คลินิกโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

คลินิกโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ส่งเสริมให้บ้านและโรงพยาบาลเป็นทีมเดียวกัน

ตรวจรักษาโรคระบบต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน โรคไทรอยด์ ไรคอ้วน โรคฮอร์โมนผิดปกติ โดยแพทย์ผู้ชำนาญการระบบต่อมไร้ท่อ ซึ่งร่วมวางแผนรักษากับทีมแพทย์เฉพาะทางจากหลายสาขา รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการดูแลตนเองได้อย่างถูกต้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319888

อีเมล์ : [email protected]

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ