โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี (รายการออนไลน์)
[email protected] 039-319-888 25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

โปรโมชั่นโปรแกรมตรวจสุขภาพหลัก (Healthy Together)


ซื้อแพ็คเก็จเดี่ยว


5,300 บาท

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination : PE)
2. ตรวจคัดกรองภาวะอ้วน ผอม (Body Mass Index : BMI)
3. ตรวจคัดกรองภาวะอ้วนลงพุง (Metabolic Syndrome)
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count : CBC)
5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar : FBS)
6. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (Hemoglobin A1C : HbA1C)
7. ตรวจการทำงานของไต (Blood Urea Nitrogen : BUN)
8. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine : Cre)
9. ตรวจประสิทธิภาพการกรองของไต (Estimated Glomerular Filtration Rate : eGFR)
10. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)
...
และอีกจำนวน 20 รายการ

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป

หมดเขตการขาย

ซื้อแพ็คเก็จคู่


ท่านละ 3,799 บาท

1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination : PE)
2. ตรวจคัดกรองภาวะอ้วน ผอม (Body Mass Index : BMI)
3. ตรวจคัดกรองภาวะอ้วนลงพุง (Metabolic Syndrome)
4. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count : CBC)
5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar : FBS)
6. ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (Hemoglobin A1C : HbA1C)
7. ตรวจการทำงานของไต (Blood Urea Nitrogen : BUN)
8. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine : Cre)
9. ตรวจประสิทธิภาพการกรองของไต (Estimated Glomerular Filtration Rate : eGFR)
10. ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)
...
และอีกจำนวน 20 รายการ

เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป

หมดเขตการขาย

! Healthy Togetherตรวจความหนาแน่นกระดูกหลังและสะโพก (Bone dens) (สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป)
+
ตรวจวิตามินดีในเลือด (25-OH Vit D Total)

4000

*เหมาะสำหรับ 50 ปีขึ้นไป


หมดเขต


ตรวจความหนาแน่นกระดูกหลังและสะโพก (Bone dens) (สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป)
+
อัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)

5800

*เหมาะสำหรับ 50 ปีขึ้นไป


หมดเขต


ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบใหม่ (Liquid Based Cytology : LBC)

1700
หมดเขต


ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบใหม่ (Liquid Based Cytology : LBC)
+
ตรวจหาไวรัส HPV สายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูก

3700
หมดเขต


ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram)
พร้อมอัลตราซาวด์เต้านม (สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป)
+
อัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen)

5900

*เหมาะสำหรับ 35 ปีขึ้นไป


หมดเขต


ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram) พร้อมอัลตราซาวด์เต้านม (สำหรับผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป)
+
ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบใหม่ (Liquid Based Cytology : LBC)

4100

*เหมาะสำหรับ 35 ปีขึ้นไป


หมดเขต


ตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง + ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก

3800
หมดเขต


ตรวจหาไวรัส HPV สายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อมะเร็งปากมดลูก(แนะนำตรวจในผู้หญิงอายุ 25 ขึ้นไป)

2000
หมดเขต

Rejuran


Rejuran 2 cc / 1 ครั้ง

13900

เฉพาะ 20 ท่านแรกที่ซื้อคอร์ส (จำนวน 3 ครั้ง) พิเศษ IPL หน้าใส 1 ครั้ง ฟรี หรือ Q-switch หน้าใส 1 ครั้ง หรือทรีทเมนต์หน้า

หมดเขต

Rejuran 2 cc / 3 ครั้ง

40000

เฉพาะ 20 ท่านแรกที่ซื้อคอร์ส (จำนวน 3 ครั้ง) พิเศษ IPL หน้าใส 1 ครั้ง ฟรี หรือ Q-switch หน้าใส 1 ครั้ง หรือทรีทเมนต์หน้า

หมดเขต

Rejuran-i 1 cc / 1 ครั้ง (สำหรับรอบดวงตา)

13900

เฉพาะ 20 ท่านแรกที่ซื้อคอร์ส (จำนวน 3 ครั้ง) พิเศษ IPL หน้าใส 1 ครั้ง ฟรี หรือ Q-switch หน้าใส 1 ครั้ง หรือทรีทเมนต์หน้า

หมดเขต

Rejuran-i 1 cc / 3 ครั้ง (สำหรับรอบดวงตา)

40000

เฉพาะ 20 ท่านแรกที่ซื้อคอร์ส (จำนวน 3 ครั้ง) พิเศษ IPL หน้าใส 1 ครั้ง ฟรี หรือ Q-switch หน้าใส 1 ครั้ง หรือทรีทเมนต์หน้า

หมดเขต

โปรแกรมตรวจสุขภาพ(ชาย)


Exclusive Male

20900

เหมาะสำหรับผู้ชาย
อายุมากกว่า 50 ปี

Supreme Male

25600

เหมาะสำหรับผู้ชาย
อายุมากกว่า 60 ปี

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย)

3250

** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ
(Personal Report Book)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ(ชายและหญิง)


Standard Male&Female

1990

เหมาะสำหรับทั้งชายและหญิง
อายุน้อยกว่า 35 ปี

Advance Male&Female

5200

เหมาะสำหรับทั้งชายและหญิง
อายุมากกว่า 35 ปี

Exclusive Male & Female

19600

เหมาะสำหรับทั้งชายและหญิง
อายุมากกว่า 50 ปี

Supreme Mele&Female

24200

เหมาะสำหรับทั้งชายและหญิง
อายุมากกว่า 60 ปี

Premium Male&Female

7900

เหมาะสำหรับทั้งชายหญิง
อายุมากกว่า 45 ปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ(หญิง)


Premium Female

14300

เหมาะสำหรับผู้หญิง
อายุมากกว่า 45 ปี

Exclusive Female

18450

เหมาะสำหรับผู้หญิง
อายุมากกว่า 50 ปี

Supreme Female

27500

เหมาะสำหรับผู้หญิง
อายุมากกว่า 60 ปี

Standard Female

3690

เหมาะสำหรับหญิง
อายุน้อยกว่า 35 ปี

Advance Female

8700

เหมาะสำหรับหญิง
อายุมากกว่า 35 ปี

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (หญิง)

4100

** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ
(Personal Report Book)

วัคซีน


โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่

สามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ถึง 31 ธันวาคม 2566

อุปกรณ์ทางการแพทย์


Antigen Test Kit

ซื้อชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19