กระดูกและข้อ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์-*60-115


.

นพ. คงชัย หล่อรุ่งโรจน์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันจันทร์ - นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันอังคาร 08:00-20:00 นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันพุธ 08:00-12:00 นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันพฤหัสบดี 08:00-20:00 นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันศุกร์ 08:00-17:00 นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันเสาร์ 17:00-20:00 นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันอาทิตย์ - นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์
นัดหมายแพทย์ : นพ. คงชัยหล่อรุ่งโรจน์ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์-*60-111


.

นพ. ฉัตรปิยะ ชวศิริกุลฑล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์ 08:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันพุธ 08:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันศุกร์ 08:00-17:00 นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันเสาร์ - นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันอาทิตย์ - นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑล
นัดหมายแพทย์ : นพ. ฉัตรปิยะชวศิริกุลฑลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง17:00-20:00*60-142


.

นพ. ทวีชัย จิรชูพันธ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันจันทร์ - นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันอังคาร - นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันพุธ 17:00-20:00 แพทย์ปิดรับเคส เวลา 19.00-20.00น. (วันที่ 22 ก.ย. 64) นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันพฤหัสบดี - นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันศุกร์ - นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันเสาร์ - นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์
นัดหมายแพทย์ : นพ. ทวีชัยจิรชูพันธ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์16:00-20:00*60-116


.

นพ. ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์ - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันอังคาร - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันพุธ - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันพฤหัสบดี - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันศุกร์ - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันเสาร์ - นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันอาทิตย์ 16:00-20:00 นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธา
นัดหมายแพทย์ : นพ. ประดิษฐ์ปฐวีศรีสุธาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา09:00-12:00*60-117


.

นพ. พลชัย วงษ์ทองสาลี
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์การกีฬา
วันจันทร์ - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
วันพุธ - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
วันพฤหัสบดี - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
วันศุกร์ - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
วันเสาร์ - นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
วันอาทิตย์ 09:00-12:00 นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลี
นัดหมายแพทย์ : นพ. พลชัยวงษ์ทองสาลีเวชศาสตร์การกีฬา
นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์08:00-17:00*60-113


.

นพ. วิชัย ชูชีพชื่นกมล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์ - นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันพุธ 17:00-20:00 นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันพฤหัสบดี - นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันเสาร์ - นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมล
นัดหมายแพทย์ : นพ. วิชัยชูชีพชื่นกมลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม12:00-16:00*60-126


.

นพ. ศุภฤกษ์ สุขสำราญ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันจันทร์ - นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันพุธ - นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันพฤหัสบดี - นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันเสาร์ 08:00-12:00 นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
วันอาทิตย์ 12:00-16:00 นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญ
นัดหมายแพทย์ : นพ. ศุภฤกษ์สุขสำราญศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์/ผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม
นพ.กฤษฎานิพัทธมานนท์ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม-*60-137


.

นพ.กฤษฎา นิพัทธมานนท์
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
วันจันทร์ - นพ.กฤษฎานิพัทธมานนท์ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
วันอังคาร - นพ.กฤษฎานิพัทธมานนท์ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
วันพุธ - นพ.กฤษฎานิพัทธมานนท์ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
วันพฤหัสบดี - นพ.กฤษฎานิพัทธมานนท์ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
วันศุกร์ - นพ.กฤษฎานิพัทธมานนท์ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
วันเสาร์ 08:00-12:00 นพ.กฤษฎานิพัทธมานนท์ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
วันอาทิตย์ - นพ.กฤษฎานิพัทธมานนท์
นัดหมายแพทย์ : นพ.กฤษฎานิพัทธมานนท์ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า-*60-141


.

นพ.ปริญญา มณีประสพโชค
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันจันทร์ - นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันอังคาร - นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันพุธ - นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันเสาร์ 13:00-20:00 นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
วันอาทิตย์ - นพ.ปริญญา มณีประสพโชค
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปริญญา มณีประสพโชคศัลยศาสตร์กรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า
นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง-*60-133


.

นพ.วิทวัส หอมเจริญ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันอังคาร - นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันพุธ - นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันพฤหัสบดี - นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันศุกร์ - นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันเสาร์ 08:00-20:00 นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
วันอาทิตย์ - นพ.วิทวัสหอมเจริญ
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิทวัสหอมเจริญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์-*60-114


.

นพ.สิทธิพร แก้วตระการวงศ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอังคาร - นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพุธ - นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันศุกร์ - นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันเสาร์ 08:00-17:00 นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอาทิตย์ - นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.สิทธิพรแก้วตระการวงศ์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุงศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์-*60-112


.

นพ.ไทยทรง เรืองไพศาลบำรุง
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุงศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอังคาร 08:00-17:00 นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุงศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุงศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุงศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันศุกร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุงศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันเสาร์ - นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุงศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
วันอาทิตย์ - นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุง
นัดหมายแพทย์ : นพ.ไทยทรงเรืองไพศาลบำรุงศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์
พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์08:00-12:00 / 13:00-20:00*60-139


.

พญ.ชัชชฎา พานิชอัตรา
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันจันทร์ 08:00-20:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันอังคาร 08:00-12:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันพุธ 08:00-20:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันศุกร์ - พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันเสาร์ - พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 / 13:00-20:00 พญ.ชัชชฎาพานิชอัตรา
นัดหมายแพทย์ : พญ.ชัชชฎาพานิชอัตราศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์
กายภาพบำบัด
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู-


.

นพ.เสถียร สัมพัสนีธำรง
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันจันทร์ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอังคาร - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพุธ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพฤหัสบดี - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันศุกร์ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันเสาร์ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอาทิตย์ - นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรง
นัดหมายแพทย์ : นพ.เสถียรสัมพัสนีธำรงเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู-*60-118


.

พญ.โสภา ภูมิสวัสดิ์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันจันทร์ - พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอังคาร 09:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันศุกร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันเสาร์ 09:00-12:00 / 13:00-16:00 พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันอาทิตย์ - พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.โสภาภูมิสวัสดิ์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
กุมารเวช
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด-*60-313


.

นญ.ภัสนันท์ ตั้งใจพัฒนา
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันจันทร์ 17:00-20:00 นญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันอังคาร - นญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันพุธ 17:00-20:00 แพทย์ออกตรวจ ARI เวลา 17.00 - 20.00 น. (วันที่ 22 ก.ย. 64) นญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันพฤหัสบดี - นญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันศุกร์ - นญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันเสาร์ 17:00-22:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 25 ก.ย. 64) นญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันอาทิตย์ - นญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนา
นัดหมายแพทย์ : นญ.ภัสนันท์ตั้งใจพัฒนากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชซาสตร์-*60-303


.

นพ.ชัยวัฒน์ งามปิยะสกุล
ความชำนาญการ : กุมารเวชซาสตร์
วันจันทร์ - นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชซาสตร์
วันอังคาร 10:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชซาสตร์
วันพุธ 13:00-17:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชซาสตร์
วันพฤหัสบดี 13:00-17:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชซาสตร์
วันศุกร์ 09:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชซาสตร์
วันเสาร์ 09:00-12:00 / 13:00-16:00 นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชซาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุล
นัดหมายแพทย์ : นพ.ชัยวัฒน์งามปิยะสกุลกุมารเวชซาสตร์
นพ.ปกป้องณ สงขลากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด17:00-22:00*60-311


.

นพ.ปกป้อง ณ สงขลา
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
วันจันทร์ - นพ.ปกป้องณ สงขลากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
วันอังคาร - นพ.ปกป้องณ สงขลากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
วันพุธ - นพ.ปกป้องณ สงขลากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
วันพฤหัสบดี - นพ.ปกป้องณ สงขลากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.ปกป้องณ สงขลากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
วันเสาร์ - นพ.ปกป้องณ สงขลากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
วันอาทิตย์ 17:00-22:00 นพ.ปกป้องณ สงขลา
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปกป้องณ สงขลากุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์-


.

นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันพุธ - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ 17:00-22:00 นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.สุขุมพัฒน์ ธีรการุณวงศ์กุมารเวชศาสตร์
นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์13:00-17:00*60-301


.

นพ.โสภณ มะระประเสริฐศักดิ์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ 07:00-17:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร 08:00-12:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
วันพุธ 07:00-17:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ 08:00-12:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ 13:00-17:00 นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.โสภณมะระประเสริฐศักดิ์กุมารเวชศาสตร์
พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติกุมารเวชศาสตร์08:00-12:00 แพทย์ตรวจ ARI เวลา 08.00 - 12.00 น. (วันที่ 26 ก.ย. 64)*60-307


.

พญ.จริยา พจน์ทวีเกียรติ
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-16:00 พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติกุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร 07:00-13:00 พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติกุมารเวชศาสตร์
วันพุธ 08:00-17:00 พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติกุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติกุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ - พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติกุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ - พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติกุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 แพทย์ตรวจ ARI เวลา 08.00 - 12.00 น. (วันที่ 26 ก.ย. 64) พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติ
นัดหมายแพทย์ : พญ.จริยาพจน์ทวีเกียรติกุมารเวชศาสตร์
พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์-*60-302


.

พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร 12:00-17:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-16:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-16:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ 07:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ 13:00-20:00 พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
นัดหมายแพทย์ : พญ.จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรกกุมารเวชศาสตร์
พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์กุมารเวชศาสตร์-


.

พญ.พรไพลิน สมพีร์วงศ์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร - พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันพุธ - พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ - พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ - พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์กุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.พรไพลินสมพีร์วงศ์กุมารเวชศาสตร์
พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด-*60-305


.

พญ.ยิ่งดาว ชยสิกานนท์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันจันทร์ - พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันพุธ - พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันศุกร์ 17:00-20:00 พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันเสาร์ - พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
วันอาทิตย์ - แพทย์**ออกตรวจ**เสริม เวลา 17.00 - 20.00 น. (วันที่ 26 ก.ย. 64) พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ยิ่งดาวชยสิกานนท์กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์07:00-17:00*60-300


.

พญ.รุ่งทิพย์ เจนอนันต์พร
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร 08:00-12:00 พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
วันพุธ - พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ 12:00-17:00 พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ 08:00-13:00 / 17:00-20:00 พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ 07:00-17:00 พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พร
นัดหมายแพทย์ : พญ.รุ่งทิพย์เจนอนันต์พรกุมารเวชศาสตร์
พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น-*60-312


.

พญ.ลีลาวดี พินิจไพฑูรย์
ความชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันจันทร์ - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันอังคาร 16:30-19:30 พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันพุธ - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันพฤหัสบดี 16:30-19:30 พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันศุกร์ - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันเสาร์ 10:00-16:00 พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
วันอาทิตย์ - พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ลีลาวดีพินิจไพฑูรย์จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ17:00-20:00 แพทย์ตรวจ ARI เวลา 17.00 - 20.00 น. (วันที่ 26 ก.ย. 64)*60-315


.

พญ.วริศรา พรประเสริฐชัย
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ 17:00-22:00 พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันอังคาร - พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันพฤหัสบดี - พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันศุกร์ - พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันเสาร์ - พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 แพทย์ตรวจ ARI เวลา 17.00 - 20.00 น. (วันที่ 26 ก.ย. 64) พญ.วริศราพรประเสริฐชัย
นัดหมายแพทย์ : พญ.วริศราพรประเสริฐชัยกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ-*60-310


.

พญ.วาสนา ปรางค์วัฒนากุล
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ - พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันอังคาร 12:00-16:00 / 20:00-22:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันพุธ 13:00-17:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 17:00-20:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันศุกร์ 08:00-17:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันเสาร์ 08:00-17:00 พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
วันอาทิตย์ - พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.วาสนาปรางค์วัฒนากุลกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา08:00-13:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 26 ก.ย. 64)*60-306


.

พญ.ศิริพร ภัทรฐิติกุล
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันอังคาร - พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันพุธ 17:00-22:00 พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันศุกร์ 17:00-22:00 พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันเสาร์ - พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
วันอาทิตย์ 08:00-13:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 26 ก.ย. 64) พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.ศิริพรภัทรฐิติกุลกุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์08:00-17:00 แพทย์ตรวจ ARI เวลา 13.00 - 17.00 น. (วันที่ 26 ก.ย. 64)*60-314


.

พญ.ศุภรดา หงส์รัตน์
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-17:00 พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
วันอังคาร 08:00-12:00 / 17:00-20:00 พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
วันพุธ 08:00-12:00 / 17:00-20:00 พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี 07:00-17:00 พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
วันศุกร์ - พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
วันเสาร์ - พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 แพทย์ตรวจ ARI เวลา 13.00 - 17.00 น. (วันที่ 26 ก.ย. 64) พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ศุภรดาหงส์รัตน์กุมารเวชศาสตร์
พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชซาสตร์-*60-308


.

พญ.สิริมา ยอดเซียน
ความชำนาญการ : กุมารเวชซาสตร์
วันจันทร์ - พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชซาสตร์
วันอังคาร 13:00-20:00 พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชซาสตร์
วันพุธ 08:00-16:00 พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชซาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-13:00 / 17:00-22:00 พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชซาสตร์
วันศุกร์ 09:00-12:00 พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชซาสตร์
วันเสาร์ 07:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชซาสตร์
วันอาทิตย์ - พญ.สิริมายอดเซียน
นัดหมายแพทย์ : พญ.สิริมายอดเซียนกุมารเวชซาสตร์
พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต08:00-13:00 / 17:00-20:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 26 ก.ย. 64)*60-309


.

พญ.สิริลักษณ์ วงศ์ชัยสุริยะ
ความชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันจันทร์ - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันพุธ - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันพฤหัสบดี - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันศุกร์ - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันเสาร์ - พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
วันอาทิตย์ 08:00-13:00 / 17:00-20:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 26 ก.ย. 64) พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะ
นัดหมายแพทย์ : พญ.สิริลักษณ์วงศ์ชัยสุริยะกุมารเวชศาสตร์โรคโรคไต
จิตเวช
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์09:00-12:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 26 ก.ย. 64)*60-224


.

นพ.วิษุวัต สำราญกิจดำรงค์
ความชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
วันอังคาร - นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
วันพุธ - นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
วันเสาร์ 09:00-16:00 นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ 09:00-12:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 26 ก.ย. 64) นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิษุวัตสำราญกิจดำรงค์จิตเวชศาสตร์
พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์-*60-225


.

พญ.วรนุช โกศาคาร
ความชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์
วันจันทร์ 12:00-15:00 พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
วันอังคาร - พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
วันพุธ 10:00-14:00 พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
วันศุกร์ 12:00-15:00 พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
วันเสาร์ 12:00-15:00 พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - พญ.วรนุชโกศาคาร
นัดหมายแพทย์ : พญ.วรนุชโกศาคารจิตเวชศาสตร์
พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์09:00-12:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 26 ก.ย. 64)*60-217


.

พญ.สุจินันท์ ภัทรไพศาลกิจ
ความชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
วันศุกร์ - พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
วันเสาร์ 09:00-12:00 พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ 09:00-12:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 26 ก.ย. 64) พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจ
นัดหมายแพทย์ : พญ.สุจินันท์ภัทรไพศาลกิจจิตเวชศาสตร์
ตา
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา-*60-502


.

นพ.พิพัฒน์ คงทรัพย์
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
วันอังคาร - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
วันพุธ - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
วันศุกร์ - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
วันเสาร์ 08:00-09:00 นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์
นัดหมายแพทย์ : นพ.พิพัฒน์คงทรัพย์จักษุวิทยา
นพ.รวิบุณยะโอภาสจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา-


.

นพ.รวิ บุณยะโอภาส
ความชำนาญการ : จอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันจันทร์ - นพ.รวิบุณยะโอภาสจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.รวิบุณยะโอภาสจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันพุธ - นพ.รวิบุณยะโอภาสจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันพฤหัสบดี - นพ.รวิบุณยะโอภาสจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันศุกร์ - นพ.รวิบุณยะโอภาสจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันเสาร์ - นพ.รวิบุณยะโอภาสจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
วันอาทิตย์ - นพ.รวิบุณยะโอภาส
นัดหมายแพทย์ : นพ.รวิบุณยะโอภาสจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา08:30-16:00*60-501


.

นพ.ไพศาล สหพัฒนา
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ - นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
วันอังคาร - นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
วันพุธ - นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
วันศุกร์ - นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
วันเสาร์ - นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
วันอาทิตย์ 08:30-16:00 นพ.ไพศาลสหพัฒนา
นัดหมายแพทย์ : นพ.ไพศาลสหพัฒนาจักษุวิทยา
พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา-*60-500


.

พญ.จณัญญา ชวศิริกุลฑล
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
วันอังคาร 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
วันพุธ 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
วันศุกร์ 08:30-17:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
วันเสาร์ 09:00-12:00 พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑล
นัดหมายแพทย์ : พญ.จณัญญาชวศิริกุลฑลจักษุวิทยา
พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยา16:00-20:00


.

พญ.ชิดชนก ตันติพัฒน์
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยา
วันอังคาร - พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยา
วันพุธ - พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยา
วันศุกร์ 17:00-20:00 พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยา
วันเสาร์ - พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยา
วันอาทิตย์ 16:00-20:00 พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ชิดชนกตันติพัฒน์จักษุวิทยา
พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา-*60-511


.

พญ.ทิพย์สุดา สมพีร์วงศ์
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
วันศุกร์ - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
วันเสาร์ 16:00-20:00 พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ทิพย์สุดาสมพีร์วงศ์จักษุวิทยา
พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา08:00-17:00*60-514


.

พญ.นภัส เฉลิมพรพงศ์
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ 08:00-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
วันอังคาร 08:00-12:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
วันพุธ 08:00-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
วันศุกร์ 08:00-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
วันเสาร์ - พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.นภัสเฉลิมพรพงศ์จักษุวิทยา
พญ.พรทิพย์นิติการุญจักษุวิทยา-*60-509


.

พญ.พรทิพย์ นิติการุญ
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ - พญ.พรทิพย์นิติการุญจักษุวิทยา
วันอังคาร - พญ.พรทิพย์นิติการุญจักษุวิทยา
วันพุธ - พญ.พรทิพย์นิติการุญจักษุวิทยา
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.พรทิพย์นิติการุญจักษุวิทยา
วันศุกร์ 17:00-20:00 พญ.พรทิพย์นิติการุญจักษุวิทยา
วันเสาร์ 12:00-20:00 พญ.พรทิพย์นิติการุญจักษุวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.พรทิพย์นิติการุญ
นัดหมายแพทย์ : พญ.พรทิพย์นิติการุญจักษุวิทยา
พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรจักษุวิทยา-*60-510


.

พญ.สุภาพรรณ ฉัตรทินกร
ความชำนาญการ : จักษุวิทยา
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรจักษุวิทยา
วันอังคาร - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรจักษุวิทยา
วันพุธ - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรจักษุวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรจักษุวิทยา
วันศุกร์ - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรจักษุวิทยา
วันเสาร์ 13:00-16:00 พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรจักษุวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกร
นัดหมายแพทย์ : พญ.สุภาพรรณฉัตรทินกรจักษุวิทยา
ศัลยกรรม
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์ศัลยศาสตร์08:00-12:00*60-129


.

นพ.กฤตวิทย์ กฤตยามณีรัตน์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์ศัลยศาสตร์
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์ศัลยศาสตร์
วันพุธ - นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์ศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์ศัลยศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์ศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 12:00-16:00 นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์ศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.กฤตวิทย์กฤตยามณีรัตน์ศัลยศาสตร์
นพ.จิระเนินคีรีศัลยศาสตร์16:00-20:00


.

นพ.จิระ เนินคีรี
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.จิระเนินคีรีศัลยศาสตร์
วันอังคาร - นพ.จิระเนินคีรีศัลยศาสตร์
วันพุธ - นพ.จิระเนินคีรีศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.จิระเนินคีรีศัลยศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.จิระเนินคีรีศัลยศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.จิระเนินคีรีศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ 16:00-20:00 นพ.จิระเนินคีรี
นัดหมายแพทย์ : นพ.จิระเนินคีรีศัลยศาสตร์
นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์ศัลยศาสตร์-*60-102


.

นพ.ชัชวาล สมพีร์วงศ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์ศัลยศาสตร์
วันอังคาร - นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์ศัลยศาสตร์
วันพุธ 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์ศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์ศัลยศาสตร์
วันศุกร์ 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์ศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 08:00-12:00 นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์ศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ชัชวาลสมพีร์วงศ์ศัลยศาสตร์
นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณศัลยศาสตร์16:00-19:00*60-104


.

นพ.ชูศักดิ์ วังรัตนโสภณ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณศัลยศาสตร์
วันอังคาร - นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณศัลยศาสตร์
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณศัลยศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 08:00-12:00 นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ 16:00-19:00 นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ชูศักดิ์วังรัตนโสภณศัลยศาสตร์
นพ.ธงชัยวรรณศิริศัลยศาสตร์ทรวงอก08:00-12:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 26 ก.ย. 64 )*60-103


.

นพ.ธงชัย วรรณศิริ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันจันทร์ - นพ.ธงชัยวรรณศิริศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันอังคาร - นพ.ธงชัยวรรณศิริศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันพุธ - นพ.ธงชัยวรรณศิริศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันพฤหัสบดี - นพ.ธงชัยวรรณศิริศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันศุกร์ - นพ.ธงชัยวรรณศิริศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันเสาร์ - นพ.ธงชัยวรรณศิริศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 26 ก.ย. 64 ) นพ.ธงชัยวรรณศิริ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธงชัยวรรณศิริศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุลศัลยศาสตร์08:00-14:00


.

นพ.ธวัชชัย ไตรมิตรวิทยากุล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุลศัลยศาสตร์
วันอังคาร - นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุลศัลยศาสตร์
วันพุธ - นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุลศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุลศัลยศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุลศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 16:00-20:00 นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุลศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ 08:00-14:00 นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุล
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธวัชชัยไตรมิตรวิทยากุลศัลยศาสตร์
นพ.ธิติวรรณศิริศัลยศาสตร์ทั่วไป08:00-12:00 / 16:00-20:00*60-144


.

นพ.ธิติ วรรณศิริ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทั่วไป
วันจันทร์ - นพ.ธิติวรรณศิริศัลยศาสตร์ทั่วไป
วันอังคาร - นพ.ธิติวรรณศิริศัลยศาสตร์ทั่วไป
วันพุธ - นพ.ธิติวรรณศิริศัลยศาสตร์ทั่วไป
วันพฤหัสบดี - นพ.ธิติวรรณศิริศัลยศาสตร์ทั่วไป
วันศุกร์ - นพ.ธิติวรรณศิริศัลยศาสตร์ทั่วไป
วันเสาร์ - นพ.ธิติวรรณศิริศัลยศาสตร์ทั่วไป
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 / 16:00-20:00 นพ.ธิติวรรณศิริ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธิติวรรณศิริศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ.นพดลเชยสมบัติศัลยศาสตร์-*60-101


.

นพ.นพดล เชยสมบัติ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.นพดลเชยสมบัติศัลยศาสตร์
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.นพดลเชยสมบัติศัลยศาสตร์
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.นพดลเชยสมบัติศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.นพดลเชยสมบัติศัลยศาสตร์
วันศุกร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.นพดลเชยสมบัติศัลยศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.นพดลเชยสมบัติศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.นพดลเชยสมบัติ
นัดหมายแพทย์ : นพ.นพดลเชยสมบัติศัลยศาสตร์
นพ.พิพัฒน์จิรพงศธรศัลยศาสตร์-*60-131


.

นพ.พิพัฒน์ จิรพงศธร
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.พิพัฒน์จิรพงศธรศัลยศาสตร์
วันอังคาร - นพ.พิพัฒน์จิรพงศธรศัลยศาสตร์
วันพุธ - นพ.พิพัฒน์จิรพงศธรศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.พิพัฒน์จิรพงศธรศัลยศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.พิพัฒน์จิรพงศธรศัลยศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.พิพัฒน์จิรพงศธรศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.พิพัฒน์จิรพงศธร
นัดหมายแพทย์ : นพ.พิพัฒน์จิรพงศธรศัลยศาสตร์
นพ.วิชิตกาญจนเสริมศัลยศาสตร์ทรวงอก17:00-20:00*60-110


.

นพ.วิชิต กาญจนเสริม
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันจันทร์ - นพ.วิชิตกาญจนเสริมศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันอังคาร - นพ.วิชิตกาญจนเสริมศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.วิชิตกาญจนเสริมศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันพฤหัสบดี - นพ.วิชิตกาญจนเสริมศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.วิชิตกาญจนเสริมศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันเสาร์ - นพ.วิชิตกาญจนเสริมศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 นพ.วิชิตกาญจนเสริม
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิชิตกาญจนเสริมศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญศัลยศาสตร์12:00-16:00*60-106


.

นพ.สมเกียรติ สนั่นเกียรติเจริญ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญศัลยศาสตร์
วันอังคาร 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญศัลยศาสตร์
วันพุธ - นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญศัลยศาสตร์
วันศุกร์ 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 12:00-20:00 นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ 12:00-16:00 นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญ
นัดหมายแพทย์ : นพ.สมเกียรติสนั่นเกียรติเจริญศัลยศาสตร์
นพ.สองบุญพูลประสาทศัลยศาสตร์12:00-16:00*60-105


.

นพ.สองบุญ พูลประสาท
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 12:00-13:00 / 17:00-18:00 นพ.สองบุญพูลประสาทศัลยศาสตร์
วันอังคาร 17:00-18:00 นพ.สองบุญพูลประสาทศัลยศาสตร์
วันพุธ 17:00-18:00 นพ.สองบุญพูลประสาทศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 12:00-13:00 / 17:00-18:00 นพ.สองบุญพูลประสาทศัลยศาสตร์
วันศุกร์ 17:00-18:00 นพ.สองบุญพูลประสาทศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 12:00-16:00 นพ.สองบุญพูลประสาทศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ 12:00-16:00 นพ.สองบุญพูลประสาท
นัดหมายแพทย์ : นพ.สองบุญพูลประสาทศัลยศาสตร์
นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์ศัลยศาสตร์ทรวงอก-*60-107


.

นพ.สิทธิพร สิมะบวรสุทธิ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันจันทร์ - นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันพุธ - นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันศุกร์ - นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันเสาร์ 08:00-12:00 นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วันอาทิตย์ - นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.สิทธิพรสิมะบวรสุทธิ์ศัลยศาสตร์ทรวงอก
นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำกุมารศัลยศาสตร์ -*60-108


.

นพ.อภิชาติ จันทร์ทองคำ
ความชำนาญการ : กุมารศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำกุมารศัลยศาสตร์
วันอังคาร - นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำกุมารศัลยศาสตร์
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำกุมารศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำกุมารศัลยศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำกุมารศัลยศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำกุมารศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำ
นัดหมายแพทย์ : นพ.อภิชาติจันทร์ทองคำกุมารศัลยศาสตร์
นพ.อาคมเสือสาวะถีศัลยศาสตร์หลอดเลือด-*60-145


.

นพ.อาคม เสือสาวะถี
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
วันจันทร์ - นพ.อาคมเสือสาวะถีศัลยศาสตร์หลอดเลือด
วันอังคาร - นพ.อาคมเสือสาวะถีศัลยศาสตร์หลอดเลือด
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.อาคมเสือสาวะถีศัลยศาสตร์หลอดเลือด
วันพฤหัสบดี - นพ.อาคมเสือสาวะถีศัลยศาสตร์หลอดเลือด
วันศุกร์ - นพ.อาคมเสือสาวะถีศัลยศาสตร์หลอดเลือด
วันเสาร์ 12:00-16:00 นพ.อาคมเสือสาวะถีศัลยศาสตร์หลอดเลือด
วันอาทิตย์ - นพ.อาคมเสือสาวะถี
นัดหมายแพทย์ : นพ.อาคมเสือสาวะถีศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ.เด่นจงกลศัลยศาสตร์-*60-100


.

นพ.เด่น จงกล
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.เด่นจงกลศัลยศาสตร์
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.เด่นจงกลศัลยศาสตร์
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.เด่นจงกลศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.เด่นจงกลศัลยศาสตร์
วันศุกร์ 08:00-12:00 / 13:00-16:00 นพ.เด่นจงกลศัลยศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.เด่นจงกลศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.เด่นจงกล
นัดหมายแพทย์ : นพ.เด่นจงกลศัลยศาสตร์
พญ.ขนิษฐามหาวงศ์กุมารศัลยศาสตร์ 17:00-20:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 26 ก.ย. 64)*60-128


.

พญ.ขนิษฐา มหาวงศ์
ความชำนาญการ : กุมารศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.ขนิษฐามหาวงศ์กุมารศัลยศาสตร์
วันอังคาร - พญ.ขนิษฐามหาวงศ์กุมารศัลยศาสตร์
วันพุธ - พญ.ขนิษฐามหาวงศ์กุมารศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี - พญ.ขนิษฐามหาวงศ์กุมารศัลยศาสตร์
วันศุกร์ 17:00-20:00 พญ.ขนิษฐามหาวงศ์กุมารศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 09:00-12:00 พญ.ขนิษฐามหาวงศ์กุมารศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 26 ก.ย. 64) พญ.ขนิษฐามหาวงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ขนิษฐามหาวงศ์กุมารศัลยศาสตร์
พญ.ชนินพรแสงศรีศัลยศาสตร์-*60-132


.

พญ.ชนินพร แสงศรี
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.ชนินพรแสงศรีศัลยศาสตร์
วันอังคาร - พญ.ชนินพรแสงศรีศัลยศาสตร์
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.ชนินพรแสงศรีศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.ชนินพรแสงศรีศัลยศาสตร์
วันศุกร์ - พญ.ชนินพรแสงศรีศัลยศาสตร์
วันเสาร์ - พญ.ชนินพรแสงศรีศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - พญ.ชนินพรแสงศรี
นัดหมายแพทย์ : พญ.ชนินพรแสงศรีศัลยศาสตร์
พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์ศัลยศาสตร์-


.

พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ - พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์ศัลยศาสตร์
วันอังคาร - พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์ศัลยศาสตร์
วันพุธ - พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์ศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์ศัลยศาสตร์
วันศุกร์ - พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์ศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 16:00-20:00 พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์ศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ฐิติกานต์ ตันตนะรัตน์ศัลยศาสตร์
พญ.อภิรดีพิชัยชาญเลิศศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา17:00-20:00*60-147


.

พญ.อภิรดี พิชัยชาญเลิศ
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.อภิรดีพิชัยชาญเลิศศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.อภิรดีพิชัยชาญเลิศศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.อภิรดีพิชัยชาญเลิศศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.อภิรดีพิชัยชาญเลิศศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันศุกร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.อภิรดีพิชัยชาญเลิศศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันเสาร์ - พญ.อภิรดีพิชัยชาญเลิศศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 พญ.อภิรดีพิชัยชาญเลิศ
นัดหมายแพทย์ : พญ.อภิรดีพิชัยชาญเลิศศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์ศัลยศาสตร์-*60-143


.

พญ.เอื้อมเดือน ชัยโพธิ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์ศัลยศาสตร์
วันอังคาร - พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์ศัลยศาสตร์
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์ศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี - พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์ศัลยศาสตร์
วันศุกร์ - พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์ศัลยศาสตร์
วันเสาร์ - พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์ศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.เอื้อมเดือนชัยโพธิ์ศัลยศาสตร์
ศัลยกรรมระบบประสาท
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.วสันต์อภิบาลพูลผลประสาทศัลยศาสตร์-*60-148


.

นพ.วสันต์ อภิบาลพูลผล
ความชำนาญการ : ประสาทศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 13:00-20:00 นพ.วสันต์อภิบาลพูลผลประสาทศัลยศาสตร์
วันอังคาร - นพ.วสันต์อภิบาลพูลผลประสาทศัลยศาสตร์
วันพุธ 13:00-20:00 นพ.วสันต์อภิบาลพูลผลประสาทศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 13:00-20:00 นพ.วสันต์อภิบาลพูลผลประสาทศัลยศาสตร์
วันศุกร์ 13:00-20:00 นพ.วสันต์อภิบาลพูลผลประสาทศัลยศาสตร์
วันเสาร์ 09:00-17:00 นพ.วสันต์อภิบาลพูลผลประสาทศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.วสันต์อภิบาลพูลผล
นัดหมายแพทย์ : นพ.วสันต์อภิบาลพูลผลประสาทศัลยศาสตร์
นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์ประสาทศัลยศาสตร์-*60-125


.

นพ.อนุชิต ประภาสินทรัพย์
ความชำนาญการ : ประสาทศัลยศาสตร์
วันจันทร์ 09:00-17:00 นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์ประสาทศัลยศาสตร์
วันอังคาร 09:00-17:00 นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์ประสาทศัลยศาสตร์
วันพุธ 09:00-17:00 นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์ประสาทศัลยศาสตร์
วันพฤหัสบดี 09:00-17:00 นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์ประสาทศัลยศาสตร์
วันศุกร์ 09:00-17:00 นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์ประสาทศัลยศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์ประสาทศัลยศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์
นัดหมายแพทย์ : นพ.อนุชิตประภาสินทรัพย์ประสาทศัลยศาสตร์
หอผู้ป่วยวิกฤติ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.นนทภัคเที่ยงภักดิ์อายุรศาสตร์-


.

นพ.นนทภัค เที่ยงภักดิ์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.นนทภัคเที่ยงภักดิ์อายุรศาสตร์
วันอังคาร 08:00-20:00 นพ.นนทภัคเที่ยงภักดิ์อายุรศาสตร์
วันพุธ - นพ.นนทภัคเที่ยงภักดิ์อายุรศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.นนทภัคเที่ยงภักดิ์อายุรศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.นนทภัคเที่ยงภักดิ์อายุรศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.นนทภัคเที่ยงภักดิ์อายุรศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.นนทภัคเที่ยงภักดิ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.นนทภัคเที่ยงภักดิ์อายุรศาสตร์
นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูลอายุรศาสตร์08:00-20:00


.

นพ.วรวิทย์ เอื้อวิริยานุกูล
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-20:00 นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูลอายุรศาสตร์
วันอังคาร - นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูลอายุรศาสตร์
วันพุธ - นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูลอายุรศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูลอายุรศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูลอายุรศาสตร์
วันเสาร์ 08:00-20:00 นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูลอายุรศาสตร์
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูล
นัดหมายแพทย์ : นพ.วรวิทย์เอื้อวิริยานุกูลอายุรศาสตร์
หัวใจและหลอดเลือด
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์อายุศาสตร์โรคหัวใจ-*60-220


.

นพ.ธันวา พิทักษ์สุธีพงศ์
ความชำนาญการ : อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ - นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันอังคาร 07:30-08:00 นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันพุธ - นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันพฤหัสบดี 07:30-08:00 นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันศุกร์ 07:30-08:00 นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันเสาร์ - นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันอาทิตย์ - นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธันวาพิทักษ์สุธีพงศ์อายุศาสตร์โรคหัวใจ
นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวชอายุศาสตร์โรคหัวใจ08:00-17:00*60-216


.

นพ.นันทชัย ปิยะรุจิรเวช
ความชำนาญการ : อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ 08:00-17:00 นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวชอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันอังคาร 08:00-17:00 นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวชอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันพุธ 08:00-17:00 นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวชอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวชอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันศุกร์ 08:00-12:00 นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวชอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันเสาร์ - นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวชอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวช
นัดหมายแพทย์ : นพ.นันทชัยปิยะรุจิรเวชอายุศาสตร์โรคหัวใจ
นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์หัตภการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด-*60-219


.

นพ.วิวัฒน์ กาญจนรุจวิวัฒน์
ความชำนาญการ : หัตภการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันจันทร์ - นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์หัตภการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์หัตภการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันพุธ - นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์หัตภการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์หัตภการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันศุกร์ - นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์หัตภการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันเสาร์ - นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์หัตภการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันอาทิตย์ - นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิวัฒน์กาญจนรุจวิวัฒน์หัตภการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด-*60-218


.

นพ.โพธิ์ จรรยาวนิชย์
ความชำนาญการ : หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันอังคาร - นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันพุธ - นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันพฤหัสบดี - นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันศุกร์ - นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันเสาร์ 08:00-17:00 นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
วันอาทิตย์ - นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์
นัดหมายแพทย์ : นพ.โพธิ์จรรยาวนิชย์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
พญ.ประภากรสิงห์ปรีชาอายุศาสตร์โรคหัวใจ08:00-20:00*60-237


.

พญ.ประภากร สิงห์ปรีชา
ความชำนาญการ : อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ 08:00-17:00 พญ.ประภากรสิงห์ปรีชาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันอังคาร 08:00-20:00 พญ.ประภากรสิงห์ปรีชาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันพุธ 08:00-20:00 แพทย์งดออกตรวจ (22 ก.ย. 64) พญ.ประภากรสิงห์ปรีชาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันพฤหัสบดี 08:00-20:00 พญ.ประภากรสิงห์ปรีชาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันศุกร์ 08:00-20:00 พญ.ประภากรสิงห์ปรีชาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันเสาร์ 08:00-20:00 พญ.ประภากรสิงห์ปรีชาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 พญ.ประภากรสิงห์ปรีชา
นัดหมายแพทย์ : พญ.ประภากรสิงห์ปรีชาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
พญ.พลอยเพ็งชะตาอายุศาสตร์โรคหัวใจ08:00-20:00


.

พญ.พลอย เพ็งชะตา
ความชำนาญการ : อายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.พลอยเพ็งชะตาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันอังคาร - พญ.พลอยเพ็งชะตาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.พลอยเพ็งชะตาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันพฤหัสบดี - พญ.พลอยเพ็งชะตาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันศุกร์ - พญ.พลอยเพ็งชะตาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันเสาร์ - พญ.พลอยเพ็งชะตาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 พญ.พลอยเพ็งชะตา
นัดหมายแพทย์ : พญ.พลอยเพ็งชะตาอายุศาสตร์โรคหัวใจ
ศัลยกรรมตกแต่ง
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้าศัลยศาสตร์ตกแต่ง-*60-124


.

นพ.กฤษณ์ จงแจ่มฟ้า
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันจันทร์ - นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้าศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันอังคาร - นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้าศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้าศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันพฤหัสบดี - นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้าศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันศุกร์ - นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้าศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันเสาร์ 09:00-13:00 นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้าศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันอาทิตย์ - นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้า
นัดหมายแพทย์ : นพ.กฤษณ์จงแจ่มฟ้าศัลยศาสตร์ตกแต่ง
นพ.จตุพรบุญสุวรรณศัลยกรรมตกแต่ง08:00-20:000


.

นพ.จตุพร บุญสุวรรณ
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมตกแต่ง
วันจันทร์ 08:00-17:00 นพ.จตุพรบุญสุวรรณศัลยกรรมตกแต่ง
วันอังคาร 08:00-17:00 นพ.จตุพรบุญสุวรรณศัลยกรรมตกแต่ง
วันพุธ 08:00-17:00 นพ.จตุพรบุญสุวรรณศัลยกรรมตกแต่ง
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.จตุพรบุญสุวรรณศัลยกรรมตกแต่ง
วันศุกร์ - นพ.จตุพรบุญสุวรรณศัลยกรรมตกแต่ง
วันเสาร์ - นพ.จตุพรบุญสุวรรณศัลยกรรมตกแต่ง
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 นพ.จตุพรบุญสุวรรณ
นัดหมายแพทย์ : นพ.จตุพรบุญสุวรรณศัลยกรรมตกแต่ง
นพ.สุพจน์ฉัตรทินกรศัลยศาสตร์ตกแต่ง-*60-136


.

นพ.สุพจน์ ฉัตรทินกร
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันจันทร์ - นพ.สุพจน์ฉัตรทินกรศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันอังคาร - นพ.สุพจน์ฉัตรทินกรศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันพุธ - นพ.สุพจน์ฉัตรทินกรศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.สุพจน์ฉัตรทินกรศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันศุกร์ - นพ.สุพจน์ฉัตรทินกรศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันเสาร์ - นพ.สุพจน์ฉัตรทินกรศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันอาทิตย์ - นพ.สุพจน์ฉัตรทินกร
นัดหมายแพทย์ : นพ.สุพจน์ฉัตรทินกรศัลยศาสตร์ตกแต่ง
นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง08:00-13:00*60-123


.

นพ.เกรียงศักดิ์ ศิริรักษ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันจันทร์ - นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันอังคาร 08:00-20:00 นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันพุธ - นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันศุกร์ 08:00-20:00 นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันเสาร์ - นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันอาทิตย์ 08:00-13:00 นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.เกรียงศักดิ์ศิริรักษ์ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
นพ.เศวตหวังธรรมมั่งศัลยศาสตร์ตกแต่ง-*60-130


.

นพ.เศวต หวังธรรมมั่ง
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.เศวตหวังธรรมมั่งศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันอังคาร - นพ.เศวตหวังธรรมมั่งศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันพุธ - นพ.เศวตหวังธรรมมั่งศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันพฤหัสบดี - นพ.เศวตหวังธรรมมั่งศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันศุกร์ - นพ.เศวตหวังธรรมมั่งศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันเสาร์ - นพ.เศวตหวังธรรมมั่งศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วันอาทิตย์ - นพ.เศวตหวังธรรมมั่ง
นัดหมายแพทย์ : นพ.เศวตหวังธรรมมั่งศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน-*60-801


.

นพ.ธนาวัต แหวนวงษ์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ - นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธนาวัตแหวนวงษ์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุนเวชปฏิบัติทั่วไป-


.

นพ.ปุณณวิช จิตเจือจุน
ความชำนาญการ : เวชปฏิบัติทั่วไป
วันจันทร์ - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุนเวชปฏิบัติทั่วไป
วันอังคาร - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุนเวชปฏิบัติทั่วไป
วันพุธ - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุนเวชปฏิบัติทั่วไป
วันพฤหัสบดี - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุนเวชปฏิบัติทั่วไป
วันศุกร์ - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุนเวชปฏิบัติทั่วไป
วันเสาร์ - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุนเวชปฏิบัติทั่วไป
วันอาทิตย์ - นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุน
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปุณณวิชจิตเจือจุนเวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-*60-800


.

นพ.ภูวดล บุญเพิ่มผล
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ 08:00-20:00 นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ - นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ - นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผล
นัดหมายแพทย์ : นพ.ภูวดลบุญเพิ่มผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ.วาปีมาศผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

นพ.วาปี มาศผล
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - นพ.วาปีมาศผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - นพ.วาปีมาศผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - นพ.วาปีมาศผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - นพ.วาปีมาศผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ - นพ.วาปีมาศผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ - นพ.วาปีมาศผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ - นพ.วาปีมาศผล
นัดหมายแพทย์ : นพ.วาปีมาศผลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ. ธนัญญาศักดาเดชเวชศาสตร์ฉุกเฉิน08:00-20:00


.

พญ. ธนัญญา ศักดาเดช
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - พญ. ธนัญญาศักดาเดชเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - พญ. ธนัญญาศักดาเดชเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - พญ. ธนัญญาศักดาเดชเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - พญ. ธนัญญาศักดาเดชเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ - พญ. ธนัญญาศักดาเดชเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ 08:00-20:00 พญ. ธนัญญาศักดาเดชเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 พญ. ธนัญญาศักดาเดช
นัดหมายแพทย์ : พญ. ธนัญญาศักดาเดชเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิดเวชปฎิบัติทั่วไป-*60-802


.

พญ.มัทนียา เข็มกำเหนิด
ความชำนาญการ : เวชปฎิบัติทั่วไป
วันจันทร์ 07:00-16:00 พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิดเวชปฎิบัติทั่วไป
วันอังคาร 07:00-16:00 พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิดเวชปฎิบัติทั่วไป
วันพุธ - พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิดเวชปฎิบัติทั่วไป
วันพฤหัสบดี - พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิดเวชปฎิบัติทั่วไป
วันศุกร์ 07:00-16:00 พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิดเวชปฎิบัติทั่วไป
วันเสาร์ - พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิดเวชปฎิบัติทั่วไป
วันอาทิตย์ - พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิด
นัดหมายแพทย์ : พญ.มัทนียาเข็มกำเหนิดเวชปฎิบัติทั่วไป
พญ.วรินญาศรีสุดดีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-*60-808


.

พญ.วรินญา ศรีสุดดี
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - พญ.วรินญาศรีสุดดีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - พญ.วรินญาศรีสุดดีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - พญ.วรินญาศรีสุดดีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - พญ.วรินญาศรีสุดดีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ - พญ.วรินญาศรีสุดดีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ - พญ.วรินญาศรีสุดดีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ - พญ.วรินญาศรีสุดดี
นัดหมายแพทย์ : พญ.วรินญาศรีสุดดีเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ.ศศิมาบุญโนทกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-


.

พญ.ศศิมา บุญโนทก
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - พญ.ศศิมาบุญโนทกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - พญ.ศศิมาบุญโนทกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - พญ.ศศิมาบุญโนทกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - พญ.ศศิมาบุญโนทกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ - พญ.ศศิมาบุญโนทกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ - พญ.ศศิมาบุญโนทกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ - พญ.ศศิมาบุญโนทก
นัดหมายแพทย์ : พญ.ศศิมาบุญโนทกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
พญ.เมษญาชาติกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน-*60-238


.

พญ.เมษญา ชาติกุล
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันจันทร์ - พญ.เมษญาชาติกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอังคาร - พญ.เมษญาชาติกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพุธ - พญ.เมษญาชาติกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันพฤหัสบดี - พญ.เมษญาชาติกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันศุกร์ 08:00-20:00 พญ.เมษญาชาติกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันเสาร์ - พญ.เมษญาชาติกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วันอาทิตย์ - พญ.เมษญาชาติกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.เมษญาชาติกุลเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ-*60-212


.

นพ. วรยศ บุญราช
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ 08:00-17:00 นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร 08:00-16:00 นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ 07:00-12:00 นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี 07:00-12:00 นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันศุกร์ 07:00-17:00 นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันเสาร์ 07:00-17:00 นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์ - นพ. วรยศบุญราช
นัดหมายแพทย์ : นพ. วรยศบุญราชอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ08:00-20:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 26 ก.ย. 64)*60-251


.

นพ.ธีรภัทร์ ออประยูร
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ - นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันศุกร์ - นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันเสาร์ 08:00-17:00 นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 26 ก.ย. 64) นพ.ธีรภัทร์ออประยูร
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธีรภัทร์ออประยูรอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ07:00-17:00*60-213


.

นพ.บุญฤทธิ์ วิทยสินธนา
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ 07:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร 07:00-17:00 นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ 08:00-17:00 นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันศุกร์ 08:00-12:00 นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันเสาร์ - นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์ 07:00-17:00 นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนา
นัดหมายแพทย์ : นพ.บุญฤทธิ์วิทยสินธนาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ08:00-16:00*60-215


.

นพ.พุทธ เมืองไพศาล
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ - นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร - นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ - นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี - นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันเสาร์ 08:00-16:00 นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์ 08:00-16:00 นพ.พุทธเมืองไพศาล
นัดหมายแพทย์ : นพ.พุทธเมืองไพศาลอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ08:00-20:00*60-250


.

พญ.กรกนก สุตพันธ์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ 07:00-17:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร 08:00-17:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ 08:00-17:00 แพทย์งดออกตรวจ (22 ก.ย. 64) พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี 07:00-17:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันศุกร์ 08:00-17:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันเสาร์ 08:00-17:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 พญ.กรกนกสุตพันธ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.กรกนกสุตพันธ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ-*60-214


.

พญ.จารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันจันทร์ - พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพุธ - พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันศุกร์ - พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันเสาร์ 17:00-20:00 พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
วันอาทิตย์ - พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.จารุวรรณจรรยาสวัสดิ์อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ
ระบบทางเดินปัสสาวะ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา-*60-120


.

นพ.ปรีชา เตียวรุ่งเรืองสุข
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันจันทร์ 08:00-17:00 นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอังคาร 08:00-17:00 นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพุธ 08:00-17:00 นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันศุกร์ 08:00-12:00 นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันเสาร์ - นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุข
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปรีชาเตียวรุ่งเรืองสุขศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา-*60-121


.

นพ.วิรัตน์ เวียงสกุณา
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันจันทร์ - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอังคาร - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพุธ - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันศุกร์ - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันเสาร์ 12:00-15:00 นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.วิรัตน์เวียงสกุณา
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิรัตน์เวียงสกุณาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา08:00-12:00*60-140


.

นพ.อรรณพ ชัยพรแก้ว
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอังคาร - นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพุธ - นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันเสาร์ - นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 นพ.อรรณพชัยพรแก้ว
นัดหมายแพทย์ : นพ.อรรณพชัยพรแก้วศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา-*60-135


.

นพ.ไกรสร ลิมป์จรรยาวงศ์
ความชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันจันทร์ - นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันศุกร์ - นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันเสาร์ 08:00-12:00 / 15:00-20:00 นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ไกรสรลิมป์จรรยาวงศ์ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
สูตินรีเวช
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัยสูติศาสตร์-*60-400


.

นพ.ธีระพงษ์ เพิ่มวัฒนชัย
ความชำนาญการ : สูติศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัยสูติศาสตร์
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัยสูติศาสตร์
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัยสูติศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัยสูติศาสตร์
วันศุกร์ 08:00-17:00 นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัยสูติศาสตร์
วันเสาร์ 08:00-12:00 นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัยสูติศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัย
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธีระพงษ์เพิ่มวัฒนชัยสูติศาสตร์
นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา-*60-402


.

นพ.ประสงค์ ธีรกิจไพศาล
ความชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันจันทร์ - นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันอังคาร 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันพุธ - นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันพฤหัสบดี 12:00-13:00 / 17:00-20:00 นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันศุกร์ - นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันเสาร์ 10:00-14:00 นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาล
นัดหมายแพทย์ : นพ.ประสงค์ธีรกิจไพศาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา08:00-11:00 / 16:00-20:00*60-411


.

พญ.ขวัญฤทัย นามภักดีอนันต์
ความชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันจันทร์ 08:00-20:00 พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันพุธ 08:00-20:00 พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันศุกร์ - พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันเสาร์ - พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันอาทิตย์ 08:00-11:00 / 16:00-20:00 พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ขวัญฤทัยนามภักดีอนันต์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์17:00-20:00*60-412


.

พญ.ฐิติชญา พฤกษานุศักดิ์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
วันจันทร์ - พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
วันอังคาร - พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
วันพฤหัสบดี - พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
วันศุกร์ - พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
วันเสาร์ 14:00-20:00 พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ฐิติชญาพฤกษานุศักดิ์เวชศาสตร์เจริญพันธุ์
พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุลมะเร็งนรีเวชวิทยา-*60-405


.

พญ.นฤมล วิเชียรสมสกุล
ความชำนาญการ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
วันจันทร์ - พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุลมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันอังคาร - พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุลมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันพุธ - พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุลมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุลมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันศุกร์ - พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุลมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันเสาร์ 13:00-20:00 พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุลมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.นฤมลวิเชียรสมสกุลมะเร็งนรีเวชวิทยา
พญ.วินียาศุขนิยมมะเร็งนรีเวชวิทยา11:00-16:00*60-404


.

พญ.วินียา ศุขนิยม
ความชำนาญการ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
วันจันทร์ - พญ.วินียาศุขนิยมมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.วินียาศุขนิยมมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันพุธ - พญ.วินียาศุขนิยมมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.วินียาศุขนิยมมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันศุกร์ - พญ.วินียาศุขนิยมมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันเสาร์ - พญ.วินียาศุขนิยมมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันอาทิตย์ 11:00-16:00 พญ.วินียาศุขนิยม
นัดหมายแพทย์ : พญ.วินียาศุขนิยมมะเร็งนรีเวชวิทยา
พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์08:00-20:00*60-410


.

พญ.สิริดา โฆษิตชัยวัฒน์
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันพุธ - พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันพฤหัสบดี - พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันศุกร์ - พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันเสาร์ - พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์
นัดหมายแพทย์ : พญ.สิริดาโฆษิตชัยวัฒน์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
พญ.สิรินทร์สังขนันท์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา08:00-16:00*60-401


.

พญ.สิรินทร์ สังขนันท์
ความชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันจันทร์ 08:00-17:00 พญ.สิรินทร์สังขนันท์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.สิรินทร์สังขนันท์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันพุธ 08:00-17:00 พญ.สิรินทร์สังขนันท์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 พญ.สิรินทร์สังขนันท์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันศุกร์ - พญ.สิรินทร์สังขนันท์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันเสาร์ - พญ.สิรินทร์สังขนันท์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วันอาทิตย์ 08:00-16:00 พญ.สิรินทร์สังขนันท์
นัดหมายแพทย์ : พญ.สิรินทร์สังขนันท์สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ.อนรรฆวรรณอิงประสารมะเร็งนรีเวชวิทยา-*60-407


.

พญ.อนรรฆวรรณ อิงประสาร
ความชำนาญการ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
วันจันทร์ - พญ.อนรรฆวรรณอิงประสารมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันอังคาร - พญ.อนรรฆวรรณอิงประสารมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันพุธ - พญ.อนรรฆวรรณอิงประสารมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันพฤหัสบดี 13:00-20:00 พญ.อนรรฆวรรณอิงประสารมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันศุกร์ 08:00-20:00 พญ.อนรรฆวรรณอิงประสารมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันเสาร์ 09:00-20:00 พญ.อนรรฆวรรณอิงประสารมะเร็งนรีเวชวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.อนรรฆวรรณอิงประสาร
นัดหมายแพทย์ : พญ.อนรรฆวรรณอิงประสารมะเร็งนรีเวชวิทยา
ส่งเสริมความงาม
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา10:00-17:00*60-239


.

พญ.ปีรติ พหลเทพ
ความชำนาญการ : ตจวิทยา
วันจันทร์ - พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
วันอังคาร - พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
วันพุธ - พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
วันศุกร์ - พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
วันเสาร์ - พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
วันอาทิตย์ 10:00-17:00 พญ.ปีรติพหลเทพ
นัดหมายแพทย์ : พญ.ปีรติพหลเทพตจวิทยา
พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา-*60-233


.

พญ.ศิรินี วิภวกุล
ความชำนาญการ : ตจวิทยา
วันจันทร์ 08:30-16:30 พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
วันอังคาร 13:00-16:30 พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
วันพุธ 08:30-19:00 พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:30-19:00 พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
วันศุกร์ 13:00-16:30 พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
วันเสาร์ - พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.ศิรินีวิภวกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ.ศิรินีวิภวกุลตจวิทยา
ส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
พญ. อุไรภูนวกุลเวชศาสตร์ครอบครัว-


.

พญ. อุไร ภูนวกุล
ความชำนาญการ : เวชศาสตร์ครอบครัว
วันจันทร์ - พญ. อุไรภูนวกุลเวชศาสตร์ครอบครัว
วันอังคาร - พญ. อุไรภูนวกุลเวชศาสตร์ครอบครัว
วันพุธ - พญ. อุไรภูนวกุลเวชศาสตร์ครอบครัว
วันพฤหัสบดี - พญ. อุไรภูนวกุลเวชศาสตร์ครอบครัว
วันศุกร์ - พญ. อุไรภูนวกุลเวชศาสตร์ครอบครัว
วันเสาร์ - พญ. อุไรภูนวกุลเวชศาสตร์ครอบครัว
วันอาทิตย์ - พญ. อุไรภูนวกุล
นัดหมายแพทย์ : พญ. อุไรภูนวกุลเวชศาสตร์ครอบครัว
พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์เวชปฏิบัติครอบครัว-*60-905


.

พญ.ฐิติพร ทรัพย์ชาตอนันต์
ความชำนาญการ : เวชปฏิบัติครอบครัว
วันจันทร์ - พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์เวชปฏิบัติครอบครัว
วันอังคาร 08:00-16:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์เวชปฏิบัติครอบครัว
วันพุธ 08:00-16:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์เวชปฏิบัติครอบครัว
วันพฤหัสบดี 08:00-16:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์เวชปฏิบัติครอบครัว
วันศุกร์ 08:00-16:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์เวชปฏิบัติครอบครัว
วันเสาร์ 08:00-16:00 พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์เวชปฏิบัติครอบครัว
วันอาทิตย์ - พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ฐิติพรทรัพย์ชาตอนันต์เวชปฏิบัติครอบครัว
พญ.น้ำมณีมณีนิลเวชปฏิบัติทั่วไป08:00-16:00*60-903


.

พญ.น้ำมณี มณีนิล
ความชำนาญการ : เวชปฏิบัติทั่วไป
วันจันทร์ 08:00-16:00 พญ.น้ำมณีมณีนิลเวชปฏิบัติทั่วไป
วันอังคาร - พญ.น้ำมณีมณีนิลเวชปฏิบัติทั่วไป
วันพุธ - พญ.น้ำมณีมณีนิลเวชปฏิบัติทั่วไป
วันพฤหัสบดี - พญ.น้ำมณีมณีนิลเวชปฏิบัติทั่วไป
วันศุกร์ 08:00-16:00 พญ.น้ำมณีมณีนิลเวชปฏิบัติทั่วไป
วันเสาร์ 08:00-16:00 พญ.น้ำมณีมณีนิลเวชปฏิบัติทั่วไป
วันอาทิตย์ 08:00-16:00 พญ.น้ำมณีมณีนิล
นัดหมายแพทย์ : พญ.น้ำมณีมณีนิลเวชปฏิบัติทั่วไป
พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชปฏิบัติทั่วไป-*60-902


.

พญ.สุปรานี อรุณวุฒิพงศ์
ความชำนาญการ : เวชปฏิบัติทั่วไป
วันจันทร์ 08:00-16:00 พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชปฏิบัติทั่วไป
วันอังคาร 08:00-16:00 พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชปฏิบัติทั่วไป
วันพุธ 08:00-16:00 พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชปฏิบัติทั่วไป
วันพฤหัสบดี 08:00-16:00 พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชปฏิบัติทั่วไป
วันศุกร์ 08:00-16:00 พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชปฏิบัติทั่วไป
วันเสาร์ - พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชปฏิบัติทั่วไป
วันอาทิตย์ - พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.สุปรานีอรุณวุฒิพงศ์เวชปฏิบัติทั่วไป
พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิเวชปฏิบัติทั่วไป08:00-16:00*60-904


.

พญ.แก้วตา เรืองรัตนภูมิ
ความชำนาญการ : เวชปฏิบัติทั่วไป
วันจันทร์ 08:00-16:00 พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิเวชปฏิบัติทั่วไป
วันอังคาร 08:00-16:00 พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิเวชปฏิบัติทั่วไป
วันพุธ 08:00-16:00 พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิเวชปฏิบัติทั่วไป
วันพฤหัสบดี 08:00-16:00 พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิเวชปฏิบัติทั่วไป
วันศุกร์ - พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิเวชปฏิบัติทั่วไป
วันเสาร์ 08:00-16:00 พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิเวชปฏิบัติทั่วไป
วันอาทิตย์ 08:00-16:00 พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิ
นัดหมายแพทย์ : พญ.แก้วตาเรืองรัตนภูมิเวชปฏิบัติทั่วไป
หู-คอ-จมูก
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.วิทมลรำพึงสุขโสต ศอ นาสิกวิทยา12:00-13:00*60-506


.

นพ.วิทมล รำพึงสุข
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ - นพ.วิทมลรำพึงสุขโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอังคาร - นพ.วิทมลรำพึงสุขโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพุธ - นพ.วิทมลรำพึงสุขโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.วิทมลรำพึงสุขโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันศุกร์ - นพ.วิทมลรำพึงสุขโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันเสาร์ - นพ.วิทมลรำพึงสุขโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอาทิตย์ 12:00-13:00 นพ.วิทมลรำพึงสุข
นัดหมายแพทย์ : นพ.วิทมลรำพึงสุขโสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ.วีรพลกนกรัตน์มณีโสต ศอ นาสิกวิทยา-*60-505


.

นพ.วีรพล กนกรัตน์มณี
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ - นพ.วีรพลกนกรัตน์มณีโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.วีรพลกนกรัตน์มณีโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพุธ 08:00-17:00 นพ.วีรพลกนกรัตน์มณีโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.วีรพลกนกรัตน์มณีโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันศุกร์ 08:00-20:00 นพ.วีรพลกนกรัตน์มณีโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันเสาร์ 08:00-17:00 นพ.วีรพลกนกรัตน์มณีโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.วีรพลกนกรัตน์มณี
นัดหมายแพทย์ : นพ.วีรพลกนกรัตน์มณีโสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ.โชติพัฒน์ทองเย็นโสต ศอ นาสิกวิทยา17:00-20:00*60-507


.

นพ.โชติพัฒน์ ทองเย็น
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.โชติพัฒน์ทองเย็นโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอังคาร - นพ.โชติพัฒน์ทองเย็นโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพุธ 12:00-13:00 นพ.โชติพัฒน์ทองเย็นโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพฤหัสบดี 12:00-13:00 นพ.โชติพัฒน์ทองเย็นโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันศุกร์ 12:00-13:00 นพ.โชติพัฒน์ทองเย็นโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันเสาร์ - นพ.โชติพัฒน์ทองเย็นโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอาทิตย์ 17:00-20:00 นพ.โชติพัฒน์ทองเย็น
นัดหมายแพทย์ : นพ.โชติพัฒน์ทองเย็นโสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์โสต ศอ นาสิกวิทยา-*60-512


.

พญ.จักก์อุษา ชนะสิทธิ์
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ - พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอังคาร - พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันศุกร์ - พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันเสาร์ - พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.จักก์อุษาชนะสิทธิ์โสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ.จักรวิดาโกษาคารโสต ศอ นาสิกวิทยา-*60-508


.

พญ.จักรวิดา โกษาคาร
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ - พญ.จักรวิดาโกษาคารโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอังคาร - พญ.จักรวิดาโกษาคารโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพุธ - พญ.จักรวิดาโกษาคารโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.จักรวิดาโกษาคารโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันศุกร์ - พญ.จักรวิดาโกษาคารโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันเสาร์ 17:00-20:00 พญ.จักรวิดาโกษาคารโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.จักรวิดาโกษาคาร
นัดหมายแพทย์ : พญ.จักรวิดาโกษาคารโสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ.รตาสุวรรณจักรโสต ศอ นาสิกวิทยา-*60-515


.

พญ.รตา สุวรรณจักร
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ - พญ.รตาสุวรรณจักรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอังคาร 12:00-13:00 / 17:00-20:00 พญ.รตาสุวรรณจักรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพุธ - พญ.รตาสุวรรณจักรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.รตาสุวรรณจักรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันศุกร์ - พญ.รตาสุวรรณจักรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันเสาร์ - พญ.รตาสุวรรณจักรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.รตาสุวรรณจักร
นัดหมายแพทย์ : พญ.รตาสุวรรณจักรโสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพรโสต ศอ นาสิกวิทยา08:00-19:00*60-504


.

พญ.รัชดา เจียมจตุรพัฒพร
ความชำนาญการ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
วันจันทร์ 08:00-17:00 พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอังคาร 08:00-19:00 พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพุธ 08:00-17:00 พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันศุกร์ - พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันเสาร์ - พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพรโสต ศอ นาสิกวิทยา
วันอาทิตย์ 08:00-19:00 พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพร
นัดหมายแพทย์ : พญ.รัชดาเจียมจตุรพัฒพรโสต ศอ นาสิกวิทยา
อายุรกรรม
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.ธนาวุธศรีบุญเรืองอายุรศาสตร์-*60-204


.

นพ.ธนาวุธ ศรีบุญเรือง
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-15:00 นพ.ธนาวุธศรีบุญเรืองอายุรศาสตร์
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-15:00 นพ.ธนาวุธศรีบุญเรืองอายุรศาสตร์
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-15:00 นพ.ธนาวุธศรีบุญเรืองอายุรศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 17:00-22:00 นพ.ธนาวุธศรีบุญเรืองอายุรศาสตร์
วันศุกร์ 08:00-15:00 นพ.ธนาวุธศรีบุญเรืองอายุรศาสตร์
วันเสาร์ 08:00-12:00 นพ.ธนาวุธศรีบุญเรืองอายุรศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.ธนาวุธศรีบุญเรือง
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธนาวุธศรีบุญเรืองอายุรศาสตร์
นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์ อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา08:00-09:00 / 17:00-20:00:00 แพทย์**ออกตรวจ** เวลา 17.00 - 20.00 น. และงดตรวจ เวลา 08.00 - 09.00 น. (วันที่ 26 ก.ย. 64)*60-206


.

นพ.ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์
ความชำนาญการ : อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันจันทร์ 07:30-08:00 / 19:00-22:00 นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์ อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันอังคาร - นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์ อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันพุธ 07:30-08:00 / 19:00-22:00 แพทย์งดออกตรวจ เวลา 7.30-8.00 น.(22 ก.ย. 64) นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์ อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์ อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันศุกร์ 07:30-08:00 / 19:00-22:00 นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์ อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันเสาร์ 08:00-09:00 / 19:00-22:00 นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์ อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันอาทิตย์ 08:00-09:00 / 17:00-20:00:00 แพทย์**ออกตรวจ** เวลา 17.00 - 20.00 น. และงดตรวจ เวลา 08.00 - 09.00 น. (วันที่ 26 ก.ย. 64) นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธีรยุทธนัมคณิสรณ์ อายุศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ.ปรัชญาอินทสุวรรณอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง-


.

นพ.ปรัชญา อินทสุวรรณ
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันจันทร์ - นพ.ปรัชญาอินทสุวรรณอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันอังคาร - นพ.ปรัชญาอินทสุวรรณอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันพุธ - นพ.ปรัชญาอินทสุวรรณอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.ปรัชญาอินทสุวรรณอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันศุกร์ - นพ.ปรัชญาอินทสุวรรณอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันเสาร์ - นพ.ปรัชญาอินทสุวรรณอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันอาทิตย์ - นพ.ปรัชญาอินทสุวรรณ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปรัชญาอินทสุวรรณอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา-*60-247


.

นพ.พาณุพงศ์ วัฒนะเลิศรังสี
ความชำนาญการ : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันจันทร์ - นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันอังคาร 17:00-22:00 นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันพุธ - นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันศุกร์ - นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันเสาร์ - นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี
นัดหมายแพทย์ : นพ.พาณุพงศ์วัฒนะเลิศรังสี รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา-*60-242


.

นพ.ภาสกร วันชัยจิระบุญ
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันจันทร์ - นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันศุกร์ - นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันเสาร์ - นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ภาสกรวันชัยจิระบุญ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
นพ.สุวันชัยเจริญวิกกัยอายุรศาสตร์08:00-12:00*60-205


.

นพ.สุวันชัย เจริญวิกกัย
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-12:00 นพ.สุวันชัยเจริญวิกกัยอายุรศาสตร์
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.สุวันชัยเจริญวิกกัยอายุรศาสตร์
วันพุธ 08:00-12:00 นพ.สุวันชัยเจริญวิกกัยอายุรศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.สุวันชัยเจริญวิกกัยอายุรศาสตร์
วันศุกร์ 08:00-13:00 / 14:00-20:00 นพ.สุวันชัยเจริญวิกกัยอายุรศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.สุวันชัยเจริญวิกกัยอายุรศาสตร์
วันอาทิตย์ 08:00-12:00 นพ.สุวันชัยเจริญวิกกัย
นัดหมายแพทย์ : นพ.สุวันชัยเจริญวิกกัยอายุรศาสตร์
นพ.เอกสิทธิ์โฆษิตชัยวัฒน์ อายุรศาสตร์07:00-20:00*60-246


.

นพ.เอกสิทธิ์ โฆษิตชัยวัฒน์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์
วันจันทร์ 08:00-20:00 นพ.เอกสิทธิ์โฆษิตชัยวัฒน์ อายุรศาสตร์
วันอังคาร 08:00-17:00 นพ.เอกสิทธิ์โฆษิตชัยวัฒน์ อายุรศาสตร์
วันพุธ 08:00-17:00 นพ.เอกสิทธิ์โฆษิตชัยวัฒน์ อายุรศาสตร์
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.เอกสิทธิ์โฆษิตชัยวัฒน์ อายุรศาสตร์
วันศุกร์ 08:00-12:00 นพ.เอกสิทธิ์โฆษิตชัยวัฒน์ อายุรศาสตร์
วันเสาร์ 17:00-20:00 นพ.เอกสิทธิ์โฆษิตชัยวัฒน์ อายุรศาสตร์
วันอาทิตย์ 07:00-20:00 นพ.เอกสิทธิ์โฆษิตชัยวัฒน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.เอกสิทธิ์โฆษิตชัยวัฒน์ อายุรศาสตร์
พญ.จิรารัตน์สุนทรรักษ์รังสีวิทยารักษาและมะเร็งวิทยา-


.

พญ.จิรารัตน์ สุนทรรักษ์
ความชำนาญการ : รังสีวิทยารักษาและมะเร็งวิทยา
วันจันทร์ - พญ.จิรารัตน์สุนทรรักษ์รังสีวิทยารักษาและมะเร็งวิทยา
วันอังคาร - พญ.จิรารัตน์สุนทรรักษ์รังสีวิทยารักษาและมะเร็งวิทยา
วันพุธ 18:00-21:00 พญ.จิรารัตน์สุนทรรักษ์รังสีวิทยารักษาและมะเร็งวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.จิรารัตน์สุนทรรักษ์รังสีวิทยารักษาและมะเร็งวิทยา
วันศุกร์ - พญ.จิรารัตน์สุนทรรักษ์รังสีวิทยารักษาและมะเร็งวิทยา
วันเสาร์ - พญ.จิรารัตน์สุนทรรักษ์รังสีวิทยารักษาและมะเร็งวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.จิรารัตน์สุนทรรักษ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.จิรารัตน์สุนทรรักษ์รังสีวิทยารักษาและมะเร็งวิทยา
พญ.ณภาภัชมุ่งวัฒนาอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง08:00-17:00


.

พญ.ณภาภัช มุ่งวัฒนา
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันจันทร์ 08:00-17:00 พญ.ณภาภัชมุ่งวัฒนาอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันอังคาร 12:00-13:00 พญ.ณภาภัชมุ่งวัฒนาอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันพุธ 08:00-20:00 พญ.ณภาภัชมุ่งวัฒนาอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 พญ.ณภาภัชมุ่งวัฒนาอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันศุกร์ 08:00-17:00 แพทย์งดออกตรวจ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน พญ.ณภาภัชมุ่งวัฒนาอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันเสาร์ 08:00-17:00 แพทย์งดออกตรวจ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน พญ.ณภาภัชมุ่งวัฒนาอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 พญ.ณภาภัชมุ่งวัฒนา
นัดหมายแพทย์ : พญ.ณภาภัชมุ่งวัฒนาอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
พญ.พริมพรหมสาขา ณ สกลนครรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา-*60-210


.

พญ.พริม พรหมสาขา ณ สกลนคร
ความชำนาญการ : รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันจันทร์ 19:00-21:00 พญ.พริมพรหมสาขา ณ สกลนครรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันอังคาร - พญ.พริมพรหมสาขา ณ สกลนครรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันพุธ - พญ.พริมพรหมสาขา ณ สกลนครรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.พริมพรหมสาขา ณ สกลนครรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันศุกร์ - พญ.พริมพรหมสาขา ณ สกลนครรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันเสาร์ - พญ.พริมพรหมสาขา ณ สกลนครรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.พริมพรหมสาขา ณ สกลนคร
นัดหมายแพทย์ : พญ.พริมพรหมสาขา ณ สกลนครรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา
อายุรกรรมระบบประสาท
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.ณัฐพิสิษฐ์นวรัตน์ธาราประสาทวิทยา08:00-17:00*60-202


.

นพ.ณัฐพิสิษฐ์ นวรัตน์ธารา
ความชำนาญการ : ประสาทวิทยา
วันจันทร์ 08:00-17:00 นพ.ณัฐพิสิษฐ์นวรัตน์ธาราประสาทวิทยา
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ณัฐพิสิษฐ์นวรัตน์ธาราประสาทวิทยา
วันพุธ 08:00-17:00 แพทย์งดออกตรวจ (วันที่ 22 ก.ย.. 64) นพ.ณัฐพิสิษฐ์นวรัตน์ธาราประสาทวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.ณัฐพิสิษฐ์นวรัตน์ธาราประสาทวิทยา
วันศุกร์ - นพ.ณัฐพิสิษฐ์นวรัตน์ธาราประสาทวิทยา
วันเสาร์ - นพ.ณัฐพิสิษฐ์นวรัตน์ธาราประสาทวิทยา
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 นพ.ณัฐพิสิษฐ์นวรัตน์ธารา
นัดหมายแพทย์ : นพ.ณัฐพิสิษฐ์นวรัตน์ธาราประสาทวิทยา
นพ.ปรีดีกาญจนาพงศ์กุลประสาทวิทยา-*60-241


.

นพ.ปรีดี กาญจนาพงศ์กุล
ความชำนาญการ : ประสาทวิทยา
วันจันทร์ - นพ.ปรีดีกาญจนาพงศ์กุลประสาทวิทยา
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.ปรีดีกาญจนาพงศ์กุลประสาทวิทยา
วันพุธ 17:00-20:00 นพ.ปรีดีกาญจนาพงศ์กุลประสาทวิทยา
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.ปรีดีกาญจนาพงศ์กุลประสาทวิทยา
วันศุกร์ - นพ.ปรีดีกาญจนาพงศ์กุลประสาทวิทยา
วันเสาร์ 09:00-16:00 นพ.ปรีดีกาญจนาพงศ์กุลประสาทวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.ปรีดีกาญจนาพงศ์กุล
นัดหมายแพทย์ : นพ.ปรีดีกาญจนาพงศ์กุลประสาทวิทยา
นพ.รามกิจจารักษ์ประสาทวิทยา09:00-12:00 / 20:00-22:00*60-221


.

นพ.ราม กิจจารักษ์
ความชำนาญการ : ประสาทวิทยา
วันจันทร์ 17:00-20:00 นพ.รามกิจจารักษ์ประสาทวิทยา
วันอังคาร 20:00-22:00 นพ.รามกิจจารักษ์ประสาทวิทยา
วันพุธ - นพ.รามกิจจารักษ์ประสาทวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.รามกิจจารักษ์ประสาทวิทยา
วันศุกร์ 17:00-20:00 นพ.รามกิจจารักษ์ประสาทวิทยา
วันเสาร์ - นพ.รามกิจจารักษ์ประสาทวิทยา
วันอาทิตย์ 09:00-12:00 / 20:00-22:00 นพ.รามกิจจารักษ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.รามกิจจารักษ์ประสาทวิทยา
พญ.ดวงเดือนแพทย์ศาสตร์ประสาทวิทยา-*60-236


.

พญ.ดวงเดือน แพทย์ศาสตร์
ความชำนาญการ : ประสาทวิทยา
วันจันทร์ 08:00-17:00 พญ.ดวงเดือนแพทย์ศาสตร์ประสาทวิทยา
วันอังคาร 08:00-17:00 พญ.ดวงเดือนแพทย์ศาสตร์ประสาทวิทยา
วันพุธ 08:00-17:00 พญ.ดวงเดือนแพทย์ศาสตร์ประสาทวิทยา
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 พญ.ดวงเดือนแพทย์ศาสตร์ประสาทวิทยา
วันศุกร์ 08:00-17:00 พญ.ดวงเดือนแพทย์ศาสตร์ประสาทวิทยา
วันเสาร์ - พญ.ดวงเดือนแพทย์ศาสตร์ประสาทวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.ดวงเดือนแพทย์ศาสตร์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ดวงเดือนแพทย์ศาสตร์ประสาทวิทยา
แพทย์แผนจีน
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
พจ.ภทรพรรณวงศ์ทางประเสริฐแพทย์แผนจีน-


.

พจ.ภทรพรรณ วงศ์ทางประเสริฐ
ความชำนาญการ : แพทย์แผนจีน
วันจันทร์ - พจ.ภทรพรรณวงศ์ทางประเสริฐแพทย์แผนจีน
วันอังคาร 08:00-14:00 พจ.ภทรพรรณวงศ์ทางประเสริฐแพทย์แผนจีน
วันพุธ 08:00-14:00 พจ.ภทรพรรณวงศ์ทางประเสริฐแพทย์แผนจีน
วันพฤหัสบดี 08:00-14:00 พจ.ภทรพรรณวงศ์ทางประเสริฐแพทย์แผนจีน
วันศุกร์ 08:00-14:00 พจ.ภทรพรรณวงศ์ทางประเสริฐแพทย์แผนจีน
วันเสาร์ 08:00-14:00 พจ.ภทรพรรณวงศ์ทางประเสริฐแพทย์แผนจีน
วันอาทิตย์ - พจ.ภทรพรรณวงศ์ทางประเสริฐ
นัดหมายแพทย์ : พจ.ภทรพรรณวงศ์ทางประเสริฐแพทย์แผนจีน
ระบบทางเดินหายใจ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชคอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ08:00-20:00*60-243


.

นพ.บัญชา ศักดิ์สิทธิโชค
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันจันทร์ - นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชคอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชคอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันพุธ - นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชคอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชคอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันศุกร์ 17:00-22:00 นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชคอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันเสาร์ 09:00-20:00 นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชคอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันอาทิตย์ 08:00-20:00 นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชค
นัดหมายแพทย์ : นพ.บัญชาศักดิ์สิทธิโชคอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ08:00-17:00*60-230


.

นพ.พรชัย ดำรงโชคพิพัฒน์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันศุกร์ 08:00-12:00 นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันเสาร์ - นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.พรชัยดำรงโชคพิพัฒน์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ08:00-17:00 / 20:00-22:00*60-232


.

นพ.สุรัชต์ นาคะวิโรจน์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันจันทร์ 07:00-08:00 / 17:00-22:00 นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันอังคาร 07:00-08:00 / 17:00-22:00 นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันพุธ 07:00-08:00 / 17:00-22:00 นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันพฤหัสบดี 17:00-22:00 นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันศุกร์ 07:00-08:00 / 17:00-20:00 นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันเสาร์ 07:00-16:00 นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันอาทิตย์ 08:00-17:00 / 20:00-22:00 นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์
นัดหมายแพทย์ : นพ.สุรัชต์นาคะวิโรจน์อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
พญ.พรรณีผ่องใสอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ-*60-231


.

พญ.พรรณี ผ่องใส
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันจันทร์ 09:00-20:00 พญ.พรรณีผ่องใสอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันอังคาร 08:00-19:00 พญ.พรรณีผ่องใสอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-20:00 พญ.พรรณีผ่องใสอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 พญ.พรรณีผ่องใสอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันศุกร์ 08:00-17:00 พญ.พรรณีผ่องใสอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันเสาร์ 08:00-20:00 พญ.พรรณีผ่องใสอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
วันอาทิตย์ - พญ.พรรณีผ่องใส
นัดหมายแพทย์ : พญ.พรรณีผ่องใสอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
รังสีวิทยา
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
กชกรทองประทีปรังสีวิทยาทั่วไป-*60-708


.

กชกร ทองประทีป
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ - กชกรทองประทีปรังสีวิทยาทั่วไป
วันอังคาร - กชกรทองประทีปรังสีวิทยาทั่วไป
วันพุธ - กชกรทองประทีปรังสีวิทยาทั่วไป
วันพฤหัสบดี - กชกรทองประทีปรังสีวิทยาทั่วไป
วันศุกร์ - กชกรทองประทีปรังสีวิทยาทั่วไป
วันเสาร์ - กชกรทองประทีปรังสีวิทยาทั่วไป
วันอาทิตย์ - กชกรทองประทีป
นัดหมายแพทย์ : กชกรทองประทีปรังสีวิทยาทั่วไป
จันทร์นาราสุขล้วนรังสีวิทยาทั่วไป-*60-702


.

จันทร์นารา สุขล้วน
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ - จันทร์นาราสุขล้วนรังสีวิทยาทั่วไป
วันอังคาร - จันทร์นาราสุขล้วนรังสีวิทยาทั่วไป
วันพุธ - จันทร์นาราสุขล้วนรังสีวิทยาทั่วไป
วันพฤหัสบดี - จันทร์นาราสุขล้วนรังสีวิทยาทั่วไป
วันศุกร์ - จันทร์นาราสุขล้วนรังสีวิทยาทั่วไป
วันเสาร์ - จันทร์นาราสุขล้วนรังสีวิทยาทั่วไป
วันอาทิตย์ - จันทร์นาราสุขล้วน
นัดหมายแพทย์ : จันทร์นาราสุขล้วนรังสีวิทยาทั่วไป
นทีเรืองไพศาลบำรุงรังสีวิทยาทั่วไป-*60-707


.

นที เรืองไพศาลบำรุง
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ - นทีเรืองไพศาลบำรุงรังสีวิทยาทั่วไป
วันอังคาร - นทีเรืองไพศาลบำรุงรังสีวิทยาทั่วไป
วันพุธ - นทีเรืองไพศาลบำรุงรังสีวิทยาทั่วไป
วันพฤหัสบดี - นทีเรืองไพศาลบำรุงรังสีวิทยาทั่วไป
วันศุกร์ - นทีเรืองไพศาลบำรุงรังสีวิทยาทั่วไป
วันเสาร์ - นทีเรืองไพศาลบำรุงรังสีวิทยาทั่วไป
วันอาทิตย์ - นทีเรืองไพศาลบำรุง
นัดหมายแพทย์ : นทีเรืองไพศาลบำรุงรังสีวิทยาทั่วไป
นวันวัจน์เทพกิดาการรังสีวิทยาทั่วไป-*60-710


.

นวันวัจน์ เทพกิดาการ
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ - นวันวัจน์เทพกิดาการรังสีวิทยาทั่วไป
วันอังคาร - นวันวัจน์เทพกิดาการรังสีวิทยาทั่วไป
วันพุธ - นวันวัจน์เทพกิดาการรังสีวิทยาทั่วไป
วันพฤหัสบดี - นวันวัจน์เทพกิดาการรังสีวิทยาทั่วไป
วันศุกร์ - นวันวัจน์เทพกิดาการรังสีวิทยาทั่วไป
วันเสาร์ - นวันวัจน์เทพกิดาการรังสีวิทยาทั่วไป
วันอาทิตย์ - นวันวัจน์เทพกิดาการ
นัดหมายแพทย์ : นวันวัจน์เทพกิดาการรังสีวิทยาทั่วไป
นิภาวรรณงามปิยะสกุลรังสีวิทยาทั่วไป-*60-700


.

นิภาวรรณ งามปิยะสกุล
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ - นิภาวรรณงามปิยะสกุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันอังคาร - นิภาวรรณงามปิยะสกุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันพุธ - นิภาวรรณงามปิยะสกุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันพฤหัสบดี - นิภาวรรณงามปิยะสกุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันศุกร์ - นิภาวรรณงามปิยะสกุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันเสาร์ - นิภาวรรณงามปิยะสกุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันอาทิตย์ - นิภาวรรณงามปิยะสกุล
นัดหมายแพทย์ : นิภาวรรณงามปิยะสกุลรังสีวิทยาทั่วไป
วราลีอริยเดชวิสัญญีวิทยาวินิจฉัย-


.

วราลี อริยเดช
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยาวินิจฉัย
วันจันทร์ - วราลีอริยเดชวิสัญญีวิทยาวินิจฉัย
วันอังคาร - วราลีอริยเดชวิสัญญีวิทยาวินิจฉัย
วันพุธ - วราลีอริยเดชวิสัญญีวิทยาวินิจฉัย
วันพฤหัสบดี - วราลีอริยเดชวิสัญญีวิทยาวินิจฉัย
วันศุกร์ - วราลีอริยเดชวิสัญญีวิทยาวินิจฉัย
วันเสาร์ - วราลีอริยเดชวิสัญญีวิทยาวินิจฉัย
วันอาทิตย์ - วราลีอริยเดช
นัดหมายแพทย์ : วราลีอริยเดชวิสัญญีวิทยาวินิจฉัย
สมบูรณ์นิยุตเมธากุลรังสีวิทยาทั่วไป-*60-703


.

สมบูรณ์ นิยุตเมธากุล
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ - สมบูรณ์นิยุตเมธากุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันอังคาร - สมบูรณ์นิยุตเมธากุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันพุธ - สมบูรณ์นิยุตเมธากุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันพฤหัสบดี - สมบูรณ์นิยุตเมธากุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันศุกร์ - สมบูรณ์นิยุตเมธากุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันเสาร์ - สมบูรณ์นิยุตเมธากุลรังสีวิทยาทั่วไป
วันอาทิตย์ - สมบูรณ์นิยุตเมธากุล
นัดหมายแพทย์ : สมบูรณ์นิยุตเมธากุลรังสีวิทยาทั่วไป
สารินีทองเย็นรังสีวิทยาทั่วไป-*60-704


.

สารินี ทองเย็น
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ - สารินีทองเย็นรังสีวิทยาทั่วไป
วันอังคาร - สารินีทองเย็นรังสีวิทยาทั่วไป
วันพุธ - สารินีทองเย็นรังสีวิทยาทั่วไป
วันพฤหัสบดี - สารินีทองเย็นรังสีวิทยาทั่วไป
วันศุกร์ - สารินีทองเย็นรังสีวิทยาทั่วไป
วันเสาร์ - สารินีทองเย็นรังสีวิทยาทั่วไป
วันอาทิตย์ - สารินีทองเย็น
นัดหมายแพทย์ : สารินีทองเย็นรังสีวิทยาทั่วไป
อารยาบุญเกษมรังสีวิทยาทั่วไป-*60-701


.

อารยา บุญเกษม
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ - อารยาบุญเกษมรังสีวิทยาทั่วไป
วันอังคาร - อารยาบุญเกษมรังสีวิทยาทั่วไป
วันพุธ - อารยาบุญเกษมรังสีวิทยาทั่วไป
วันพฤหัสบดี - อารยาบุญเกษมรังสีวิทยาทั่วไป
วันศุกร์ - อารยาบุญเกษมรังสีวิทยาทั่วไป
วันเสาร์ - อารยาบุญเกษมรังสีวิทยาทั่วไป
วันอาทิตย์ - อารยาบุญเกษม
นัดหมายแพทย์ : อารยาบุญเกษมรังสีวิทยาทั่วไป
โสภณคละวรรณดีรังสีวิทยาทั่วไป-*60-709


.

โสภณ คละวรรณดี
ความชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป
วันจันทร์ - โสภณคละวรรณดีรังสีวิทยาทั่วไป
วันอังคาร - โสภณคละวรรณดีรังสีวิทยาทั่วไป
วันพุธ - โสภณคละวรรณดีรังสีวิทยาทั่วไป
วันพฤหัสบดี - โสภณคละวรรณดีรังสีวิทยาทั่วไป
วันศุกร์ - โสภณคละวรรณดีรังสีวิทยาทั่วไป
วันเสาร์ - โสภณคละวรรณดีรังสีวิทยาทั่วไป
วันอาทิตย์ - โสภณคละวรรณดี
นัดหมายแพทย์ : โสภณคละวรรณดีรังสีวิทยาทั่วไป
ห้องผ่าตัด
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.บรรณชัย โพธิ์ทองวิสัญญีวิทยา-*60-605


.

นพ.บรรณชัย โพธิ์ทอง
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยา
วันจันทร์ - นพ.บรรณชัย โพธิ์ทองวิสัญญีวิทยา
วันอังคาร - นพ.บรรณชัย โพธิ์ทองวิสัญญีวิทยา
วันพุธ - นพ.บรรณชัย โพธิ์ทองวิสัญญีวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.บรรณชัย โพธิ์ทองวิสัญญีวิทยา
วันศุกร์ - นพ.บรรณชัย โพธิ์ทองวิสัญญีวิทยา
วันเสาร์ - นพ.บรรณชัย โพธิ์ทองวิสัญญีวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.บรรณชัย โพธิ์ทอง
นัดหมายแพทย์ : นพ.บรรณชัย โพธิ์ทองวิสัญญีวิทยา
นพ.ธวัชพงศ์วงศ์วิมลณัฐวิสัญญีวิทยา-*60-600


.

นพ.ธวัชพงศ์ วงศ์วิมลณัฐ
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยา
วันจันทร์ - นพ.ธวัชพงศ์วงศ์วิมลณัฐวิสัญญีวิทยา
วันอังคาร - นพ.ธวัชพงศ์วงศ์วิมลณัฐวิสัญญีวิทยา
วันพุธ - นพ.ธวัชพงศ์วงศ์วิมลณัฐวิสัญญีวิทยา
วันพฤหัสบดี - นพ.ธวัชพงศ์วงศ์วิมลณัฐวิสัญญีวิทยา
วันศุกร์ - นพ.ธวัชพงศ์วงศ์วิมลณัฐวิสัญญีวิทยา
วันเสาร์ - นพ.ธวัชพงศ์วงศ์วิมลณัฐวิสัญญีวิทยา
วันอาทิตย์ - นพ.ธวัชพงศ์วงศ์วิมลณัฐ
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธวัชพงศ์วงศ์วิมลณัฐวิสัญญีวิทยา
พญ.กิ่งกาญจน์วานิชวิริยกิจวิสัญญีวิทยา-*60-606


.

พญ.กิ่งกาญจน์ วานิชวิริยกิจ
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยา
วันจันทร์ - พญ.กิ่งกาญจน์วานิชวิริยกิจวิสัญญีวิทยา
วันอังคาร - พญ.กิ่งกาญจน์วานิชวิริยกิจวิสัญญีวิทยา
วันพุธ - พญ.กิ่งกาญจน์วานิชวิริยกิจวิสัญญีวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.กิ่งกาญจน์วานิชวิริยกิจวิสัญญีวิทยา
วันศุกร์ - พญ.กิ่งกาญจน์วานิชวิริยกิจวิสัญญีวิทยา
วันเสาร์ - พญ.กิ่งกาญจน์วานิชวิริยกิจวิสัญญีวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.กิ่งกาญจน์วานิชวิริยกิจ
นัดหมายแพทย์ : พญ.กิ่งกาญจน์วานิชวิริยกิจวิสัญญีวิทยา
พญ.ทัดรวีรัชฎาวงษ์วิสัญญีวิทยา-*60-603


.

พญ.ทัดรวี รัชฎาวงษ์
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยา
วันจันทร์ - พญ.ทัดรวีรัชฎาวงษ์วิสัญญีวิทยา
วันอังคาร - พญ.ทัดรวีรัชฎาวงษ์วิสัญญีวิทยา
วันพุธ - พญ.ทัดรวีรัชฎาวงษ์วิสัญญีวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.ทัดรวีรัชฎาวงษ์วิสัญญีวิทยา
วันศุกร์ - พญ.ทัดรวีรัชฎาวงษ์วิสัญญีวิทยา
วันเสาร์ - พญ.ทัดรวีรัชฎาวงษ์วิสัญญีวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.ทัดรวีรัชฎาวงษ์
นัดหมายแพทย์ : พญ.ทัดรวีรัชฎาวงษ์วิสัญญีวิทยา
พญ.ผาณิตมณีนิลวิสัญญีวิทยา-*60-601


.

พญ.ผาณิต มณีนิล
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยา
วันจันทร์ - พญ.ผาณิตมณีนิลวิสัญญีวิทยา
วันอังคาร - พญ.ผาณิตมณีนิลวิสัญญีวิทยา
วันพุธ - พญ.ผาณิตมณีนิลวิสัญญีวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.ผาณิตมณีนิลวิสัญญีวิทยา
วันศุกร์ - พญ.ผาณิตมณีนิลวิสัญญีวิทยา
วันเสาร์ - พญ.ผาณิตมณีนิลวิสัญญีวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.ผาณิตมณีนิล
นัดหมายแพทย์ : พญ.ผาณิตมณีนิลวิสัญญีวิทยา
พญ.พิชชาพรปึงพิพัฒน์ตระกูลวิสัญญีวิทยา-*60-609


.

พญ.พิชชาพร ปึงพิพัฒน์ตระกูล
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยา
วันจันทร์ - พญ.พิชชาพรปึงพิพัฒน์ตระกูลวิสัญญีวิทยา
วันอังคาร - พญ.พิชชาพรปึงพิพัฒน์ตระกูลวิสัญญีวิทยา
วันพุธ - พญ.พิชชาพรปึงพิพัฒน์ตระกูลวิสัญญีวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.พิชชาพรปึงพิพัฒน์ตระกูลวิสัญญีวิทยา
วันศุกร์ - พญ.พิชชาพรปึงพิพัฒน์ตระกูลวิสัญญีวิทยา
วันเสาร์ - พญ.พิชชาพรปึงพิพัฒน์ตระกูลวิสัญญีวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.พิชชาพรปึงพิพัฒน์ตระกูล
นัดหมายแพทย์ : พญ.พิชชาพรปึงพิพัฒน์ตระกูลวิสัญญีวิทยา
พญ.พีระดานวกุลศิรินารถวิสัญญีวิทยา-*60-602


.

พญ.พีระดา นวกุลศิรินารถ
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยา
วันจันทร์ - พญ.พีระดานวกุลศิรินารถวิสัญญีวิทยา
วันอังคาร - พญ.พีระดานวกุลศิรินารถวิสัญญีวิทยา
วันพุธ - พญ.พีระดานวกุลศิรินารถวิสัญญีวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.พีระดานวกุลศิรินารถวิสัญญีวิทยา
วันศุกร์ - พญ.พีระดานวกุลศิรินารถวิสัญญีวิทยา
วันเสาร์ - พญ.พีระดานวกุลศิรินารถวิสัญญีวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.พีระดานวกุลศิรินารถ
นัดหมายแพทย์ : พญ.พีระดานวกุลศิรินารถวิสัญญีวิทยา
พญ.วรวรรณสุวัณณะศรีวิสัญญีวิทยา-*60-607


.

พญ.วรวรรณ สุวัณณะศรี
ความชำนาญการ : วิสัญญีวิทยา
วันจันทร์ - พญ.วรวรรณสุวัณณะศรีวิสัญญีวิทยา
วันอังคาร - พญ.วรวรรณสุวัณณะศรีวิสัญญีวิทยา
วันพุธ - พญ.วรวรรณสุวัณณะศรีวิสัญญีวิทยา
วันพฤหัสบดี - พญ.วรวรรณสุวัณณะศรีวิสัญญีวิทยา
วันศุกร์ - พญ.วรวรรณสุวัณณะศรีวิสัญญีวิทยา
วันเสาร์ - พญ.วรวรรณสุวัณณะศรีวิสัญญีวิทยา
วันอาทิตย์ - พญ.วรวรรณสุวัณณะศรี
นัดหมายแพทย์ : พญ.วรวรรณสุวัณณะศรีวิสัญญีวิทยา
ต่อมไร้ท่อ
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.นวรัฐเพ็งผ่องอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม08:00-16:00*60-229


.

นพ.นวรัฐ เพ็งผ่อง
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
วันจันทร์ - นพ.นวรัฐเพ็งผ่องอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.นวรัฐเพ็งผ่องอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
วันพุธ - นพ.นวรัฐเพ็งผ่องอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
วันพฤหัสบดี - นพ.นวรัฐเพ็งผ่องอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
วันศุกร์ - นพ.นวรัฐเพ็งผ่องอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
วันเสาร์ - นพ.นวรัฐเพ็งผ่องอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
วันอาทิตย์ 08:00-16:00 นพ.นวรัฐเพ็งผ่อง
นัดหมายแพทย์ : นพ.นวรัฐเพ็งผ่องอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
พญ.วราภรณ์พลเมืองอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม-*60-228


.

พญ.วราภรณ์ พลเมือง
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.วราภรณ์พลเมืองอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
วันอังคาร - พญ.วราภรณ์พลเมืองอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.วราภรณ์พลเมืองอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
วันพฤหัสบดี 17:00-20:00 พญ.วราภรณ์พลเมืองอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
วันศุกร์ - พญ.วราภรณ์พลเมืองอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
วันเสาร์ 09:00-16:00 พญ.วราภรณ์พลเมืองอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
วันอาทิตย์ - พญ.วราภรณ์พลเมือง
นัดหมายแพทย์ : พญ.วราภรณ์พลเมืองอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม
รูมาตอย
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.วีระพงศ์ผู้มีธรรมอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม-*60-209


.

นพ.วีระพงศ์ ผู้มีธรรม
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
วันจันทร์ - นพ.วีระพงศ์ผู้มีธรรมอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
วันอังคาร - นพ.วีระพงศ์ผู้มีธรรมอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
วันพุธ - นพ.วีระพงศ์ผู้มีธรรมอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
วันพฤหัสบดี 12:00-13:00 นพ.วีระพงศ์ผู้มีธรรมอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
วันศุกร์ - นพ.วีระพงศ์ผู้มีธรรมอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
วันเสาร์ 13:00-16:00 นพ.วีระพงศ์ผู้มีธรรมอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
วันอาทิตย์ - นพ.วีระพงศ์ผู้มีธรรม
นัดหมายแพทย์ : นพ.วีระพงศ์ผู้มีธรรมอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ทันตกรรม
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
ทพ.กำธร อุทรักษ์ศัลยกรรมช่องปาก-


.

ทพ.กำธร อุทรักษ์
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมช่องปาก
วันจันทร์ - ทพ.กำธร อุทรักษ์ศัลยกรรมช่องปาก
วันอังคาร - ทพ.กำธร อุทรักษ์ศัลยกรรมช่องปาก
วันพุธ - ทพ.กำธร อุทรักษ์ศัลยกรรมช่องปาก
วันพฤหัสบดี - ทพ.กำธร อุทรักษ์ศัลยกรรมช่องปาก
วันศุกร์ - ทพ.กำธร อุทรักษ์ศัลยกรรมช่องปาก
วันเสาร์ - ทพ.กำธร อุทรักษ์ศัลยกรรมช่องปาก
วันอาทิตย์ - ทพ.กำธร อุทรักษ์
นัดหมายแพทย์ : ทพ.กำธร อุทรักษ์ศัลยกรรมช่องปาก
ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะศัลยกรรมช่องปากฯ-


.

ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะ
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันจันทร์ 09:00-11:00 / 13:00-16:00 ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะศัลยกรรมช่องปากฯ
วันอังคาร - ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะศัลยกรรมช่องปากฯ
วันพุธ - ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะศัลยกรรมช่องปากฯ
วันพฤหัสบดี - ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะศัลยกรรมช่องปากฯ
วันศุกร์ - ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะศัลยกรรมช่องปากฯ
วันเสาร์ - ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะศัลยกรรมช่องปากฯ
วันอาทิตย์ - ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะ
นัดหมายแพทย์ : ทพ.จุลเจตน์ เจตเจริญอารยะศัลยกรรมช่องปากฯ
ทพ.ปิติพล ผลเจริญทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพ.ปิติพล ผลเจริญ
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพ.ปิติพล ผลเจริญทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพ.ปิติพล ผลเจริญทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพ.ปิติพล ผลเจริญทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพ.ปิติพล ผลเจริญทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพ.ปิติพล ผลเจริญทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพ.ปิติพล ผลเจริญทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพ.ปิติพล ผลเจริญ
นัดหมายแพทย์ : ทพ.ปิติพล ผลเจริญทันตกรรมทั่วไป
ทพ.พงศธรสัจจาธรรมทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพ.พงศธร สัจจาธรรม
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพ.พงศธรสัจจาธรรมทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพ.พงศธรสัจจาธรรมทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพ.พงศธรสัจจาธรรมทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพ.พงศธรสัจจาธรรมทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพ.พงศธรสัจจาธรรมทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพ.พงศธรสัจจาธรรมทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพ.พงศธรสัจจาธรรม
นัดหมายแพทย์ : ทพ.พงศธรสัจจาธรรมทันตกรรมทั่วไป
ทพ.พัชร พงศ์ประยูรทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพ.พัชร พงศ์ประยูร
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ 17:00-19:00 ทพ.พัชร พงศ์ประยูรทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพ.พัชร พงศ์ประยูรทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพ.พัชร พงศ์ประยูรทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพ.พัชร พงศ์ประยูรทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพ.พัชร พงศ์ประยูรทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพ.พัชร พงศ์ประยูรทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพ.พัชร พงศ์ประยูร
นัดหมายแพทย์ : ทพ.พัชร พงศ์ประยูรทันตกรรมทั่วไป
ทพ.ภราดร ชัยเจริญทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพ.ภราดร ชัยเจริญ
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพ.ภราดร ชัยเจริญทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพ.ภราดร ชัยเจริญทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพ.ภราดร ชัยเจริญทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพ.ภราดร ชัยเจริญทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพ.ภราดร ชัยเจริญทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพ.ภราดร ชัยเจริญทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพ.ภราดร ชัยเจริญ
นัดหมายแพทย์ : ทพ.ภราดร ชัยเจริญทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่างศัลยกรรมปริทันต์-


.

ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมปริทันต์
วันจันทร์ - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่างศัลยกรรมปริทันต์
วันอังคาร - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่างศัลยกรรมปริทันต์
วันพุธ - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่างศัลยกรรมปริทันต์
วันพฤหัสบดี - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่างศัลยกรรมปริทันต์
วันศุกร์ - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่างศัลยกรรมปริทันต์
วันเสาร์ - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่างศัลยกรรมปริทันต์
วันอาทิตย์ - ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่าง
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.กัญญ์สุรางค์ จันทร์สว่างศัลยกรรมปริทันต์
ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุลทันตกรรมประดิษฐ์-


.

ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุล
ความชำนาญการ : ทันตกรรมประดิษฐ์
วันจันทร์ - ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุลทันตกรรมประดิษฐ์
วันอังคาร 09:00-16:00 ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุลทันตกรรมประดิษฐ์
วันพุธ - ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุลทันตกรรมประดิษฐ์
วันพฤหัสบดี - ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุลทันตกรรมประดิษฐ์
วันศุกร์ - ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุลทันตกรรมประดิษฐ์
วันเสาร์ - ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุลทันตกรรมประดิษฐ์
วันอาทิตย์ - ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุล
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.กานต์สิรี จิตรเอื้ออารีย์กุลทันตกรรมประดิษฐ์
ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์ทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์ทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์ทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์ทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์ทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์ทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์ทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.จิรกุล บำรุงวงศ์ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์ทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์ทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์ทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์ทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์ทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์ทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์ทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ชนิภรณ์ อนันต์วัฒนานนท์ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์ทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์ทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์ทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์ทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์ทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์ทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์ทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ณัฏฐา เสนะวงศ์ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์ทันตกรรมสำหรับเด็ก-


.

ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันจันทร์ - ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันอังคาร - ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันพุธ - ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันศุกร์ - ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันเสาร์ - ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันอาทิตย์ - ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ณัฐฐิณี จันทร์วงศ์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุขทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุข
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุขทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุขทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุขทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุขทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุขทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุขทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุข
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ณิชกุล ตั้งทวีสุขทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตรศัลยกรรมปริทันต์-


.

ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตร
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมปริทันต์
วันจันทร์ - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตรศัลยกรรมปริทันต์
วันอังคาร - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตรศัลยกรรมปริทันต์
วันพุธ - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตรศัลยกรรมปริทันต์
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตรศัลยกรรมปริทันต์
วันศุกร์ - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตรศัลยกรรมปริทันต์
วันเสาร์ - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตรศัลยกรรมปริทันต์
วันอาทิตย์ - ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตร
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ธารทิพย์ สุวรรณวิจิตรศัลยกรรมปริทันต์
ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัยทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม-


.

ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัย
ความชำนาญการ : ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
วันจันทร์ - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัยทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
วันอังคาร - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัยทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
วันพุธ - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัยทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัยทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
วันศุกร์ - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัยทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
วันเสาร์ - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัยทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
วันอาทิตย์ - ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัย
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ปาจรีย์ ลิโมทัยทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
ทพญ.ปารมีธนเรืองรองทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน-


.

ทพญ.ปารมี ธนเรืองรอง
ความชำนาญการ : ทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน
วันจันทร์ - ทพญ.ปารมีธนเรืองรองทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน
วันอังคาร - ทพญ.ปารมีธนเรืองรองทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน
วันพุธ - ทพญ.ปารมีธนเรืองรองทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ปารมีธนเรืองรองทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน
วันศุกร์ - ทพญ.ปารมีธนเรืองรองทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน
วันเสาร์ - ทพญ.ปารมีธนเรืองรองทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน
วันอาทิตย์ - ทพญ.ปารมีธนเรืองรอง
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ปารมีธนเรืองรองทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน
ทพญ.พรนัปพัน คำเสียงทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.พรนัปพัน คำเสียง
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.พรนัปพัน คำเสียงทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพญ.พรนัปพัน คำเสียงทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพญ.พรนัปพัน คำเสียงทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพญ.พรนัปพัน คำเสียงทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพญ.พรนัปพัน คำเสียงทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพญ.พรนัปพัน คำเสียงทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพญ.พรนัปพัน คำเสียง
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.พรนัปพัน คำเสียงทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพศัลยกรรมช่องปากฯ-


.

ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพ
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันจันทร์ - ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพศัลยกรรมช่องปากฯ
วันอังคาร - ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพศัลยกรรมช่องปากฯ
วันพุธ - ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพศัลยกรรมช่องปากฯ
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพศัลยกรรมช่องปากฯ
วันศุกร์ - ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพศัลยกรรมช่องปากฯ
วันเสาร์ - ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพศัลยกรรมช่องปากฯ
วันอาทิตย์ - ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพ
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ลภาภัทร ธนูเทพศัลยกรรมช่องปากฯ
ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ทันตกรรมสำหรับเด็ก-


.

ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันจันทร์ - ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันอังคาร 11:00-16:00 / 17:00-19:00 ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันพุธ - ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันพฤหัสบดี - ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันศุกร์ - ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันเสาร์ - ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วันอาทิตย์ - ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญ
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญ
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.วริศรา ลี้ประกอบบุญทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่นทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่น
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่นทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่นทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่นทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่นทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ 17:00-19:00 ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่นทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่นทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่น
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.ศิริขวัญ ใจชื่นทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุลทัตกรรมจัดฟัน-


.

ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล
ความชำนาญการ : ทัตกรรมจัดฟัน
วันจันทร์ - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุลทัตกรรมจัดฟัน
วันอังคาร - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุลทัตกรรมจัดฟัน
วันพุธ - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุลทัตกรรมจัดฟัน
วันพฤหัสบดี - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุลทัตกรรมจัดฟัน
วันศุกร์ - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุลทัตกรรมจัดฟัน
วันเสาร์ - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุลทัตกรรมจัดฟัน
วันอาทิตย์ - ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุลทัตกรรมจัดฟัน
ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์ทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์ทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์ทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์ทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์ทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์ทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์ทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.สุภาวดี วงศ์พิทักษ์ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.สโรชา คล้ายปานทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.สโรชา คล้ายปาน
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.สโรชา คล้ายปานทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพญ.สโรชา คล้ายปานทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพญ.สโรชา คล้ายปานทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพญ.สโรชา คล้ายปานทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพญ.สโรชา คล้ายปานทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพญ.สโรชา คล้ายปานทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพญ.สโรชา คล้ายปาน
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.สโรชา คล้ายปานทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์ทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์ทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์ทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์ทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์ทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์ทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์ทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.อาจรีย์ กิติเวชโภคาวัฒน์ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒนทันตกรรมทั่วไป-


.

ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒน
ความชำนาญการ : ทันตกรรมทั่วไป
วันจันทร์ - ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒนทันตกรรมทั่วไป
วันอังคาร - ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒนทันตกรรมทั่วไป
วันพุธ - ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒนทันตกรรมทั่วไป
วันพฤหัสบดี - ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒนทันตกรรมทั่วไป
วันศุกร์ - ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒนทันตกรรมทั่วไป
วันเสาร์ - ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒนทันตกรรมทั่วไป
วันอาทิตย์ - ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒน
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.เบญจวรรณ อัมพรพัฒนทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์ศัลยกรรมช่องปากฯ-


.

ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์
ความชำนาญการ : ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันจันทร์ - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันอังคาร - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันพุธ - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันพฤหัสบดี - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันศุกร์ - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันเสาร์ - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์ศัลยกรรมช่องปากฯ
วันอาทิตย์ - ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์
นัดหมายแพทย์ : ทพญ.เพลิน ลัพธานันต์ศัลยกรรมช่องปากฯ
โรคเลือด
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
พญ.ธิรยาเอกบุญยืนอายุรศาสตร์โรคเลือด-*60-227


.

พญ.ธิรยา เอกบุญยืน
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
วันจันทร์ - พญ.ธิรยาเอกบุญยืนอายุรศาสตร์โรคเลือด
วันอังคาร 17:00-20:00 พญ.ธิรยาเอกบุญยืนอายุรศาสตร์โรคเลือด
วันพุธ 17:00-20:00 พญ.ธิรยาเอกบุญยืนอายุรศาสตร์โรคเลือด
วันพฤหัสบดี - พญ.ธิรยาเอกบุญยืนอายุรศาสตร์โรคเลือด
วันศุกร์ - พญ.ธิรยาเอกบุญยืนอายุรศาสตร์โรคเลือด
วันเสาร์ 13:00-17:00 พญ.ธิรยาเอกบุญยืนอายุรศาสตร์โรคเลือด
วันอาทิตย์ - พญ.ธิรยาเอกบุญยืน
นัดหมายแพทย์ : พญ.ธิรยาเอกบุญยืนอายุรศาสตร์โรคเลือด
พญ.มาเรียมเจตนจันทร์อายุรศาสตร์โรคเลือด-*60-226


.

พญ.มาเรียม เจตนจันทร์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
วันจันทร์ 17:00-20:00 พญ.มาเรียมเจตนจันทร์อายุรศาสตร์โรคเลือด
วันอังคาร - พญ.มาเรียมเจตนจันทร์อายุรศาสตร์โรคเลือด
วันพุธ - พญ.มาเรียมเจตนจันทร์อายุรศาสตร์โรคเลือด
วันพฤหัสบดี - พญ.มาเรียมเจตนจันทร์อายุรศาสตร์โรคเลือด
วันศุกร์ 17:00-20:00 พญ.มาเรียมเจตนจันทร์อายุรศาสตร์โรคเลือด
วันเสาร์ 10:00-13:00 พญ.มาเรียมเจตนจันทร์อายุรศาสตร์โรคเลือด
วันอาทิตย์ - พญ.มาเรียมเจตนจันทร์
นัดหมายแพทย์ : พญ.มาเรียมเจตนจันทร์อายุรศาสตร์โรคเลือด
โรคไต
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.ชัยนันต์หล่อลิปิวงศ์อายุรศาสตร์โรคไต-*60-200


.

นพ.ชัยนันต์ หล่อลิปิวงศ์
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคไต
วันจันทร์ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ชัยนันต์หล่อลิปิวงศ์อายุรศาสตร์โรคไต
วันอังคาร 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ชัยนันต์หล่อลิปิวงศ์อายุรศาสตร์โรคไต
วันพุธ 08:00-12:00 / 13:00-17:00 นพ.ชัยนันต์หล่อลิปิวงศ์อายุรศาสตร์โรคไต
วันพฤหัสบดี 08:00-17:00 นพ.ชัยนันต์หล่อลิปิวงศ์อายุรศาสตร์โรคไต
วันศุกร์ - นพ.ชัยนันต์หล่อลิปิวงศ์อายุรศาสตร์โรคไต
วันเสาร์ - นพ.ชัยนันต์หล่อลิปิวงศ์อายุรศาสตร์โรคไต
วันอาทิตย์ - นพ.ชัยนันต์หล่อลิปิวงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ชัยนันต์หล่อลิปิวงศ์อายุรศาสตร์โรคไต
พญ.บราลีรัตน์จันทกิจอายุรศาสตร์โรคไต-*60-201


.

พญ.บราลีรัตน์ จันทกิจ
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคไต
วันจันทร์ - พญ.บราลีรัตน์จันทกิจอายุรศาสตร์โรคไต
วันอังคาร 08:00-17:00 พญ.บราลีรัตน์จันทกิจอายุรศาสตร์โรคไต
วันพุธ 08:00-17:00 แพทย์งดออกตรวจเวลา 15.00-17.00 น. (22 ก.ย. 64) พญ.บราลีรัตน์จันทกิจอายุรศาสตร์โรคไต
วันพฤหัสบดี 08:00-12:00 พญ.บราลีรัตน์จันทกิจอายุรศาสตร์โรคไต
วันศุกร์ 08:00-17:00 พญ.บราลีรัตน์จันทกิจอายุรศาสตร์โรคไต
วันเสาร์ 08:00-20:00 พญ.บราลีรัตน์จันทกิจอายุรศาสตร์โรคไต
วันอาทิตย์ - พญ.บราลีรัตน์จันทกิจ
นัดหมายแพทย์ : พญ.บราลีรัตน์จันทกิจอายุรศาสตร์โรคไต
พญ.อรอนงค์เจียรสุจิตวิมลอายุรศาสตร์โรคไต13:00-17:00*60-203


.

พญ.อรอนงค์ เจียรสุจิตวิมล
ความชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคไต
วันจันทร์ - พญ.อรอนงค์เจียรสุจิตวิมลอายุรศาสตร์โรคไต
วันอังคาร - พญ.อรอนงค์เจียรสุจิตวิมลอายุรศาสตร์โรคไต
วันพุธ - พญ.อรอนงค์เจียรสุจิตวิมลอายุรศาสตร์โรคไต
วันพฤหัสบดี - พญ.อรอนงค์เจียรสุจิตวิมลอายุรศาสตร์โรคไต
วันศุกร์ - พญ.อรอนงค์เจียรสุจิตวิมลอายุรศาสตร์โรคไต
วันเสาร์ - พญ.อรอนงค์เจียรสุจิตวิมลอายุรศาสตร์โรคไต
วันอาทิตย์ 13:00-17:00 พญ.อรอนงค์เจียรสุจิตวิมล
นัดหมายแพทย์ : พญ.อรอนงค์เจียรสุจิตวิมลอายุรศาสตร์โรคไต
นิติเวช
ชื่อแพทย์นามสกุลแพทย์ความชำนาญการวันนี้เวลาCodeวันอื่นๆสถานะ
นพ.ธีรภัทรไทยภัทรพงศ์นิติเวชศาสตร์-*60-804


.

นพ.ธีรภัทร ไทยภัทรพงศ์
ความชำนาญการ : นิติเวชศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.ธีรภัทรไทยภัทรพงศ์นิติเวชศาสตร์
วันอังคาร - นพ.ธีรภัทรไทยภัทรพงศ์นิติเวชศาสตร์
วันพุธ - นพ.ธีรภัทรไทยภัทรพงศ์นิติเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.ธีรภัทรไทยภัทรพงศ์นิติเวชศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.ธีรภัทรไทยภัทรพงศ์นิติเวชศาสตร์
วันเสาร์ 10:00-14:00 นพ.ธีรภัทรไทยภัทรพงศ์นิติเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.ธีรภัทรไทยภัทรพงศ์
นัดหมายแพทย์ : นพ.ธีรภัทรไทยภัทรพงศ์นิติเวชศาสตร์
นพ.อนิรุตวรวาทนิติเวชศาสตร์-*60-109


.

นพ.อนิรุต วรวาท
ความชำนาญการ : นิติเวชศาสตร์
วันจันทร์ - นพ.อนิรุตวรวาทนิติเวชศาสตร์
วันอังคาร 17:00-20:00 นพ.อนิรุตวรวาทนิติเวชศาสตร์
วันพุธ - นพ.อนิรุตวรวาทนิติเวชศาสตร์
วันพฤหัสบดี - นพ.อนิรุตวรวาทนิติเวชศาสตร์
วันศุกร์ - นพ.อนิรุตวรวาทนิติเวชศาสตร์
วันเสาร์ - นพ.อนิรุตวรวาทนิติเวชศาสตร์
วันอาทิตย์ - นพ.อนิรุตวรวาท
นัดหมายแพทย์ : นพ.อนิรุตวรวาทนิติเวชศาสตร์