แนะนำ/ติชม ถึงผู้บริหาร

ท่านสามารถแนะนำหรือติชมมายังคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลได้โดยตรง

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 ตึก

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

โทรศัพท์ : 039-319888 ฉุกเฉิน 1719

อีเมล์ : [email protected]