แพ็กเกจศัลยกรรม

ศัลยกรรมตกแต่งตา (Eyelid Surgery)

แก้ไขปัญหาหนังตาตก ขจัดปัญหาหนังตาหย่อนคล้อย 20000 บาท

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01
ศัลยกรรมตกแต่งจมูก (Nose Reshaping)

ศัลยกรรมตกแต่งจมูก (Nose Reshaping)

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01
ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าและลำคอ (Facial Lifting Surgery)

ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าและลำคอ (Facial Lifting Surgery)

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01
ศัลยกรรมตกแต่งหน้าอก (Breast Surgery)

ศัลยกรรมตกแต่งหน้าอก (Breast Surgery)

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01
ศัลยกรรมช่วงลำตัว (Body surgery)

ศัลยกรรมช่วงลำตัว(Body surgery)

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01
ศัลยกรรมลดไขมัน (Fat reduction surgery)

ศัลยกรรมลดไขมัน (Fat reduction surgery)

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01
ศัลยกรรมอื่นๆบนใบหน้า (Other surgeries on the face)

(Other surgeries on the face)

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01