คุณดื่มมากเกินไปแล้วหรือเปล่า?

(แบบทดสอบ)

คุณดื่มมากเกินไปแล้วหรือเปล่า? (แบบทดสอบ)

photo

  ดื่มมาตรฐาน  เบียร์ 1 แก้ว (285 ม.ล.) มีแอลกอฮอล์ 5% หรือ ไวน์ 1 แก้วเล็ก (100 ม.ล.) มีแอลกอฮอล์  12% หรือ เหล้า 1 แก้ว (30 ม.ล.) มีแอลกอฮอล์  40%

โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ตามความเป็นจริง โดยทำเครื่องหมาย / หน้าคำตอบที่ตรงกับคุณมากที่สุด

          1. คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยแค่ไหน ?

              (0) ไม่เคยเลย

              (1) เดือนละครั้งหรือน้อยกว่า

              (2) 2-4 ครั้งต่อเดือน

              (3) 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

              (4) 4 ครั้งต่อสัปดาห์หรือมากกว่า

          2. ในวันที่คุณดื่มตามปกตินั้น คุณดื่มกี่ดื่มมาตรฐาน ?

              (0) 1 หรือ 2

              (1) 3 หรือ 4

              (2) 5 หรือ 6

              (3) 7 หรือ 9

              (4) 10 หรือมากกว่า

          3. คุณดื่ม 6 ดื่มมาตรฐานหรือมากกว่าในคราวเดียวกันบ่อยแค่ไหน ?

              (0) ไม่เคยเลย

              (1) เดือนละครั้งหรือน้อยกว่า

              (2) เดือนละครั้ง

              (3) สัปดาห์ละครั้ง

              (4) วันละครั้งหรือเกือบทุกวัน  

          4. ในช่วงปีที่แล้ว มีบ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณพบว่าเมื่อคุณได้เริ่มต้นดื่มแล้วคุณจะไม่สามารถหยุดดื่มได้เลย ?

              (0) ไม่เคยเลย

              (1) เดือนละครั้งหรือน้อยกว่า

              (2) เดือนละครั้ง

              (3) สัปดาห์ละครั้ง

              (4) วันละครั้งหรือเกือบทุกวัน

          5. เมื่อปีที่แล้ว มีบ่อยครั้งแค่ไหนที่การดื่มของคุณเป็นสาเหตุให้คุณไม่สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ที่ตามปกติแล้วคุณเคยทำได้มาก่อน ?

              (0) ไม่เคยเลย

              (1) เดือนละครั้งหรือน้อยกว่า

              (2) เดือนละครั้ง

              (3) สัปดาห์ละครั้ง

              (4) วันละครั้งหรือเกือบทุกวัน

          6. เมื่อปีที่แล้ว มีบ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณต้องการจะดื่มในตอนเช้า เพื่อให้คุณรู้สึกดีขึ้นหลักจากที่ได้ดื่มจัดมาก่อนหน้านี้ ?

              (0) ไม่เคยเลย

              (1) เดือนละครั้งหรือน้อยกว่า

              (2) เดือนละครั้ง

              (3) สัปดาห์ละครั้ง

              (4) วันละครั้งหรือเกือบทุกวัน

          7. เมื่อปีที่แล้ว มีบ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณรู้สึกผิด หรือเกิดความรู้สึกเสียใจภายหลังการดื่มของคุณ ?

              (0) ไม่เคยเลย

              (1) เดือนละครั้งหรือน้อยกว่า

              (2) เดือนละครั้ง

              (3) สัปดาห์ละครั้ง

              (4) วันละครั้งหรือเกือบทุกวัน

          8. เมื่อปีที่แล้ว มีบ่อยครั้งแค่ไหนที่การดื่มของคุณทำให้คุณไม่สามารถจะจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในคืนที่ผ่านมา ?

              (0) ไม่เคยเลย

              (1) เดือนละครั้งหรือน้อยกว่า

              (2) เดือนละครั้ง

              (3) สัปดาห์ละครั้ง

              (4) วันละครั้งหรือเกือบทุกวัน

          9. คุณหรือใครบางคนเคยได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการดื่มของคุณหรือไม่ ?

              (0) ไม่เคยเลย

              (2) แคย แต่ไม่ใช่ปีที่แล้ว

              (4) เคยเมื่อปีที่แล้ว

          10. เคยมีเพื่อน ญาติพี่น้อง แพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอื่น ๆ แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับการดื่มของคุณ หรือเคยแนะนำให้คุณลดการดื่มลงบ้างหรือไม่ ?

              (0) ไม่เคยเลย

              (2) แคย แต่ไม่ใช่ปีที่แล้ว

              (4) เคยเมื่อปีที่แล้ว


การให้คะแนน

รวมคะแนนหน้าข้อที่คุณทำเครื่องหมายไว้ คะแนนที่คุณทำได้ มีความหมาย ดังนี้

0 ถึง 7 คะแนน แสดงว่าคุณมีความเสี่ยงต่ำ

          -  คุณควรรักษาระดับการดื่มของคุณไม่ให้มากกว่านี้ตลอดไป

          -  แต่ในบางสถานการณ์ เช่น ขณะขับรถ ทำงานกับเครื่องจักร ตั้งครรภ์ หรือ ที่เจ็บป่วย ฯลฯ การดื่มแอลกอฮอล์ แม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้คุณ

             และผู้อื่นเสี่ยงอันตรายได้ จึงไม่ควรดื่มในสถานการณ์ดังกล่าว

8 ถึง 12 คะแนน แสดงว่า การดื่มของคุณสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้

          -  ขณะนี้คุณอาจจะมีอาการอ่อนเพลีย นอนไม่หลับ การเคลื่อนไหวไม่ดี ความสามารถในการคิดลดลง ความดันโลหิตสูง ซึมเศร้าและเครียด

             เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ โดยเฉพาะเมื่อขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร

          -  คุณควรลดการดื่มลง โดยควบคุมปริมาณการดื่มให้ได้ ดังนี้

             ถ้าคุณเป็นชาย คุณไม่ควรดื่มมากกว่า  4  ดื่มมาตรฐานต่อวัน และในแต่ละสัปดาห์ควรหยุดดื่มให้ได้อย่างน้อย  2 วัน ทั้งนี้ไม่ควรดื่มเกิน  6 ดื่มมาตรฐานในวันเดียว

             ถ้าคุณเป็นหญิง คุณไม่ควรดื่มมากกว่า  2  ดื่มมาตรฐานต่อวัน และในแต่ละสัปดาห์ควรหยุดดื่มให้ได้อย่างน้อย 2 วัน ทั้งนี้ไม่ควรดื่มเกิน  4 ดื่มมาตรฐานในวันเดียว

13 คะแนนขึ้นไป แสดงว่า คุณมีความเสี่ยงสูงหรือเสพติดแอลกอฮอล์แล้ว

          -  คุณจะมีอาการผิดปกติต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตับและสมองของคุณจะถูกทำลาย ความจำของคุณจะเสื่อมลง

          -  คุณจะมีอาการติดแอลกอฮอล์ อยากดื่มมาก จนใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการดื่ม ทำให้เสียการเสียงานและเสียความสัมพันธ์กับ

             สมาชิกในครอบครัว

          -  คุณควรหยุดดื่มและไปพบแพทย์เพื่อรับการบำบัดรักษาโดยด่วน

 


ที่มา : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข