"ถ้าวันนึงผมไม่ได้เล่นฟุตบอล...ผมก็เหมือนคนที่ตายไปแล้ว"

"ถ้าวันนึงผมไม่ได้เล่นฟุตบอล...ผมก็เหมือนคนที่ตายไปแล้ว"


"ถ้าวันนึงผมไม่ได้เล่นฟุตบอล...ผมก็เหมือนคนที่ตายไปแล้ว"