การตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ ( Optical coherence tomography )

การตรวจวิเคราะห์ภาพตัดขวางจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ ( Optical coherence tomography )

       เป็นการตรวจวิเคราะห์ชั้นต่าง ๆ ของจอประสาทตาซึ่งแบ่งเป็นชั้นย่อย ๆ อีก 10 ชั้น และขั้วประสาทตา โดยเครื่องจะมีการใช้แสงเลเซอร์สแกนถ่ายภาพตามขวาง การตรวจนี้เป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงมาก สามารถบอกความหนาและบอกพยาธิสภาพในชั้นจอประสาทตา และขั้วประสาทตา วิเคราะห์โรคต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้วางแผนการรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจทำได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องขยายม่านตา ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติของจอประสาทตาและขั้วประสาทตา

 

ผู้ที่ควรได้รับการตรวจ OCT

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป

  • ม่านตาอักเสบเรื้อรัง

  • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นต้อหิน

  • ใช้ยาลดการอักเสบชนิดสเตอรอยด์เป็นเวลานาน

  • เคยได้รับอุบัติเหตุ หรือการผ่าตัดดวงตามาก่อน

  • มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง

  • มีภาวะสายตาสั้น หรือยาวมากเกินไป

  • ตาพร่ามัวโดยไม่ทราบสาเหตุ

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คลินิกจักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319888