โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer)

โรคอัลไซเมอร์ เกิดจากการตายของเซลล์สมองเป็นจำนวนมาก เป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคสมองเสื่อมโดนอาการของโรคจะเป็นไปอย่างช้าๆ เริ่มต้นจากไม่มีความผิดปกติเริ่มงความตำ ต่อมาจะเริ่มมีความจำถดถอยมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการเข้าสังคม

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer)
       โรคอัลไซเมอร์ เกิดจากการตายของเซลล์สมองเป็นจำนวนมาก เป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคสมองเสื่อมโดนอาการของโรคจะเป็นไปอย่างช้าๆ เริ่มต้นจากไม่มีความผิดปกติเริ่มงความตำ ต่อมาจะเริ่มมีความจำถดถอยมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการเข้าสังคม

อาการของโรคอัลไซเมอร์

  • ลืมเหตุการณ์หรือบทสนทนาที่เพิ่งเกิดขึ้น
  • ทำอะไรซ้ำๆ
  • อารมณ์แปรปรวน
  • มีปัญหาด้านความจำ เช่น จำชื่อคนรู้จักไม่ได้ จำทางกลับบ้านไม่ได้ เป็นต้น
  • หากมีความรุนแรงของโรคมากขึ้น อาจทำให้เกิดอาการชัก ประสาทหลอน อาละวาดได้

การป้องกันโรคเพื่อลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์

  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  • ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์
  • ฝึกการทำงานของสมอง
  • ไม่สูบบุหรี่
  • ไม่ดื่มแอลกอฮอล์