หลอดลมฝอยอักเสบ (Bronchiolitis)

หลอดลมฝอยอักเสบ (Bronchiolitis)

หลอดลมฝอยอักเสบ มักพบในฤดูหนาว ซึ่งอาการจะคล้ายกับหอบหืด มักมีอาการรุนแรงในเด็กที่อายุน้อยกว่า 2 ปี

 

สาเหตุ

 • ติดเชื้อไวรัส

 • ติดเชื้อแบคทีเรีย

 • เกิดจากอาการแพ้สิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ

 

อาการ

 • มีไข้สูง

 • หายใจหอบเหนื่อย กระสับกระส่าย

 • ในเด็กอาจมีอาการซึม ไม่ยอมดูดนม เบื่ออาหาร

 • เด็กบางรายมีอาการนำคล้ายไข้หวัด

 • ในรายที่อาการรุนแรงอาจพบมีตัวเขียว ปลายมือปลายเท้าเขียว

 • อาจมีอาการไอหรือไม่ก็ได้

 

โรคที่อาจเกิดแทรกซ้อน

 • ปอดแฟบ

 • ปอดอักเสบ

 

การรักษา

เนืองจากโรคนี้มีอันตรายมาก โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ดังนั้นหากสงสัยว่าเป็นหลอดลมฝอยอักเสบ ควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาการรักษาตามความเหมาะสมต่อไป

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คลินิกอายุรกรรม หรือศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลหกรุงเทพจันทบุรี 039-319888