การผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง

การผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง

        ไส้ติ่งอักเสบ เป็นโรคที่พบบ่อยในแผนกศัลยกรรม การรักษามาตรฐาน คือ การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องโดยมีแผลบริเวณท้องน้อยด้านขวา แต่ในปัจจุบันได้มีการผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง ซึ่งมีข้อดี เหมือนการผ่าตัดผ่านกล้องในโรคอื่นๆ ซึ่งโดยทั่วไปการผ่าตัดผ่านกล้องนั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังต่อไปนี้

                            

 

 

 

 การผ่าตัดไส้ติ่งแบบมาตรฐาน                         การผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง

 

ข้อดีและประโยชน์ของการผ่าตัดผ่านกล้อง

 1. แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ถ้าลงแผลผ่านสะดือจะไม่เห็นแผลเป็น

 2. หลังผ่าตัดปวดแผลน้อย ทำให้ใช้ยาแก้ปวดน้อยลง

 3. ลดระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล

 4. ละระยะเวลบาการพักฟื้นก่อนกลับไปทำงาน

 5. ลดภาระแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด โดยเฉพาะเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนเรื่องแผล

 6. ลดพงผืด หลังผ่าตัด

 7. ลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่ออื่นๆโดยตรง

 8. ลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่ออื่นจากการสัมผัสอากาศแห้งเป็นเวลานาน รวมทั้งลดการเสียน้ำ และความร้อนระหว่างผ่าตัด โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็ก

 9. ศัลยแพทย์สามารถเห็นรอยโรคได้ชัดเจนขึ้นจากการขยายของเลนส์กล้อง ทำให้การผ่าตัดมีความปลอดภัยและแม่นยำขึ้น

 

ข้อเสียการผ่าตัดผ่านกล้อง

 1. เครื่องมือมีราคาแพง

 2. ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอื่นเพิ่มเติมในบางการผ่าตัด ซึ่งผู้ป่วยอาจต้องจ่ายค่ารักษาเพิ่ม

 3. ต้องอาศัยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

ข้อจำกัดในการผ่าตัดผ่านกล้อง

 1. ผู้ป่วยที่มีโรคปอด

 2. ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจ

 3. ผู้ป่วยที่อ้วนมากเกินไป

 4. ผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี 039-319888