ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 

ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

     ครบครันด้วยเทคโนโลยีส่องกล้อง วินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหาร บริการตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ โรคของหลอดอาหาร กระเพาะ ลำไส้ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหาร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น การส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยโรคกระเพาะอาหาร ซึ่งให้ผลการตรวจที่แม่นยำ ปัจจุบันศูนย์ให้การดูแลรักษาระบบทางเดินอาหารส่วนบนและส่วนล่าง อาทิ

 

     ● โรคกระเพาะอาหาร

     ● โรคกรดไหลย้อน

     ● โรคลำไส้อักเสบ

     ● โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

     ● โรคมะเร็งลำไส้

     ● โรคมะเร็งตับ

     ● โรคตับอักเสบจากพิษสุรา

     ● โรคไวรัสตับอักเสบ A,B,C

     ● โรคไขมันเกาะตับ

     ● โรคตับแข็ง

     ● ท้องเสีย

     ● โรคตับอ่อนอักเสบ

 

การตรวจวินิจฉัยในการส่องกล้อง

     1. การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร

     2. การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล

     1. ตรวจหาแบคทีเรียในกระเพาะอาหารจากลมหายใจด้วย 13C-Urea Breath Test

     2. Capsule Endoscopy


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

 

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 2

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319888

อีเมล์ : [email protected]

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

นพ. วรยศ บุญราช
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
นพ. บุญฤทธิ์ วิทยสินธนา
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

แพทย์นอกเวลา

พญ. จารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
นพ. พุทธ เมืองไพศาล
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร