่ โรคลำไส้กลืนกัน ,ภาวะลิ้นติดกัน ,ขลิบปลาย ,ไส้เลื่อน เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 22:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 22:00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319888

อีเมล์ : [email protected]

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

นพ. ประวิทย์ กมลศิริพิชัยพร
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
นพ. นพดล เชยสมบัติ
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
นพ. เด่น จงกล
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
พญ. โสภา ภูมิสวัสดิ์
ผู้ชำนาญการ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine and Rehabilitation)

แพทย์นอกเวลา

นพ. วิชิต กาญจนเสริม
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ. ชัชวาล สมพีร์วงศ์
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
นพ. สมเกียรติ สนั่นเกียรติเจริญ
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
นพ. สองบุญ พูลประสาท
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
นพ. ชูศักดิ์ วังรัตนโสภณ
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
นพ. กฤตวิทย์ กฤตยามณีรัตน์
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
นพ. พิพัฒน์ จิรพงศธร
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
พญ. เอื้อมเดือน ชัยโพธิ์
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
นพ. สุพจน์ ฉัตรทินกร
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
พญ. ชนินพร แสงศรี
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
พญ. ขนิษฐา มหาวงศ์
ผู้ชำนาญการ : กุมารศัลยศาสตร์
นพ. ธงชัย วรรณศิริ
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ. สิทธิพร สิมะบวรสุทธิ์
ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ. อภิชาติ จันทร์ทองคำ
ผู้ชำนาญการ : กุมารศัลยศาสตร์