โรคหลอดเลือดสมอง เร็วก็รอด...ปลอดอัมพาต Ep.1/2

โรคหลอดเลือดสมอง เร็วก็รอด...ปลอดอัมพาต Ep.1/2


โรคหลอดเลือดสมอง คืออะไร? อาการของโรคหลอดเลือดสมอง โดย พญ.ดวงเดือน แพทย์ศาสตร์ แพทย์ผู้ชำนาญการ สาขา ประสาทวิทยา ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี www.chanthaburihospital.com Tel. 039 319 888