เตรียมตัวอย่างไรก่อนทำนัดฉีดวัคซีน Moderna

เตรียมตัวอย่างไรก่อนทำนัดฉีดวัคซีน Moderna

เตรียมตัวอย่างไรก่อนทำนัดฉีดวัคซีน Moderna

 

ถาม : จองวัคซีนทางเลือก Moderna กับโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี กำหนดรับบริการฉีดเมื่อไร

ตอบ : สำหรับผู้ที่ทำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna และชำระเงินเรียบร้อยแล้วกับโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โรงพยาบาลคาดการณ์ว่าจะได้รับวัคซีน ล็อต ที่ 1 ในเดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 (ตามประกาศของบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ที่คาดการณ์ส่งมอบวัคซีนทางเลือก MODERNA รอบแรกในเดือนพฤศจิกายน 2564) โดยโรงพยาบาลจะเปิดระบบให้ท่านทำการนัดหมายผ่านการส่ง SMS ไปยังหมายเลขที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ฉีดวันชีนชนิดอื่นไปแล้ว สามารถดูคำแนะนำการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมตามตารางแนบท้ายบทความ

 

ถาม : สำหรับผู้ที่จองวัคซีนทางเลือก Moderna กับโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จะได้รับวัคซีนครบทุกคนหรือไม่

ตอบ : โรงพยาบาลขอยืนยันว่าท่านที่จองวัคซีนทางเลือก Moderna กับโรงพยาบาล จะได้รับวัคซีนครบทุกท่าน แต่เนื่องจากวัคซีนจัดส่งมาไม่พร้อมกัน ทางโรงพยาบาลจึงขอให้ทุกท่านตรวจสอบเงื่อนไขการทำนัดฉีดวัคซีนให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับท่านที่ได้ทำการจองไว้ผ่าน Guideline การฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna 

 

ถาม : ผู้รับบริการจะทราบได้อย่างไรว่าสามารถทำนัดฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna ได้แล้ว

ตอบ : หากโรงพยาบาลได้รับการส่งมอบวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยจะแจ้งข้อมูลไปยังผู้รับบริการที่จองและชำระเงินเรียบร้อยแล้วเพื่อทำนัดฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด โดยจะทำการส่ง SMS ที่ระบุไว้ในระบบการจองวัคซีนเท่านั้น และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Official ของโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ดังนี้

Website: www.chanthaburihospital.com

LINE Official: @bdmschanthaburi

Facebook: โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

 

ถาม : ช่องทางการสั่งจองวัคซีนทางเลือก MODERNA ล็อต 2

ตอบ : ท่านสามารถติดตามประกาศการเปิดจองล็อต 2 ได้ ดังนี้

Website: www.chanthaburihospital.com

LINE Official: @bdmschanthaburi

Facebook: โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี