คลินิกหู คอ จมูก

ดูแลทุกปัญหาอย่างครบวงจร ด้านหู คอ จมูก


ให้บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยปัญหาทางด้านหู คอ จมูก โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง และทีมที่มีประสบการณ์ ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อความถูกต้องแม่นยำและความปลอดภัยในการวินิจฉัยรักษา

บริการของเรา

การบริการ

หู

คอ

จมูกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319888 ต่อ 53111

อีเมล์ : [email protected]

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

พญ. รัชดา เจียมจตุรพัฒพร
ผู้ชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. วีรพล กนกรัตน์มณี
ผู้ชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา

แพทย์นอกเวลา

นพ. วิทมล รำพึงสุข
ผู้ชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. โชติพัฒน์ ทองเย็น
ผู้ชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ. จักรวิดา โกษาคาร
ผู้ชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ. จักก์อุษา ชนะสิทธิ์
ผู้ชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา