ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่างของโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค
พยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)
เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ
ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
พยาบาลวิชาชีพ ER
พยาบาลวิชาชีพ Part Time
วิสัญญีพยาบาล
เจ้าหน้าที่ EMT
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
ตำแหน่งอื่นๆ
พนักงาน PART TIME
ผู้ช่วยแม่ครัว
เจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์ต่างประเทศ (ล่าม)
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการบริการ
พนักงานขับรถกอล์ฟ Part Time
Quality Management HOD
วิทยาศาสตร์การกีฬา(Sports Science)
เจ้าหน้าที่การเงิน
Quality improvement officer
หัวหน้าแผนก เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
HRD Nurse
เสริฟอาหาร
Marketing Data Analyst
Admin Officer