คลินิกหู คอ จมูก

ดูแลทุกปัญหาอย่างครบวงจร ด้านหู คอ จมูก


ให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยปัญหาทางด้านหู คอ จมูก เช่น หูอื้อ หูดับเฉียบพลัน ไซนัส อาการผิดปกติของ ต่อมทอนซิล ช่องคอ กล่องเสียง รวมทั้งปัญหาการได้ยิน มีเสียงผิดปกติในหู ตรวจการได้ยิน โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ผสมผสานกับการเลือกใช้เทคโนโลยีในการตรวจเพิ่มเติมอย่าง เหมาะสมและแม่นยำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319888 ต่อ 53111

อีเมล์ : bchwebmaster@bch.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

พญ. รัชดา เจียมจตุรพัฒพร
ผู้ชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. วีรพล กนกรัตน์มณี
ผู้ชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา

แพทย์นอกเวลา

นพ. วิทมล รำพึงสุข
ผู้ชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. โชติพัฒน์ ทองเย็น
ผู้ชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ. จักรวิดา โกษาคาร
ผู้ชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ. จักก์อุษา ชนะสิทธิ์
ผู้ชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา