โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี (รายการออนไลน์)
bchwebmaster@bch.co.th 039-319-888 25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

โปรแกรมตรวจสุขภาพรักแม่'64

โปรแกรมรักแม่ 1 เหมาะสำหรับผู้ชาย และผู้หญิงที่อายุไม่เกิน 35 ปี

Antigen Test Kit

ซื้อชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19

โปรแกรมวัคซีน

สิ้นสุดเดือนกรกฏาคม 2564
สามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564