โนโรไวรัส Norovirus

การติดเชื้อโนโรไวรัสมีระยะการฟักตัว 12-48 ชั่วโมง อาการที่แสดงออกมาได้แก่ ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เป็นไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และสามารถหายได้เองใช้เวลา 2-3 วัน

โนโรไวรัส Norovirus

การติดเชื้อโนโรไวรัสมีระยะการฟักตัว 12-48 ชั่วโมง อาการที่แสดงออกมาได้แก่ ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เป็นไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และสามารถหายได้เองใช้เวลา 2-3 วัน

การแพร่เชื้อ
- ระบาดได้ง่าย และรวดเร็วแม้ร่างกายได้รับเชื้อปริมาณน้อย
- สามารถติดต่อได้จากคนสู่คน ผ่านทางการรับประทานอาหาร หรือน้ำที่ปนเปื้อน อุจจาระของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ norovirus มากับวัตถุดิบประกอบอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ หอย และมือ ของผู้ประกอบอาหาร

การรักษาโนโรไวรัส
ปัจจุบันยังไม่มียาเฉพาะเจาะจงในการขจัดเชื้อไวรัสนี้ การรักษาจึงเป็นการดูแลตามอาการที่เกิดขึ้น และส่วนใหญ่อาการต่างๆ จะดีขึ้นได้ในเวลา 3-4 วัน
ในรายที่อาการไม่รุนแรง ให้ดื่มน้ำเกลือแร่ ในกรณีที่มีอาเจียนและท้องเสีย ให้ทานอาหารอ่อน และให้ยาแก้อาเจียน ยาแก้ปวดท้อง ตามอาการ


วิธีการป้องกัน
ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร รับประทานอาหารที่ปรุงสุก หรือใช้มาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

โดย พญ.ศุภรดา หงส์รัตน์
แพทย์ผู้ชำนาญการ สาขา กุมารเวชศาสตร์