ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่างของโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
พยาบาลวิชาชีพ (หลายอัตรา)
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม OPD
ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานผู้ช่วยผู้ป่วย
Scrub Nurse
วิสัญญีพยาบาล
เจ้าหน้าที่ EMT
พนักงานขับรถธุรการ
นักกิจกรรมบำบัด