ศัลยกรรมตกแต่งตา (Eyelid Surgery)


ศัลลยกรรมตกแต่งตา (Eyelid Surgery)

 

ศัลยกรรมหนังตาบน (Upper Blepharoplasty)
แก้ไขปัญหาหนังตาตก ขจัดปัญหาหนังตาหย่อนคล้อย ราคา 20,000 บาท

ศัลยกรรมตาล่าง (Lower Blepharoplasty) ราคา 18,000บาท

ศัลยกรรมตาสองชั้น ทำให้ตาคุณดูหวาน สดใส ราคา 20,000 บาท

ศัลยกรรมตัดถุงใต้ตา แก้ปัญหากวนใจ ราคา 20,000 บาท

 

การผ่าตัดตกแต่งตาบน หรือทำตา 2 ชั้น

สามารถแบ่งการผ่าตัดได้เป็น 2 ประเภท

  1. การผ่าตัดในผู้ที่มีตาชั้นเดียวหรือมี 2 ชั้นอยู่แล้ว แต่ขนาดของชั้นค่อนข้างเล็กหรือที่เรียกว่า ตา 2 ชั้นหลบใน กรณีนี้ไม่มีผิวหนังส่วนเกินที่ต้องตัดออกมากนัก นิยมทำในผู้ที่มีอายุน้อย
  2. การผ่าตัดในผู้ที่มีตา 2 ชั้นอยู่เดิม ต่อมาเมื่อมีอายุมากขึ้นหนังตาเริ่มตกมาบังทำให้ชั้นตาดูเล็กลง

การวางแผนผ่าตัด

การผ่าตัดทั้ง 2 ประเภท มีหลักการเช่นเดียวกัน จะต่างกันในเรื่องของปริมาณผิวหนังที่ต้องตัดออก เมื่อได้ตำแหน่งแนวของชั้นแล้ว แพทย์จะกะประมาณขนาดของผิวหนังส่วนเกินที่จะต้องตัดออก ถ้ามีหนังส่วนเกินมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหางตา แนวแผลที่จะผ่าตัดก็จำเป็นต้องยาวออกมาทางด้านข้าง เพื่อเก็บผิวหนังส่วนเกินให้หมด จะทำให้ได้รูปตาที่สวยงาม หลังจากที่แพทย์ฉีดยาชาและยาชาเริ่มออกฤทธิ์ แพทย์จะเริ่มผ่าตัดโดยการใช้มีดกรีดบริเวณผิวหนังที่ได้กำหนดแนวไว้ ตัดผิวหนังและไขมันส่วนเกินออก จากนั้นจึงทำการเย็บกำหนดชั้นตาตามที่ต้องการก่อนจะเย็บปิดบาดแผลที่ผิวหนัง

การดูแลหลังผ่าตัด

  • หลังผ่าตัดวันแรกให้ประคบบริเวณที่ผ่าตัดด้วยความเย็น อาจใช้ผ้าเย็น หรือ Gel Pack ที่มีวางขายทั่วไป เพื่อให้หลอดเลือดหดตัวจะได้ไม่มีเลือดออก
  • วันที่ 3 หลังการผ่าตัด ให้ประคบด้วยผ้าชุบน้ำอุ่นเพื่อลดอาการบวม
  • ภายใน 5-7 วัน หลังการผ่าตัด สามารถตัดไหมได้