โรคเมเนียร์ /น้ำในหูชั้นในไม่เท่ากัน (Meniere’s disease)

โรคเมเนียร์ /น้ำในหูชั้นในไม่เท่ากัน (Meniere’s disease)

โรคเมเนียร์ /น้ำในหูชั้นในไม่เท่ากัน เกิดจากมีการเพิ่มความดันของของเหลวในหูชั้นในส่วนที่ควบคุมเกี่ยวกับการทรงตัว ทำให้เซลล์ประสาทในส่วนนั้นถูกทำลาย เป็นเหตุให้เสียความรู้สึกเกี่ยวกับการทรงตัว นอกจากนี้เซลล์ประสาทส่วนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการได้ยินในบริเวณใกล้เคียงก็ถูกทำลายด้วย เป็นเหตุให้เกิดหูตึงร่วมด้วย

โรคนี้มักพบในเพศชายอายุ 40-60 ปี ส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุ บางรายเกิดหลังได้รับบาดเจ็บ หรืออักเสบของหูชั้นกลาง

 

อาการ

  • วิงเวียนอย่างรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน มักวิงเวียนมากเมื่อเป็นไข้หวัดหรือวิตกกังวล

  • รู้สึกว่าพื้นหรือเพดานหมุน บางรายอาจล้มลง

  • อาจมีอาการตากระตุก

  • มักมีอาการหูตึงและแว่วเสียงในหูพร้อม ๆ กับวิงเวียน โดยมักมีปัญหาการได้ยินเสียงต่ำ

 

 

การรักษา

หากสงสัยว่าเป็นโรคโรคเมเนียร์ /น้ำในหูชั้นในไม่เท่ากัน (Meniere’s disease) ควรมาโรงพยาบาลเพื่อพบแพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป เนื่องจากต้องใช้เครื่องมือตรวจการได้ยิน อาจเอ็กซเรย์ หรือตรวจพิเศษอื่น ๆ การรักษาหลักคือการรักษาด้วยยา หากใช้ยาไม่ได้ผล ในรายที่หูตึงไม่มาก อาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัด เพื่อป้องกันโรคลุกลามหรือช่วยบรรเทาให้หายขาดได้

 

การปฏิบัติตนของผู้ป่วย

  • ผู้ป่วยงดอาหารเค็มจัด

  • ดื่มน้ำน้อยลง เพื่อลดปริมาณของเหลวในหูชั้นใน

  • งดกาแฟ

  • งดบุหรี่

  • ปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับผู้ป่วยหูชั้นในอักเสบ

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกหู คอ จมูก
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719