อาหารเป็นพิษจากเชื้อสแตฟฟีโลค็อกคัสออเรียส (Staphylococcus aureus)

อาหารเป็นพิษจากเชื้อสแตฟฟีโลค็อกคัสออเรียส (Staphylococcus aureus)

       สแตฟฟีโลค็อกคัสออเรียส เป็นแบคทีเรียชนิดเดียวกับที่ทำให้เกิดหนองฝีตามผิวหนัง อาจพบปนเปื้อนอยู่กับอาหาร เชื้อชนิดนี้จะปล่อยเชื้อออกมา ซึ่งไม่ถูกทำลายด้วยความร้อน เมื่อคนเรารับประทานอาหารที่มีพิษของเชื้อเหล่านี้ปนอยู่เข้าไป หลังจากนั้นอีก 2-4 ชั่วโมง ก็เกิดอาการ บางครั้งเป็นพร้อม ๆ กันหลายคน เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในคนทั่วไป

 

อาการ

       เกิดขึ้นทันทีทันใดด้วยอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดบิดในท้องเป็นพัก ๆ และถ่ายเป็นน้ำ ส่วนมากจะไม่มีไข้ อาการจะค่อย ๆ หายเอง ภายใน 1-2 วัน

 

การรักษา

  1. อาการไม่รุนแรง รักษาเบื้องต้นเหมือนท้องเสียทั่วไป เช่น ดื่มน้ำบ่อย ๆ เพื่อทดแทนการสูญเสียน้ำของร่างกาย รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่สามารถหายเองได้ใน 1-2 วัน

  2. อาการรุนแรง ถ่ายมากกว่า 3 ครั้งต่อวันหรือมีมูกปนกับอุจจาระ ควรพบแพทย์เพื่อพิจารณาให้น้ำเกลือ อาจต้องส่งตรวจอุจจาระเพื่อหาเชื้อ อาจมีสาเหตุจากเชื้อชนิดอื่นได้

  3. ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อ เเพทย์จะเป็นผู้พิจารณาสั่งยาเป็นรายกรณีไป