หน่วยไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute glomerulonephritis/AGN)

หน่วยไตอักเสบเฉียบพลัน (Acute glomerulonephritis/AGN)

หน่วยไตทำหน้าที่กรองของเสียและน้ำออกมาเป็นปัสสาวะ เมื่อหน่วยไตอักเสบจึงทำให้มีปัสสาวะออกน้อย มีของเสียคั่งอยู่ในเลือดมากกว่าปกติ รวมทั้งมีเม็ดเลือดเเดงและสารไข่ขาวรั่วออกมาในปัสสาวะ ทำให้เกิดอาการบวม และปัสสาวะออกมาเป็นสีแดง

 

สาเหตุ

  • มักพบหลังการติดเชื้อแบคทีเรียเบตาสเตรปโตค็อกคัส กลุ่มเอ เช่น ต่อมทอนซิลอักเสบ แผลอักเสบ พุพองตามผิวหนัง ประมาณ 1-4 สัปดาห์

  • โรคหน่วยไตอักเสบอาจพบร่วมกับโรคเอสเเอลอี ซิฟิลิส แพ้สารเคมี เป็นต้น

 

อาการ

  • ปัสสาวะสีแดงเหมือนน้ำล้างเนื้อ หรือน้ำหมาก

  • ปัสสาวะออกน้อยผิดปกติ

  • บวมที่หน้า หนังตา เท้า และท้อง

  • มักมีอาการปวดศีรษะ มีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน

  • หากอาการรุนแรง อาจมีอาการหอบเหนื่อย หรือชัก

 

อาการแทรกซ้อน

  • อาจมีความดันโลหิตสูงมากจนระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง

  • ปอดบวมน้ำ ฟังปอดมีเสียงกรอบแกรบ หอบเหนื่อย หัวใจวาย

  • ไตวายรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

การรักษา

หากสงสัยเป็นหน่วยไตอักเสบ จำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาในโรงพยาบาลอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการเสียหน้าที่ของไตอย่างถาวร และป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นอันจรายถึงชีวิต