โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี (รายการออนไลน์)
[email protected] 039-319-888 25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี

Best Promotion


วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป)

650


**อายุ 15 ปีขึ้นไป

ขาย 11 พ.ย. - 15 พ.ย. 65
*ใช้งานใช้ถึง 31 ธ.ค. 65

หมดเขต

ULTRASOUND 4D

2500


** สำหรับผู้หญิง

ขาย 8 ต.ค. - 15 ต.ค. 65
*ไม่กำหนดเวลาใช้งาน

หมดเขต

Best Seller


โปรแกรมคัดกรองพิเศษ
(special checkup)

9999


** สำหรับชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

โปรแกรมคัดกรองพิเศษ 2
(special checkup)

11100


** สำหรับชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

Royal Post COVID19


Post COVID19 Premium

4500

Post COVID19 Premium
- เหมาะสมกับผู้ใหญ่ทุกเพศหลังจากหายจากการติดเชื้อโควิด
- ตรวจค่าต่างๆ ที่สำคัญ
- ค่าการอักเสบพิเศษ
- ฮอร์โมนไทรอยด์

Post COVID19 Advance

12500

Post COVID19 Advance
- เหมาะสมกับผู้ใหญ่ทุกเพศหลังจากหายจากการติดเชื้อโควิด
- ตรวจค่าต่างๆ ที่สำคัญ
- ค่าการอักเสบพิเศษ
- ฮอร์โมนไทรอยด์
- ฮอร์โมนแห่งความเครียด (เจาะเลือดช่วง 08.00 - 09.00 น.)
- สารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญ

Royal program (โปรแกรมชะลอวัย) สำหรับผู้ชาย


Royallife Premium (ผู้ชาย)

9500

Premium : เหมาะสมกับผู้ใหญ่ทุกเพศ
- ตรวจค่าต่างๆที่สำคัญ

Royallife Advance (ผู้ชาย)

11300

Advance:
- ตรวจค่าต่างๆที่สำคัญ
- มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเพิ่มเติม ซึ่งเหมาะสมกับผู้ใหญ่อายุ 40ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชาย

Royallife Grand (ผู้ชาย)

14500

Grand :
- ตรวจค่าต่างๆที่สำคัญ
- มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเพิ่มเติม ซึ่งเหมาะสมกับผู้ใหญ่อายุ 40ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชาย
- ตรวจระดับวิตามินดีซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญต่อระบบต่างๆในร่างกาย

Royallife Silver (ผู้ชาย)

17500

Silver : เหมาะสมกับผู้ใหญ่ทุกเพศ
- ตรวจค่าต่างๆที่สำคัญ
- ตรวจระดับวิตามินดีซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญต่อระบบต่างๆในร่างกาย
- ตรวจระดับสารต้านอนุมูลอิสระ ประเภทวิตามินที่สำคัญต่างๆ

Royallife Platinum (ผู้ชาย)

20500

Platinum :
- ตรวจค่าต่างๆที่สำคัญ
- มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเพิ่มเติม ซึ่งเหมาะสมกับผู้ใหญ่อายุ 40ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชาย
- ตรวจระดับวิตามินดีซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญต่อระบบต่างๆในร่างกาย
- ตรวจระดับสารต้านอนุมูลอิสระ ประเภทวิตามินที่สำคัญต่างๆ

Royallife Gold (ผู้ชาย)

28500

Gold :
- ตรวจค่าต่างๆที่สำคัญ
- มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเพิ่มเติม ซึ่งเหมาะสมกับผู้ใหญ่อายุ 40ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชาย
- ตรวจระดับวิตามินดีซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญต่อระบบต่างๆในร่างกาย
- ตรวจระดับสารต้านอนุมูลอิสระ ประเภทวิตามินที่สำคัญต่างๆ
- ตรวจระดับแร่ธาตุสำคัญ
- ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์

Royallife Diamond (ผู้ชาย)

36000

Diamond :
- ตรวจค่าต่างๆที่สำคัญ
- มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเพิ่มเติม ซึ่งเหมาะสมกับผู้ใหญ่อายุ 40ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชาย
- ตรวจระดับวิตามินดีซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญต่อระบบต่างๆในร่างกาย
- ตรวจระดับสารต้านอนุมูลอิสระ ประเภทวิตามินที่สำคัญต่างๆ
- ตรวจระดับแร่ธาตุสำคัญ
- ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
- ฮอร์โมนเพศหญิง (เหมาะในหญิงวัยหมดประจำเดือน)
- ฮอร์โมนเพศชาย
- ฮอร์โมนแห่งความเครียด (เจาะเลือด ช่วง 8:00 -9:00 น.)
- ฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
- ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องในการกระตุ้นการซ่อมสร้างและเจริญเติบโตของเซลล์ร่างกาย

Royal program (โปรแกรมชะลอวัย) สำหรับผู้หญิง


Royallife Premium (ผู้หญิง)

9500

Premium : เหมาะสมกับผู้ใหญ่ทุกเพศ
- ตรวจค่าต่างๆที่สำคัญ

Royallife Advance (ผู้หญิง)

12500

Advance:
- ตรวจค่าต่างๆที่สำคัญ
- มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเพิ่มเติม ซึ่งเหมาะสมกับผู้ใหญ่อายุ 40ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชาย

Royallife Grand (ผู้หญิง)

16500

Grand :
- ตรวจค่าต่างๆที่สำคัญ
- มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเพิ่มเติม ซึ่งเหมาะสมกับผู้ใหญ่อายุ 40ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชาย
- ตรวจระดับวิตามินดีซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญต่อระบบต่างๆในร่างกาย

Royallife Silver (ผู้หญิง)

17500

Silver : เหมาะสมกับผู้ใหญ่ทุกเพศ
- ตรวจค่าต่างๆที่สำคัญ
- ตรวจระดับวิตามินดีซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญต่อระบบต่างๆในร่างกาย
- ตรวจระดับสารต้านอนุมูลอิสระ ประเภทวิตามินที่สำคัญต่างๆ

Royallife Platinum (ผู้หญิง)

22000

Platinum :
- ตรวจค่าต่างๆที่สำคัญ
- มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเพิ่มเติม ซึ่งเหมาะสมกับผู้ใหญ่อายุ 40ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชาย
- ตรวจระดับวิตามินดีซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญต่อระบบต่างๆในร่างกาย
- ตรวจระดับสารต้านอนุมูลอิสระ ประเภทวิตามินที่สำคัญต่างๆ

Royallife Gold (ผู้หญิง)

30500

Gold :
- ตรวจค่าต่างๆที่สำคัญ
- มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเพิ่มเติม ซึ่งเหมาะสมกับผู้ใหญ่อายุ 40ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชาย
- ตรวจระดับวิตามินดีซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญต่อระบบต่างๆในร่างกาย
- ตรวจระดับสารต้านอนุมูลอิสระ ประเภทวิตามินที่สำคัญต่างๆ
- ตรวจระดับแร่ธาตุสำคัญ
- ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์

Royallife Diamond (ผู้หญิง)

38000

Diamond :
- ตรวจค่าต่างๆที่สำคัญ
- มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเพิ่มเติม ซึ่งเหมาะสมกับผู้ใหญ่อายุ 40ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชาย
- ตรวจระดับวิตามินดีซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญต่อระบบต่างๆในร่างกาย
- ตรวจระดับสารต้านอนุมูลอิสระ ประเภทวิตามินที่สำคัญต่างๆ
- ตรวจระดับแร่ธาตุสำคัญ
- ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์
- ฮอร์โมนเพศหญิง (เหมาะในหญิงวัยหมดประจำเดือน)
- ฮอร์โมนเพศชาย
- ฮอร์โมนแห่งความเครียด (เจาะเลือด ช่วง 8:00 -9:00 น.)
- ฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
- ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องในการกระตุ้นการซ่อมสร้างและเจริญเติบโตของเซลล์ร่างกาย

ตรวจสุขภาพเฉพาะด้าน


Super Heart

6500

14 รายการ

Healthy Heart

11100

15 รายการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ(ชาย)


Standard Male

1990

เหมาะสำหรับทั้งชายและหญิง
อายุน้อยกว่า 35 ปี

Advance Male

4900

เหมาะสำหรับทั้งชายและหญิง
อายุ 35-40 ปี

Premium Male

7900

เหมาะสำหรับทั้งชายและหญิง
อายุ 40-50 ปี

Exclusive Male

17900

เหมาะสำหรับผู้ชาย
อายุ 50-60 ปี

Supreme Male

22900

เหมาะสำหรับผู้ชาย
อายุมากกว่า 60 ปี

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย)

3250

** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ
(Personal Report Book)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ(หญิง)


Standard Female

3690

เหมาะสำหรับผู้หญิง
อายุน้อยกว่า 35 ปี

Advance Female

11200

เหมาะสำหรับผู้หญิง
อายุ 35-40 ปี

Premium Female

14300

เหมาะสำหรับผู้หญิง
อายุ 40-50 ปี

Exclusive1 Female

20100

เหมาะสำหรับผู้หญิง
อายุ 50-60 ปี

Exclusive2 Female

23700

เหมาะสำหรับผู้หญิง
อายุ 50-60 ปี

Supreme1 Female

24700

เหมาะสำหรับผู้หญิง
อายุ 60 ปีขึ้นไป

Supreme2 Female

28200

เหมาะสำหรับผู้หญิง
อายุ 60 ปีขึ้นไป

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (หญิง)

4100

** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ
(Personal Report Book)

โปรแกรมฟื้นร่างกาย Post / Long COVID19


Post / Long COVID19 (1 ครั้ง)

1800

Post / Long COVID19 (1 ครั้ง)
- เหมาะสมกับผู้ใหญ่ทุกเพศหลังจากหายจากการติดเชื้อโควิด
- การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและการหายใจ
- การฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด
- เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

Post / Long COVID19 (3 ครั้ง)

4500

Post / Long COVID19 (3 ครั้ง)
- เหมาะสมกับผู้ใหญ่ทุกเพศหลังจากหายจากการติดเชื้อโควิด
- การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและการหายใจ
- การฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด
- เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

โปรแกรมฟื้นฟูความจำและการรับรู้ (1 ครั้ง)

1300

โปรแกรมฟื้นฟูความจำและการรับรู้ (1 ครั้ง)
- ไม่มีสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อกับการทำกิจกรรม
- ความสามารถในการวางแผนหรือแก้ไขปัญหาลดลง
- มีปัญหาด้านความทรงจำ
- มีปัญหาด้านการรับรู้ที่ผิดไปจากเดิม

โปรแกรมฟื้นฟูความจำและการรับรู้ (3 ครั้ง)

2600

โปรแกรมฟื้นฟูความจำและการรับรู้ (3 ครั้ง)
- ไม่มีสมาธิ ไม่สามารถจดจ่อกับการทำกิจกรรม
- ความสามารถในการวางแผนหรือแก้ไขปัญหาลดลง
- มีปัญหาด้านความทรงจำ
- มีปัญหาด้านการรับรู้ที่ผิดไปจากเดิม

โปรโมชั่น ! โปรแกรมตรวจสุขภาพ


Package EasyCheck up

1750

เหมาะสำหรับ
อายุน้อยกว่า 35 ปี

Package EasyCheck up 2 (ผู้หญิง)

3450

เหมาะสำหรับ
อายุน้อยกว่า 35 ปี

Package EasyCheck up 3 (ผู้หญิง)

10750

เหมาะสำหรับผู้หญิง
อายุ 35-40 ป

Happy Lady

3600

หมดเขต

วัคซีน


วัคซีน Moderna

ราคา 1400 บาท เลือก

โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่

สามารถรับบริการฉีดวัคซีนได้ถึง 31 ธันวาคม 2565

อุปกรณ์ทางการแพทย์


Antigen Test Kit

ซื้อชุดตรวจหาเชื้อ COVID-19