"เพราะอะไรจึงตัดสินใจ...รักษาทันที?" รู้ทันโรคหลอดเลือดหัวใจ EP.2/4

"เพราะอะไรจึงตัดสินใจ...รักษาทันที?" รู้ทันโรคหลอดเลือดหัวใจ EP.2/4


"เพราะอะไรจึงตัดสินใจ...รักษาทันที?" รู้ทันโรคหลอดเลือดหัวใจ EP.2/4 แบ่งปันเรื่องราวจาก คุณจำจง หงษ์ลาวัณย์ รับการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ที่ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039 319 888 , 1719