อาหารเป็นพิษจากเชื้อสเตปโตค็อกคัส (Streptococcus)

อาหารเป็นพิษจากเชื้อสเตปโตค็อกคัส (Streptococcus)

       สเตปโตค็อกคัส เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองฝีได้เช่นเดียวกับสแตฟฟีโลค็อกคัส พบในอาหารพวกเนื้อ เป็ด ไก่ ปู ฯลฯ เชื้อจะปล่อยพิษปนกับอาหาร เมื่อคนกินเข้าไป หลังจากนั้นอีก 4-12 ชั่วโมง ก็ทำให้เกิดอาการ

       อาการถ่ายเป็นน้ำร่วมกับมีไข้สูงที่เกิดขึ้นทันทีทันใด นอกจากเชื้อสเตรปโตค็อกคัสแล้ว ยังอาจมีสาเหตุจากเชื้อซัลโมเนลลา บิดซิเกลลา ในระยะเริ่มแรก และเชื้อวิบริโอ ฮีโมไลติคัสได้

       วิบริโอฮีโมไลติคัส เป็นเชื้อแบคทีเรีย พบในอาหารทะเล ทำให้มีอาการไข้ ปวดท้อง ถ่ายเป็นน้ำรุนแรงคล้ายอหิวาต์ได้ การรักษานอกจากให้ยารักษาอาการท้องเสีย ให้น้ำเกลือแล้ว จะมีการให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย

อาการ

อาการเหมือนท้องเสียทั่วไป แต่จะมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดเมื่อยตามตัวคล้ายไข้หวัดใหญ่ร่วมด้วย

 

การรักษา

  1. ให้การดูแลรักษาอาการท้องเสีย ร่วมกับให้ยาลดไข้ และยาปฏิชีวนะ

  2. ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

  3. ดูแลให้ดื่มน้ำ หรือน้ำเกลือแร่อย่างเพียงพอและเหมาะสม

  4. รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย