ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต

ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:30 - 12:00 น. ณ แผนกผู้ป่วยนอก อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

4MoWoE.jpg