มีหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด (Empyema)

ภาวะมีหนองในช่องหุ้มปอด (Empyema) / ภาวะมีน้ำในช่องหุ้มปอด (Pleural effusion)

ช่องเยื่อหุ้มปอด คือเนื้อเยื่อ 2 ชั้นที่หุ้มปอดอยู่ เมือมีการอักเสบหรือระคายเคือง จะทำให้เกิดมีน้ำเหลือง เลือด หรือหนองขังอยู่ในช่องเยื่อหุ้มปอดได้

 

สาเหตุ มักมีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับโรคต่าง ๆ ดังนี้

  • ปอดอักเสบ

  • วัณโรคปอด

  • มะเร็งปอด

  • ฝีในตับ

  • เอสแอลอี

  • โรคปวดข้อรูมาตอยด์

  • ภาวะหัวใจวาย

  • ไตเนโฟรติก

 

อาการ

  • เจ็บแน่นหน้าอก หายใจเหนื่อย

  • อาการอื่น ๆ ขึ้นกับสาเหตุของโรค เช่น ไข้ ไอเรื้อรัง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ปวดข้อ ปวดท้อง บวม เป็นต้น

 

การรักษา

หากมีอาการที่สงสัยว่าเป็นภาวะมีหนองในช่องเยื่อหุ้มปอด หรือมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด ควรนำผู้ป่วยมาส่งโรงพยาบาล เพื่อให้เเพทย์ประเมินหาสาเหตุและรักษาอย่างเหมาะสมทันท่วงทีต่อไป

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319888