ออกหน่วยให้บริการ ตรวจวัดความดันโลหิต

ออกหน่วยให้บริการ ตรวจวัดความดันโลหิต

 

นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ,นางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ,นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนายชัยชาญ พูลผล นายอำเภอเมืองจันทบุรี ได้เกียรติเยี่ยมชมบูธโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ที่ร่วมออกหน่วยในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดจันทบุรี โดยให้บริการ 

#แจกยาสามัญประจำบ้าน
#ตรวจวัดความดันโลหิต
#ปรึกษาปัญหาสุขภาพ 

ฟรี!!!ตลอดงาน