ศูนย์สุขภาพสตรี

ดูแลสุขภาพกายและใจ ของสตรีทุกช่วงวัย

     ศูนย์สุขภาพสตรีพร้อมให้บริการในการตรวจรักษากับสตรีทุกวัย ด้วยทีมสูติแพทย์ผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์ที่พร้อมให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์การตรวจที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล โดยให้บริการดังนี้

 

บริการตรวจรักษาทางนรีเวช
     บริการตรวจรักษาสตรีที่มีอาการผิดปกติทางนรีเวช เช่น อาการปวดท้องน้อย ประจำเดือนมาผิดปกติและอาการผิดปกติทางนรีเวชอื่นๆ มีบริการตรวจรักษาดังนี้


     ● การตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีใหม่และการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อมะเร็งปากมดลูก

     ● การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

     ● การส่องกล้องตรวจชิ้นเนื้อที่ปากมดลูก กรณีมีเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูก

     ● การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

     ● การวางแผนครอบครัว

     ● โรคทางเพศสัมพันธ์

     ● การตรวจรักษาอาการวัยทอง

     ● Ultrasound ช่องท้องส่วนล่าง เพื่อตรวจหาความผิดปกติบริเวณมดลูกและรังไข่

     ● การผ่าตัดมดลูกและรังไข่


บริการทางสูติกรรม
ให้บริการรับฝากครรภ์ การดูแลระหว่างตั้งครรภ์และการคลอด ดังนี้

     ● บริการรับฝากครรภ์

     ● การตรวจ Ultrasound

     ● การเจาะตรวจน้ำคร่ำ และการเจาะเลือดตรวจหาภาวะดาวน์ซินโดรม

     ● การอบรมครรภ์คุณภาพระหว่างตั้งครรภ์

     ● ให้บริการการคลอดและการผ่าตัดคลอด

     ● บริการตรวจหลังคลอดและวางแผนคุมกำเนิด

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319877 , 1719

อีเมล์ : [email protected]

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

นพ. ธีระพงษ์ เพิ่มวัฒนชัย
ผู้ชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. สิรินทร์ สังขนันท์
ผู้ชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. อนรรฆวรรณ อิงประสาร
ผู้ชำนาญการ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
พญ. ขวัญฤทัย นามภักดีอนันต์
ผู้ชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

แพทย์นอกเวลา

นพ. ประสงค์ ธีรกิจไพศาล
ผู้ชำนาญการ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
พญ. วินียา ศุขนิยม
ผู้ชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พญ. นฤมล วิเชียรสมสกุล
ผู้ชำนาญการ : มะเร็งนรีเวชวิทยา
พญ. ฐิติชญา พฤกษานุศักดิ์
ผู้ชำนาญการ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Endocrinology/Infertility)
พญ. ชุลีกร นิรันดร์พงศ์
ผู้ชำนาญการ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine)
พญ. สิริดา โฆษิตชัยวัฒน์
ผู้ชำนาญการ : เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์