ภาวะตาแห้ง จากโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน (Meibomian Gland Dysfunction, MGD)

ต่อมไขมันที่เปลือกตาทำหน้าที่สร้างน้ำมันซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของน้ำตา ถ้าต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน น้ำตาก็จะแห้งเร็ว มีอาการแสบตาเวลาใช้สายตานานๆ น้ำตาไหล มองเห็นมัวลง คันเปลือกตา เป็นกุ้งยิงได้บ่อยๆ

 • ภาวะตาแห้ง จากโรคต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน (Meibomian Gland Dysfunction, MGD) 

  ต่อมไขมันที่เปลือกตาทำหน้าที่สร้างน้ำมันซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของน้ำตา ถ้าต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน น้ำตาก็จะแห้งเร็ว มีอาการแสบตาเวลาใช้สายตานานๆ น้ำตาไหล มองเห็นมัวลง คันเปลือกตา เป็นกุ้งยิงได้บ่อยๆ 

   

  ผู้มีปัจจัยเสี่ยงโรคตาแห้ง 

 1. โรคเปลือกตาอักเสบ (Blepharitis) จากเชื้อแบคทีเรีย, ตัวไรขนตา โรคตากุ้งยิงบ่อยๆ 
 2. โรคภูมิแพ้ขึ้นตา 
 3. ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ เป็นระยะเวลานาน 
 4. ผู้ที่มีโรคทางตา เช่น โรคต้อหินที่ต้องหยอดยา เคยได้รับการผ่าตัดตา 
 5. ผู้ที่ต้องใช้สายตากับหน้าจอคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เป็นเวลานาน (Computer vision syndrome)