ชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอ "จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจแข็งแรง"

ชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอ "จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจแข็งแรง"


ชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอ "จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจแข็งแรง" "Your Heart My Heart" โดย ทีมพระจันทร์ยิ้ม รร.สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี