แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01
โปรแกรมตรวจสุขภาพ DM Care(สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ DM Care(สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน)

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01
โปรแกรมตรวจประเมินการกลืน

Video Fiuoroscopy Swallowing (VFSS)

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01
โปรแกรมตรวจสุขภาพหลัง

โปรแกรมตรวจสุขภาพหลัง

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01
โปรแกรมตรวจสุขภาพ BASIC

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic (สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี)

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01
ตรวจสุขภาพ STANDARD

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Standard (สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป)

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01
ตรวจสุขภาพ Premium

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Premium (สำหรับผู้ชายอายุ 35 ปีขึ้นไป)

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (ชาย)

เริ่มต้น : -
สิ้นสุด : -
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (หญิง)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (หญิง)

เริ่มต้น : -
สิ้นสุด : -
โปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงโรคสมองและอัลไซม์เมอร์

โรคอัลไซเมอร์ เป็น โรคสมองเสื่อม ชนิดที่พบมากที่สุด 50-70% และทุกๆ 68 วินาที จะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้น 1 คนบนโลกใบนี้ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 7 ล้านคน

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01