ความประทับใจของคนไข้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

ความประทับใจของคนไข้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี


คุณอำพล สุขศรี ผู้ช่วยพนักงานจราจร สภอ.เมืองจังหวัดจันทบุรี คนไข้ที่มารับบริการรักษาโรคนิ่วในท่อไต ที่โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี