แพ็กเกจทั่วไป

แพ็กเกจคลอด บุคคลทั่วไป (คลอดธรรมชาติ)

แพ็กเกจคลอด บุคคลทั่วไป (คลอดธรรมชาติ)

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01
แพ็กเกจคลอด บุคคลทั่วไป (ผ่าตัดคลอด)

แพ็กเกจคลอด บุคคลทั่วไป (ผ่าตัดคลอด)

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01
แพ็กเกจคลอดสำหรับชาวต่างชาติ(คลอดธรรมชาติ)

แพ็กเกจคลอดสำหรับชาวต่างชาติ(คลอดธรรมชาติ)

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01
แพ็กเกจคลอดสำหรับชาวต่างชาติ(ผ่าตัดคลอด)

แพ็กเกจคลอดสำหรับชาวต่างชาติ(ผ่าตัดคลอด)

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01
โปรแกรมตรวจสุขภาพมะเร็งสตรี

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01
โปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงโรคสมองและอัลไซม์เมอร์

โรคอัลไซเมอร์ เป็น โรคสมองเสื่อม ชนิดที่พบมากที่สุด 50-70% และทุกๆ 68 วินาที จะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้น 1 คนบนโลกใบนี้ ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 7 ล้านคน

เริ่มต้น : 0001-01-01
สิ้นสุด : 0001-01-01