"การตรวจสุขภาพ สำคัญแค่ไหน?" รู้ทันโรคหลอดเลือดหัวใจ EP.4/4

"การตรวจสุขภาพ สำคัญแค่ไหน?" รู้ทันโรคหลอดเลือดหัวใจ EP.4/4


"การตรวจสุขภาพ สำคัญแค่ไหน?" รู้ทันโรคหลอดเลือดหัวใจ EP.4/4 แบ่งปันเรื่องราวจาก คุณจำจง หงษ์ลาวัณย์ รับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888 , 1719