ทันตกรรมรากฟันเทียม

รากฟันเทียม คือ วัสดุทดแทนรากฟัน ซึ่งทันตแพทย์จะทำการฝังรากเทียมไปในตำแหน่งของกระดูกขากรรไกรแทนรากฟันธรรมชาติเพื่อยึดแกนรองรับฟันปลอม

ทันตกรรมรากฟันเทียม

รากฟันเทียม คือ วัสดุทดแทนรากฟัน ซึ่งทันตแพทย์จะทำการฝังรากเทียมไปในตำแหน่งของกระดูกขากรรไกรแทนรากฟันธรรมชาติเพื่อยึดแกนรองรับฟันปลอม

 

ข้อดีของการทำรากฟันเทียม

 • ลดการยุบตัวของสันเหงือก รากฟันเทียมจะช่วยรักษาความนูนของสันเหงือกไว้ ทำให้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าการใส่ฟันปลอม

 • ไม่ต้องกรอฟันและไม่สูญเสียเนื้อฟันส่วนที่ดีของซี่ข้างเคียงเหมือนการทำสะพานฟัน

 • เพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยว ทำทานอาหารได้สะดวกขึ้น และมีสุขภาพที่ดีตามมา

 • เสริมความมั่นใจ โดยการมีรอยยิ้มที่สวยงามกลับคืนมา

 • เป็นวัสดุที่สามารถใช้ยึดติดฟันปลอมเข้ากับเหงือก จึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการใส่ฟันปลอม

   

รูปแบบการทำรากฟันเทียม

การฝังรากฟันเทียมแบบซี่เดียว

เป็นการทำตัวฟันขึ้นมาปิดช่องว่างโดยไม่ต้องกรอฟันข้างเคียงไม่เหมือนกับการใส่สะพานฟันแบบเดิม ที่ต้องสูญเสียเนื้อฟันที่ดีของฟันข้างเคียง

รากฟันเทียมกับการรองรับสะพานฟัน

วิธีนี้จะทดแทนฟันธรรมชาติที่สุญเสียไปหลายซี่ ทไให้ผู้ป่วยสามารถใช้ฟันในการบดเคี้ยวได้ดีขึ้น รวมถึงได้รอยยิ้มที่สวยงามกลับคืนมา

รากฟันกับการรองรับฟันปลอม

เป็นการฝังรากฟันเทียม เพื่อใช้ยึดติดฟันปลอมเข้ากับเหงือก ซึ่งวิธีนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใส่ฟันปลอมและไม่หลุดเลื่อนขณะใช้งาน

 

การปฏิบัติตนหลังทำรากฟันเทียม

 • ใช้น้ำแข็งประคบแก้มบริเวณบริเวณที่ทำรากเทียม ประมาณ 2 วันหลังผ่าตัด

 • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย การทำงานหนัก การอบเซาว์น่า จนกว่าแผลจะหายดี

 • ห้ามแปรงฟันบริเวณที่ฝังรากฟันเทียม 2-3 วัน ใช้น้ำยาบ้วนปาก 2ครั้งต่อวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์

 • หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่เป็นเวลา 2 สัปดาห์

 • เคี้ยวอาหารข้างที่ไม่ได้ทำรากฟันเทียม และหลีกเลี่ยงอาหารร้อน จนกว่าแผลจะหายดี

 • ในกรณีที่ผ่าตัดปลูกกระดูกในไซนัสขากรรไกรบน ให้หลีกเลี่ยงการสั่งน้ำมูก และการถ่มน้ำลาย

 • หากมีเลือดไหลให้ใช้ผ้าก็อตซับเลือดไว้ หากเลือดยังไหลอยู่ให้พบแพทย์ เพื่อรักษาได้อย่างเหมาะสม

 • อาจมีอาการบวม 2-3 วันหลังทำรากฟันเทียม ให้ใช้น้ำแข็งประคบ 1-2 วัน หากมีอาการเจ็บผิดปกติบริเวณที่บวม ให้รีบปรึกษาแพทย์ เพื่อติดตามการรักาาได้อย่างเหมาะสม

 

การดูแลรักษารากฟันเทียม

 • ทำความสะอาดอย่างระมัดระวัง เช่นเดียวกับการดูแลฟันปกติโดยทั่วไป คราบที่ติดอยู่ตามเหงือกและบนครอบฟัน จะต้องได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันทั้งในตอนเช้าและก่อนนอน นอกจากการแปรงฟันตามปกติแล้ว ควรใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วย

 • ควรเข้ารับการตรวจรากฟันเทียมกับทันตแพทย์เป็นประจำ

 

ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม

 1. ติดต่อคลีนิกทันตกรรม หรือโทร 039-319888 แล้วแจ้งความประสงค์ที่จะทำรากฟันเทียม

 2. เข้าพบแพทย์เพื่อฟังการวินิจฉัยและคำแนะนำ

 3. หากแพทย์พิจารณาให้ทำรากฟันเทียมได้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

 4. มาทำรากฟันเที่ยมและติดตมผลตามแพทย์นัด

 5. หลังทำฟันรากเทียมสามารถกลับบ้านได้ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล