คลินิกอายุรกรรมโรคปอดและทางเดินหายใจ

คลินิกอายุรกรรมโรคปอดและทางเดินหายใจ

เพื่อชีวิตที่สมดุล ให้คุณกลับมาสูดลมหายใจได้เต็มปอด

ให้บริการรักษาโรคทางเดินหายใจ วัณโรค และให้บริการปรึกษา ตรวจรักษาปัญหานอนกรนและความผิดปกติ ของการหายใจขณะนอนหลับ (Sleep lab) โดยอายุรแพทย์ผู้ชำนาญการโรคปอด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319888

อีเมล์ : [email protected]

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

นพ. พรชัย ดำรงโชคพิพัฒน์
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease)
พญ. พรรณี ผ่องใส
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease)

แพทย์นอกเวลา

นพ. สุรัชต์ นาคะวิโรจน์
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)
นพ. บัญชา ศักดิ์สิทธิโชค
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)