ข้อควรรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่ - เมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่ อาการส่วนใหญ่

มักคล้ายกับอาการโรค COVID-19 - ไข้หวัดใหญ่ระบาดตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว - ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ”ครอบคลุม 4 สายพันธุ์” - ฉีดได้ในเด็กวัย 6 เดือนขึ้นไป และผู้ใหญ่ทุกช่วงอายุ #โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี