ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

 

เพราะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ

     การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถทำให้ผู้รับการตรวจทราบถึงปัญหาสุขภาพได้อย่างทันท่วงที ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Center) มีโปรแกรมตรวจที่หลากหลายเหมาะสมเฉพาะ บุคคล เช่น ตรวจสุขภาพแต่ละช่วงวัย ตรวจตามความเสี่ยงของภาวะสุขภาพ ตรวจแรกเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือมีบุตรและตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต เป็นต้น
     ให้ดูแลท่านเป็นพิเศษทุกขั้นตอน ด้วยแพทย์และทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สถานที่เป็นสัดส่วน มอบคู่มือผลการตรวจประกอบคำแนะนำ เพื่อให้ท่านสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างมั่นใจต่อไป

 

 

 

บริการตรวจสุขภาพประจำปี ตามโปรแกรม

 

     ● โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หรือ ก่อนมีบุตร

     ● โปรแกรมแกรมเฉพาะโรค / Child Care / Chest Care / DM Care / Heart Care / GI Care

     ● โปรแกรม Executive สำหรับผู้บริหารและผู้ต้องการค้นหาความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง

 

คำแนะนำ ก่อนการตรวจสุขภาพ ตามโปรแกรม

 

     ● กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ (ระหว่างรอผลการตรวจ มีอาหาร บริการ ฟรี)

 

     ● สวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

 

     ● นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอน ก่อนการตรวจสุขภาพ

 

     ● หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการตรวจ

 

     ● สำหรับสุภาพสตรีไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 2

วันเวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00-17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319818

อีเมล์ : [email protected]

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

พญ. น้ำมณี มณีนิล
ผู้ชำนาญการ : เวชปฏิบัติทั่วไป
พญ. แก้วตา เรืองรัตนภูมิ
ผู้ชำนาญการ : เวชปฏิบัติทั่วไป
พญ. ดวงเดือน แพทย์ศาสตร์
ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา
พญ. ฐิติพร ทรัพย์ชาตอนันต์
ผู้ชำนาญการ : เวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์นอกเวลา

พญ. สุปรานี อรุณวุฒิพงศ์
ผู้ชำนาญการ : เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ. สุกิจ ธนประสิทธิ์พัฒนา
ผู้ชำนาญการ : เวชศาสตร์ครอบครัว
พญ. อุไร ภูนวกุล
ผู้ชำนาญการ : เวชศาสตร์ครอบครัว