โปรแกรมตรวจสุขภาพ BASIC


โปรแกรมตรวจสุขภาพ Basic


(สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี)

 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE)
 2. ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (Body Mass Index-BMI)
 3. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
 4. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count-CBC)
 5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Fasting Blood Sugar-FBS)
 6. ตรวจการทำงานของไต (Kidney Function Test-Creatinine)
 7. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (เก๊าท์) (Uric Acid)
 8. ตรวจการทำงานของตับ (Live Function Test-SGPT)
 9. ตรวจการทำงานของตับ (Live Function Test-Alkaline Phosphatase)
 10. ตรวจระดับไขมันโคเลสเตอรอล (Total Cholesterol)
 11. ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ (Triglyceride)
 12. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol)
 13. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol)
 14. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis)


** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ