การสัมมนาเปิดตัวโครงการ " ก้าวสู่อนาคตพลังงานไทย Smart Building Thailand 4.0