ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

     

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี มีความพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับโดยแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ซึ่งมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยรักษาโรค ทำให้รักษาโรคระบบทางเดินอาหารต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

 

โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 

นวัตกรรมการวินิจฉัยและรักษา

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

 

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 2

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319888

อีเมล์ : [email protected]

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

นพ. วรยศ บุญราช
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
นพ. บุญฤทธิ์ วิทยสินธนา
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

แพทย์นอกเวลา

พญ. จารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
นพ. พุทธ เมืองไพศาล
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร