ถุงลมโป่งพอง (Emphysema / Chronic obstructive pulmonary disease / COPD)

ถุงลมโป่งพอง (Emphysema / Chronic obstructive pulmonary disease / COPD)

ถุงลมโป่งพอง เป็นภาวะที่ถุงลมในปอดเกิดความพิการอย่างถาวร ซึ่งปอดมีถุงลมเป็นล้านถุง เมื่อส่วนนึงเกิดการพิการ ส่วนที่เหลือจะยังคงทำหน้าที่ได้ แต่ด้วยจำนวนถุงลมที่สามารถทำงานได้ลดลง การแลกเปลี่ยนก๊าซจึงลดลง เมื่อออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่เะียงพอ ผู้ป่วยจะมีอาการหอบเหนื่อยเกิดขึ้น

ถุงลมโป่งพองมักพบในเพศชายอายุ 45-65 ปี ส่วนใหญ่มีประวัติสูบบุหรี่จัดมานาน 10 ปีขึ้นปี หรือผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษทางอากาศต่อเนื่องเป็นเวลานาน

 

สาเหตุถุงลมโป่งพอง

 • สูบบุหรี่เป็นประจำต่อเนื่องเป็นเวลานาน

 • อยู่ในสิ่งแวดล้มที่มีมลพิษทางอากาศ เช่น อากาศเสียจากโรงงาน เหมืองแร่ที่หายใจเอาสารละคายเคืองหลอดลมเข้าไปเป็นประจำ เป็นต้น

 

อาการถุงลมโป่งพอง

 • เหนื่อยง่าย โดยเฉพาะเวลาออกแรงทำงาน หากอาการรุนแรงผู้ป่วยจะรู้สึกเหนื่อยแม้แต่เวลาพูดหรือเดินไม่กี่ก้าว

 • ไอ มีเสมหะเรื้อรัง

 • ผู้ป่วยบางรายมีไข้จากภาวะการติดเชื้อแทรกซ้อน

 • ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีหายใจหอบคล้ายโรคหอบหืด

 

โรคแทรกซ้อนถุงลมโป่งพอง

 • ปอดอักเสบ ปอดทะลุ

 • หัวใจวาย

 • บางรายมีอาการไอแรงและเรื้อรังจนทำให้เกิดไส้เลื่อนได้

 

การรักษา

 1. เลิกบุหรี่ หลีกเลี่ยงควันบุหรี่และมลพิษทางอากาศ

 2. รักษาด้วยยาขับเสมหะ ยาปฏิชีวนะ ยาขยายหลอดลม โดยแพทย์เป็นผู้พิจารณาจ่ายยาตามความเหมาะสม

 3. หากอาการรุนแรงไม่สามารถหายใจแลกเปลี่ยนก๊าซได้เองอย่างเพียงพอ เเพทย์อาจพิจารณาใช้เครื่องช่วยหายใจ

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319888