การประชุมวิชาการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

EXCELLENT HEALTHCARE NETWORK : MEDICAL ADVANCES MEET COMPASSION

 วันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ