การตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ Carotid Duplex Ultrasounds

การตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอ Carotid Duplex Ultrasounds

หลอดเลือดใหญ่ที่คอที่ไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อตรวจดูการไหลเวียนเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมอง และตรวจหลอดเลือดว่ามีคราบหินปูนหรือคราบไขมัน (Plaque) เกาะอยู่ภายในหลอดเลือดหรือไม่ และสามารถวัดขนาดของ Plaque ได้ เพราะเมื่อมีการหนาตัวมากขึ้น จะทำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก และอาจทำให้เส้นเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองเกิดการตีบหรือตัน การตรวจนี้สามารถช่วยในการประเมินผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาต และช่วยในการวินิจฉัย ติดตามสภาพของหลอดเลือดในสมองของผู้ป่วยในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในห้องผู้ป่วยหนักได้ การตรวจนี้ใช้เวลาเพียง 30-45 นาที ไม่มีผลข้างเคียง สามารถตรวจซ้ำได้ ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนตรวจ

 

ผู้ที่จะต้องรับการตรวจ Carotid Duplex Ultrasounds

  • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เพื่อดูรอยโรคของหลอดเลือดแดง carotid และติดตามผลเป็นระยะ

  • ผู้ป่วยที่เคยมีอาการสมองขาดเลือดไปเลี้ยงชั่วคราว

  • ผู้ป่วยที่มีเสียงฟู่ ผิดปกติที่หลอดเลือดแดง carotid ทั้งรายที่มีอาการ และไม่มีอาการของ โรคหลอดเลือดสมองที่มีการขาดเลือดเฉพาะที่

  • ผู้ที่ต้องผ่าตัดโรคหลอดเลือดอื่นๆ เช่น ผ่าตัดตัดต่อหลอดเลือดแดงหัวใจในรายที่มีหลอด เลือดแดงหัวใจอุดตัน เพื่อตรวจประเมินค่าก่อนนำผู้ป่วยไปผ่าตัด

  • ตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีประวัติเป็น โรคความดันโลหิตสูง , เบาหวาน , ไขมันใน เลือดสูง หรือผู้ที่มีประวัติมีบุคคลในครอบครัวเป็นอัมพาต จากอาการสมองขาด

ข้อจำกัด ผู้ที่คอสั้นมาก คอหนามาก จะทำให้เห็นหลอดเลือดได้ไม่ชัดเจน