ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่างของโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
พยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)
เภสัชกร
ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
พยาบาลวิชาชีพ Part Time
วิสัญญีพยาบาล
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
ตำแหน่งอื่นๆ
พนักงาน PART TIME
ผู้ช่วยแม่ครัว
เจ้าหน้าที่เดินยา
เจ้าหน้าที่แผนกการบัญชี
ล่าม Inter