ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่างของโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
พยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)
เภสัชกร
ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
พยาบาลวิชาชีพ ER
พยาบาลวิชาชีพ Part Time
พยาบาลบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ (UR Nurse)
วิสัญญีพยาบาล
เจ้าหน้าที่ EMT
พนักงานขับรถธุรการ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
ตำแหน่งอื่นๆ
พนักงาน PART TIME
ผู้ช่วยแม่ครัว
เจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์ต่างประเทศ
แม่ครัว
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการบริการ
เจ้าหน้าที่แปลภาษาอังกฤษ Part Time