อาหารเป็นพิษจากเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella)

อาหารเป็นพิษจากเชื้อซัลโมเนลลา (Salmonella)

       เชื้อซัลโมเนลลา เป็นตระกูลเดียวกับเชื้อที่ทำให้เกิดไข้ไทฟอยด์ แต่มักไม่ทำให้เกิดอาการทั่วร่างกายแบบไทฟอยด์ มักเกิดหลังจากกินพิษของมันของมันซึ่งปนอยู่ในอาหารเข้าไป 8-48 ชั่วโมง

 

อาการ

       มีไข้หนาวสั่น ปวดบิดในท้อง ถ่ายเป็นน้ำ คลื่นไส้ อาเจียนเล็กน้อย บางครั้งมีมูกเลือดปน อาการจะค่อย ๆ หายไปภายใน 2-5 วัน บางคนอาจเรื้อรัง ถึง10-14 วัน

 

การรักษา

       รักษาเช่นเดียวกับอาการท้องเสียทั่วไป โดยการรับประทานยาปฏิชีวนะอาจมีผลเสียมากกว่าผลดี จึงควรหลีกเลี่ยงการซื้อยาปฏิชีวนะมารับประทานเองเมื่อมีอาการท้องเสีย โดยควรพบแพทย์เพื่อประเมินอาการและตรวจวินิจฉัยวิเคราะห์ เพื่อจะได้รับประทานยาที่แพทย์สั่งอย่างเหมาะสม